Account Details

Staker 8YwntmVByitV71NPUMZDdywwMdGFWEskDusevdt5LQMz
Withdrawer EhYXq3ANp5nAerUpbSgd7VK2RRcxK1zNuSQ755G5Mtxx
Vote Account 3pBPy27F1Wz3iVydZnGkdvefStrFm8UMCDakYZii8AUZ
Validator NodT
Activation Epoch 208
Deactivation Epoch 621

Account Stake Details

Active Stake 0.0 SOL
Delegated Stake 374.24 SOL
Account Balance 374.35 SOL
Credits Observed 0.16 SOL
Deactivating Stake 0.0 SOL
Rent Exempt Reserve 0.00228 SOL
Stake Type Stake
Current Commission 0 %

Recent Changes

Account Balance
Delegated Stake
Active Stake
Deactivating Stake
Rent Exempt Reserve Credits Observed Timestamp
374.18374.35
374.07374.24
0.0
no changes
no changes 0.160.16 2024-05-30 00:33:31 UTC
374.03374.18
373.92374.07
373.92374.07
no changes
no changes 0.160.16 2024-05-27 18:26:07 UTC
373.89374.03
373.78373.92
373.78373.92
no changes
no changes 0.160.16 2024-05-25 11:37:57 UTC
373.7373.89
373.63373.78
373.63373.78
no changes
no changes 0.160.16 2024-05-23 03:59:23 UTC
373.53373.7
373.46373.63
373.46373.63
no changes
no changes 0.150.16 2024-05-20 22:43:05 UTC
373.36373.53
373.29373.46
373.29373.46
no changes
no changes 0.150.15 2024-05-18 20:09:35 UTC
373.19373.36
373.12373.29
373.12373.29
no changes
no changes 0.150.15 2024-05-16 16:42:09 UTC
373.03373.19
372.96373.12
372.96373.12
no changes
no changes 0.150.15 2024-05-14 09:40:27 UTC
372.86373.03
372.79372.96
372.79372.96
no changes
no changes 0.150.15 2024-05-12 05:59:05 UTC
372.7372.86
372.63372.79
372.63372.79
no changes
no changes 0.150.15 2024-05-09 21:41:49 UTC
372.53372.7
372.46372.63
372.46372.63
no changes
no changes 0.150.15 2024-05-07 14:42:50 UTC
372.36372.53
372.29372.46
372.29372.46
no changes
no changes 0.150.15 2024-05-05 06:41:33 UTC
372.17372.36
372.12372.29
372.12372.29
no changes
no changes 0.150.15 2024-05-03 01:03:49 UTC
372.01372.17
371.96372.12
371.96372.12
no changes
no changes 0.150.15 2024-04-30 20:02:38 UTC
371.8372.01
371.79371.96
371.79371.96
no changes
no changes 0.150.15 2024-04-28 15:49:18 UTC
371.65371.8
371.64371.79
371.64371.79
no changes
no changes 0.150.15 2024-04-25 23:39:59 UTC
371.49371.65
371.48371.64
371.48371.64
no changes
no changes 0.150.15 2024-04-23 14:49:16 UTC
371.34371.49
371.33371.48
371.33371.48
no changes
no changes 0.150.15 2024-04-21 10:39:20 UTC