Account Details

Identity Account: 2nayumaE7p4mU3skEjDJQHFr2NRJ6YTVMyqbcmApCbGo
Commission: 7 %
Authorized Withdrawer: 6qYPcbJrP99JmkGfW76cxHqsqCZZ66YtGJYFGXhf286o
Authorized Voters: {"620"=>"2nayumaE7p4mU3skEjDJQHFr2NRJ6YTVMyqbcmApCbGo"}

Active Stake

Last Epoch

Stake Accounts: 31
Delegated Stake: 34,278.76 SOL
Active Stake: 33,655.62 SOL
Average Active Stake: 1,246.5 SOL
Credits Observed: 4.57 SOL
Rent Exempt Reserve: 0.07 SOL
Deactivating Stake: 0.0 SOL
Delegated Stake
Average Active Stake
Stake Accounts

Stake Accounts

Stake Pubkey Validator Withdrawer & Staker Delegated Stake Pool
CM1p8J...EjF6 2nayum...CbGo CbyRjng6xYpTsWwTfpw8fn5bPnWHpJVRqGfWZk64jZV3 363.2 SOL
WWh8Jb...bQdu 2nayum...CbGo GoeTbz3kfQrkk6tdNLoEWrHiLn7emiqvwcXYR8TJEHKE 355.15 SOL
C9csLW...A25C 2nayum...CbGo 2Ttqwjmw7PJDNuEQ1K1ZbKsfXhcsEQG4AWLtwfWDtxvc 353.93 SOL
CQc8CS...CcTv 2nayum...CbGo 85MJpYa3fK1NyESCRHssEpDeRYMvPm3PdXgeMDNfugfZ 163.8 SOL
CcX71N...h2yC 2nayum...CbGo 6qYPcbJrP99JmkGfW76cxHqsqCZZ66YtGJYFGXhf286o 68.71 SOL
DWMFwv...MAff 2nayum...CbGo 6qYPcbJrP99JmkGfW76cxHqsqCZZ66YtGJYFGXhf286o 59.25 SOL
HtMWRV...ocLw 2nayum...CbGo 2Y6oziXWMRV6tWZepCSrvo7tiSrG5UtgoJhn1bLEbpax 19.02 SOL
75yaFY...sJd9 2nayum...CbGo 6qYPcbJrP99JmkGfW76cxHqsqCZZ66YtGJYFGXhf286o 16.39 SOL
ADkNAe...jphr 2nayum...CbGo HXdYQ5gixrY2H6Y9gqsD8kPM2JQKSaRiohDQtLbZkRWE 2.25 SOL
FJJXLs...H5Ma 2nayum...CbGo 6WecYymEARvjG5ZyqkrVQ6YkhPfujNzWpSPwNKXHCbV2 <0.01 SOL BlazeStake
5sP72C...AMMT 2nayum...CbGo 6iQKfEyhr3bZMotVkW6beNZz5CPAkiwvgV2CTje9pVSS <0.01 SOL Jito
HyeHJs...8foD 2nayum...CbGo 6WxWeTJEVFCorfN8irq5grPX2AkjdEsm1gmgFXNR3cnu <0.01 SOL

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
153,543,237
267,857,731
16,000
17,733
1,733 9.77% 2024-05-25 11:05:58 UTC
153,542,267
267,856,636
15,030
16,640
1,610 9.68% 2024-05-25 10:52:56 UTC
153,541,344
267,855,571
14,107
15,573
1,466 9.41% 2024-05-25 10:47:49 UTC
153,540,331
267,854,405
13,094
14,407
1,313 9.11% 2024-05-25 10:36:06 UTC
153,539,297
267,853,309
12,060
13,311
1,251 9.40% 2024-05-25 10:32:26 UTC
153,538,195
267,852,145
10,958
12,145
1,187 9.77% 2024-05-25 10:22:52 UTC
153,537,176
267,851,030
9,939
11,031
1,092 9.90% 2024-05-25 10:10:34 UTC
153,536,175
267,849,913
8,938
9,915
977 9.85% 2024-05-25 10:01:29 UTC
153,535,135
267,848,807
7,898
8,808
910 10.33% 2024-05-25 09:57:09 UTC
153,534,091
267,847,675
6,854
7,673
819 10.67% 2024-05-25 09:49:41 UTC
153,533,035
267,846,545
5,798
6,546
748 11.43% 2024-05-25 09:36:06 UTC
153,531,978
267,845,392
4,741
5,392
651 12.07% 2024-05-25 09:33:45 UTC
153,530,940
267,844,256
3,703
4,260
557 13.08% 2024-05-25 09:25:15 UTC
153,529,964
267,843,129
2,727
3,128
401 12.82% 2024-05-25 09:11:10 UTC
153,528,955
267,842,048
1,718
2,053
335 16.32% 2024-05-25 09:02:16 UTC
153,527,823
267,840,826
586
825
239 28.97% 2024-05-25 08:53:38 UTC
153,525,523
267,838,157
390,040
430,160
40,120 9.33% 2024-05-25 08:36:23 UTC
153,524,423
267,836,989
388,940
428,992
40,052 9.34% 2024-05-25 08:29:30 UTC
153,523,316
267,835,809
387,833
427,815
39,982 9.35% 2024-05-25 08:19:00 UTC
153,522,187
267,834,602
386,704
426,605
39,901 9.35% 2024-05-25 08:06:49 UTC
153,521,127
267,833,473
385,644
425,475
39,831 9.36% 2024-05-25 08:01:47 UTC
153,520,036
267,832,303
384,553
424,305
39,752 9.37% 2024-05-25 07:54:18 UTC
153,519,020
267,831,164
383,537
423,165
39,628 9.36% 2024-05-25 07:40:18 UTC
153,518,002
267,830,035
382,519
422,038
39,519 9.36% 2024-05-25 07:35:47 UTC
153,517,025
267,828,932
381,542
420,933
39,391 9.36% 2024-05-25 07:28:10 UTC
153,516,041
267,827,775
380,558
419,778
39,220 9.34% 2024-05-25 07:19:25 UTC
153,515,017
267,826,668
379,534
418,667
39,133 9.35% 2024-05-25 07:09:50 UTC
153,513,998
267,825,525
378,515
417,529
39,014 9.34% 2024-05-25 06:57:24 UTC
153,512,945
267,824,401
377,462
416,405
38,943 9.35% 2024-05-25 06:50:40 UTC
153,511,894
267,823,240
376,411
415,242
38,831 9.35% 2024-05-25 06:44:57 UTC
153,510,917
267,822,125
375,434
414,125
38,691 9.34% 2024-05-25 06:31:23 UTC
153,509,837
267,820,975
374,354
412,975
38,621 9.35% 2024-05-25 06:24:43 UTC
153,508,765
267,819,858
373,282
411,858
38,576 9.37% 2024-05-25 06:13:49 UTC
153,507,681
267,818,703
372,198
410,704
38,506 9.38% 2024-05-25 06:09:25 UTC
153,506,636
267,817,576
371,153
409,577
38,424 9.38% 2024-05-25 05:56:23 UTC
153,505,601
267,816,453
370,118
408,455
38,337 9.39% 2024-05-25 05:48:02 UTC
153,504,552
267,815,301
369,069
407,303
38,234 9.39% 2024-05-25 05:44:58 UTC
153,503,482
267,814,166
367,999
406,170
38,171 9.40% 2024-05-25 05:36:58 UTC
153,502,456
267,813,078
366,973
405,082
38,109 9.41% 2024-05-25 05:22:58 UTC
153,501,380
267,811,926
365,897
403,927
38,030 9.42% 2024-05-25 05:17:37 UTC
153,500,355
267,810,803
364,872
402,805
37,933 9.42% 2024-05-25 05:05:22 UTC
153,499,282
267,809,653
363,799
401,656
37,857 9.43% 2024-05-25 05:02:00 UTC
153,498,256
267,808,552
362,773
400,554
37,781 9.43% 2024-05-25 04:52:24 UTC
153,497,258
267,807,448
361,775
399,449
37,674 9.43% 2024-05-25 04:40:24 UTC
153,496,286
267,806,368
360,803
398,370
37,567 9.43% 2024-05-25 04:31:20 UTC
153,495,235
267,805,236
359,752
397,236
37,484 9.44% 2024-05-25 04:26:35 UTC
153,494,222
267,804,141
358,739
396,145
37,406 9.44% 2024-05-25 04:16:49 UTC
153,493,168
267,802,988
357,685
395,012
37,327 9.45% 2024-05-25 04:11:37 UTC
153,492,230
267,801,899
356,747
393,906
37,159 9.43% 2024-05-25 03:58:19 UTC
153,491,189
267,800,777
355,706
392,777
37,071 9.44% 2024-05-25 03:54:45 UTC
153,490,145
267,799,674
354,662
391,678
37,016 9.45% 2024-05-25 03:43:11 UTC
153,489,110
267,798,529
353,627
390,529
36,902 9.45% 2024-05-25 03:32:14 UTC
153,488,136
267,797,413
352,653
389,416
36,763 9.44% 2024-05-25 03:27:49 UTC
153,487,083
267,796,287
351,600
388,286
36,686 9.45% 2024-05-25 03:14:59 UTC
153,486,094
267,795,178
350,611
387,180
36,569 9.44% 2024-05-25 03:06:25 UTC
153,485,043
267,794,046
349,560
386,048
36,488 9.45% 2024-05-25 02:58:28 UTC
153,484,058
267,792,944
348,575
384,947
36,372 9.45% 2024-05-25 02:54:44 UTC
153,483,051
267,791,841
347,568
383,841
36,273 9.45% 2024-05-25 02:46:15 UTC
153,481,959
267,790,695
346,476
382,696
36,220 9.46% 2024-05-25 02:35:00 UTC
153,480,906
267,789,559
345,423
381,560
36,137 9.47% 2024-05-25 02:29:21 UTC
Back to All Validators