Account Details

Identity Account: 3UvHZSXR9TkRgtKfaeRH17GaiWtCzujVmXK3K1eYZRyg
Commission: 0 %
Authorized Withdrawer: Aox2MJBeecEAtZUcrzgQS9zDFTcUT2KSDWDhdtQ9hqd9
Authorized Voters: {"645"=>"3UvHZSXR9TkRgtKfaeRH17GaiWtCzujVmXK3K1eYZRyg"}

Active Stake

Last Epoch

Stake Accounts: 20
Delegated Stake: 31,636.27 SOL
Active Stake: 31,355.6 SOL
Average Active Stake: 1,650.29 SOL
Credits Observed: 2.33 SOL
Rent Exempt Reserve: 0.05 SOL
Deactivating Stake: 0.0 SOL
Delegated Stake
Average Active Stake
Stake Accounts

Stake Accounts

Stake Pubkey Validator Withdrawer & Staker Delegated Stake Pool
6pkqmK...RNEL 3UvHZS...ZRyg mpa4abUkjQoAvPzREkh5Mo75hZhPFQ2FSH6w7dWKuQ5 30,704.78 SOL
nJUwHy...W8Ve 3UvHZS...ZRyg mpa4abUkjQoAvPzREkh5Mo75hZhPFQ2FSH6w7dWKuQ5 280.67 SOL
FivP4i...CwaR 3UvHZS...ZRyg Aox2MJBeecEAtZUcrzgQS9zDFTcUT2KSDWDhdtQ9hqd9 112.93 SOL
AzFs9K...UvHZ 3UvHZS...ZRyg Aox2MJBeecEAtZUcrzgQS9zDFTcUT2KSDWDhdtQ9hqd9 99.29 SOL
HyMxFv...xRgF 3UvHZS...ZRyg Aox2MJBeecEAtZUcrzgQS9zDFTcUT2KSDWDhdtQ9hqd9 94.58 SOL
4w5AMj...8Whr 3UvHZS...ZRyg Aox2MJBeecEAtZUcrzgQS9zDFTcUT2KSDWDhdtQ9hqd9 86.28 SOL
Dg6CPW...neW6 3UvHZS...ZRyg Aox2MJBeecEAtZUcrzgQS9zDFTcUT2KSDWDhdtQ9hqd9 83.05 SOL
9CdB2G...7xzB 3UvHZS...ZRyg Aox2MJBeecEAtZUcrzgQS9zDFTcUT2KSDWDhdtQ9hqd9 72.49 SOL
DhVtkx...jPkk 3UvHZS...ZRyg Aox2MJBeecEAtZUcrzgQS9zDFTcUT2KSDWDhdtQ9hqd9 36.01 SOL
Fu5GPD...gVNw 3UvHZS...ZRyg Aox2MJBeecEAtZUcrzgQS9zDFTcUT2KSDWDhdtQ9hqd9 22.92 SOL
HLpXKA...bk8z 3UvHZS...ZRyg Aox2MJBeecEAtZUcrzgQS9zDFTcUT2KSDWDhdtQ9hqd9 13.63 SOL
CxEWL4...YGKS 3UvHZS...ZRyg Aox2MJBeecEAtZUcrzgQS9zDFTcUT2KSDWDhdtQ9hqd9 13.07 SOL
B6pTa6...1CoT 3UvHZS...ZRyg Aox2MJBeecEAtZUcrzgQS9zDFTcUT2KSDWDhdtQ9hqd9 8.21 SOL
bndKdk...nZts 3UvHZS...ZRyg 7cgg6KhPd1G8oaoB48RyPDWu7uZs51jUpDYB3eq4VebH 5.08 SOL
FnjYGx...bDSZ 3UvHZS...ZRyg HXdYQ5gixrY2H6Y9gqsD8kPM2JQKSaRiohDQtLbZkRWE 2.28 SOL
7PskHn...NCtH 3UvHZS...ZRyg stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 1.0 SOL
7FqPCg...hVZm 3UvHZS...ZRyg 6WecYymEARvjG5ZyqkrVQ6YkhPfujNzWpSPwNKXHCbV2 <0.01 SOL BlazeStake
EpAFke...xMLk 3UvHZS...ZRyg 6iQKfEyhr3bZMotVkW6beNZz5CPAkiwvgV2CTje9pVSS <0.01 SOL Jito
A8Qpra...DDah 3UvHZS...ZRyg 3b7XQeZ8nSMyjcQGTFJS5kBw4pXS2SqtB9ooHCnF2xV9 <0.01 SOL
9wQo5h...DUxt 3UvHZS...ZRyg 7TdbUsGdmK2PfyLYQmnvJJcK6xWrs2AFtHjc575WRsmW <0.01 SOL

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
117,080,407
279,029,012
363,583
389,012
25,429 6.54% 2024-07-22 14:39:27 UTC
117,079,421
279,028,008
362,597
388,009
25,412 6.55% 2024-07-22 14:30:37 UTC
117,078,455
279,026,993
361,631
386,999
25,368 6.56% 2024-07-22 14:28:46 UTC
117,077,507
279,026,015
360,683
386,016
25,333 6.56% 2024-07-22 14:20:22 UTC
117,076,509
279,024,990
359,685
384,993
25,308 6.57% 2024-07-22 14:14:21 UTC
117,075,511
279,023,931
358,687
383,932
25,245 6.58% 2024-07-22 14:03:11 UTC
117,074,536
279,022,940
357,712
382,937
25,225 6.59% 2024-07-22 13:55:08 UTC
117,073,557
279,021,935
356,733
381,936
25,203 6.60% 2024-07-22 13:48:51 UTC
117,072,564
279,020,907
355,740
380,906
25,166 6.61% 2024-07-22 13:40:25 UTC
117,071,587
279,019,883
354,763
379,884
25,121 6.61% 2024-07-22 13:34:02 UTC
117,070,602
279,018,832
353,778
378,832
25,054 6.61% 2024-07-22 13:26:37 UTC
117,069,597
279,017,775
352,773
377,813
25,040 6.63% 2024-07-22 13:17:29 UTC
117,068,730
279,016,831
351,906
376,830
24,924 6.61% 2024-07-22 13:09:30 UTC
117,067,822
279,015,830
350,998
375,830
24,832 6.61% 2024-07-22 13:05:03 UTC
117,066,958
279,014,887
350,134
374,858
24,724 6.60% 2024-07-22 12:54:47 UTC
117,065,981
279,013,858
349,157
373,933
24,776 6.63% 2024-07-22 12:47:24 UTC
117,065,165
279,012,916
348,341
372,918
24,577 6.59% 2024-07-22 12:43:04 UTC
117,064,267
279,011,970
347,443
371,966
24,523 6.59% 2024-07-22 12:35:33 UTC
117,063,221
279,010,883
346,397
370,885
24,488 6.60% 2024-07-22 12:28:09 UTC
117,062,277
279,009,914
345,453
369,917
24,464 6.61% 2024-07-22 12:18:47 UTC
117,061,348
279,008,931
344,524
368,944
24,420 6.62% 2024-07-22 12:10:12 UTC
117,060,454
279,007,982
343,630
367,986
24,356 6.62% 2024-07-22 12:05:54 UTC
117,059,583
279,007,012
342,759
367,013
24,254 6.61% 2024-07-22 11:58:45 UTC
117,058,696
279,006,068
341,872
366,074
24,202 6.61% 2024-07-22 11:48:40 UTC
117,057,775
279,005,099
340,951
365,104
24,153 6.62% 2024-07-22 11:40:12 UTC
117,056,840
279,004,123
340,016
364,126
24,110 6.62% 2024-07-22 11:34:10 UTC
117,055,954
279,003,151
339,130
363,149
24,019 6.61% 2024-07-22 11:28:04 UTC
117,055,009
279,002,159
338,185
362,124
23,939 6.61% 2024-07-22 11:23:02 UTC
117,054,045
279,001,171
337,221
361,173
23,952 6.63% 2024-07-22 11:15:45 UTC
117,053,085
279,000,160
336,261
360,161
23,900 6.64% 2024-07-22 11:05:08 UTC
117,052,162
278,999,192
335,338
359,191
23,853 6.64% 2024-07-22 10:58:56 UTC
117,051,228
278,998,216
334,404
358,194
23,790 6.64% 2024-07-22 10:49:11 UTC
117,050,292
278,997,232
333,468
357,234
23,766 6.65% 2024-07-22 10:46:40 UTC
117,049,359
278,996,271
332,535
356,270
23,735 6.66% 2024-07-22 10:39:01 UTC
117,048,435
278,995,277
331,611
355,276
23,665 6.66% 2024-07-22 10:31:47 UTC
117,047,541
278,994,328
330,717
354,330
23,613 6.66% 2024-07-22 10:22:00 UTC
117,046,482
278,993,239
329,658
353,264
23,606 6.68% 2024-07-22 10:17:15 UTC
117,045,571
278,992,280
328,747
352,277
23,530 6.68% 2024-07-22 10:06:49 UTC
117,044,690
278,991,315
327,866
351,316
23,450 6.67% 2024-07-22 10:02:16 UTC
117,043,778
278,990,376
326,954
350,378
23,424 6.69% 2024-07-22 09:55:03 UTC
117,042,897
278,989,431
326,073
349,431
23,358 6.68% 2024-07-22 09:49:11 UTC
117,042,019
278,988,489
325,195
348,491
23,296 6.68% 2024-07-22 09:38:12 UTC
117,041,173
278,987,536
324,349
347,536
23,187 6.67% 2024-07-22 09:29:25 UTC
117,040,291
278,986,564
323,467
346,566
23,099 6.67% 2024-07-22 09:23:47 UTC
117,039,369
278,985,595
322,545
345,593
23,048 6.67% 2024-07-22 09:19:46 UTC
117,038,468
278,984,636
321,644
344,638
22,994 6.67% 2024-07-22 09:08:58 UTC
117,037,485
278,983,604
320,661
343,605
22,944 6.68% 2024-07-22 09:05:58 UTC
117,036,614
278,982,664
319,790
342,665
22,875 6.68% 2024-07-22 08:54:36 UTC
117,035,709
278,981,700
318,885
341,697
22,812 6.68% 2024-07-22 08:51:17 UTC
117,034,794
278,980,740
317,970
340,740
22,770 6.68% 2024-07-22 08:38:43 UTC
117,033,892
278,979,791
317,068
339,792
22,724 6.69% 2024-07-22 08:37:00 UTC
117,032,977
278,978,831
316,153
338,820
22,667 6.69% 2024-07-22 08:24:26 UTC
117,032,099
278,977,880
315,275
337,883
22,608 6.69% 2024-07-22 08:18:52 UTC
117,031,171
278,976,927
314,347
336,926
22,579 6.70% 2024-07-22 08:12:44 UTC
117,030,237
278,975,952
313,413
335,952
22,539 6.71% 2024-07-22 08:08:22 UTC
117,029,312
278,974,985
312,488
334,986
22,498 6.72% 2024-07-22 07:59:57 UTC
117,028,388
278,974,015
311,564
334,018
22,454 6.72% 2024-07-22 07:48:36 UTC
117,027,502
278,973,047
310,678
333,048
22,370 6.72% 2024-07-22 07:44:08 UTC
117,026,535
278,972,052
309,711
332,053
22,342 6.73% 2024-07-22 07:35:31 UTC
117,025,593
278,971,085
308,769
331,087
22,318 6.74% 2024-07-22 07:28:33 UTC
Back to All Validators