Account Details

Identity Account: 3VeGAcbXNzrUUoXrpee1WzQBnXo9yqTtURxEKfwy6v1V
Commission: 0 %
Authorized Withdrawer: HTpvoFx9okkEbZ5ALnyk3C94ZJfP9JJuD29XZ2faN9Rq
Authorized Voters: {"602"=>"3VeGAcbXNzrUUoXrpee1WzQBnXo9yqTtURxEKfwy6v1V"}

Active Stake

Last Epoch

Stake Accounts: 3,022
Delegated Stake: 76,713.49 SOL
Active Stake: 76,708.61 SOL
Average Active Stake: 25.4 SOL
Credits Observed: 179.94 SOL
Rent Exempt Reserve: 6.9 SOL
Deactivating Stake: 1.08 SOL
Delegated Stake
Average Active Stake
Stake Accounts

Stake Accounts

Stake Pubkey Validator Withdrawer & Staker Delegated Stake Pool
4tWtD5...QXmr 3VeGAc...6v1V mpa4abUkjQoAvPzREkh5Mo75hZhPFQ2FSH6w7dWKuQ5 55,705.2 SOL
C4dDVb...jktN 3VeGAc...6v1V 6WecYymEARvjG5ZyqkrVQ6YkhPfujNzWpSPwNKXHCbV2 2,622.86 SOL BlazeStake
4puDuK...LeMb 3VeGAc...6v1V 2Y4NWcDk1F3iiNUTiFfRJxKPJBoNGJPY6rZDJN5sAsoP 401.78 SOL
AaMWgh...n1pz 3VeGAc...6v1V 7zcgtavS6poA5kT8XLbiYuDxCnVaAyxTYL77i7NfeTyW 352.12 SOL
FchzDo...6Lo5 3VeGAc...6v1V AbW22oiVMJu8ed1UdENfFuFj7Tq2iWh2RBDE6vRxdF3j 334.03 SOL
6o6KYh...99yt 3VeGAc...6v1V AnAWyVA54LndUPDEHYQfvaHDPLfAMVBM6M3FqQ3eUiBu 333.72 SOL
2UQZ3s...VSmU 3VeGAc...6v1V Gd1mEr5feyKuDnLoHkM6GoWs8ESBzAPax3z5yvh7kEmw 332.91 SOL
3QAY5y...Xpxj 3VeGAc...6v1V FNsitHktYun9mksohjdDgE5YGaGByDyJJAeFEeJHSHTv 332.53 SOL
7BuCgT...vEvh 3VeGAc...6v1V 6PgNvFjPeRfQ1n8hnppGfuP9eY8Awiiu3TepcmF5Dj2w 326.81 SOL
StkFfN...S44X 3VeGAc...6v1V J2i2UaDmq3qsSB1tYtaczq7rGWiW2CHrfDdVqXrKciiG 326.0 SOL
4F7nqa...Ykhs 3VeGAc...6v1V stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 306.46 SOL
D68XGy...qYQi 3VeGAc...6v1V stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 300.68 SOL
2hujy1...bMge 3VeGAc...6v1V stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 299.76 SOL
3ruyeM...QoPN 3VeGAc...6v1V stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 299.76 SOL
CfwcHs...yx5g 3VeGAc...6v1V stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 299.75 SOL
56rf4x...vHXr 3VeGAc...6v1V stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 299.75 SOL
356PDW...gQwK 3VeGAc...6v1V stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 299.33 SOL
CkpWhz...mBjs 3VeGAc...6v1V stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 299.12 SOL
8UFbZY...rykp 3VeGAc...6v1V stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 267.29 SOL
7uEEsY...8FUx 3VeGAc...6v1V stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 176.5 SOL
FHrKwv...FNgj 3VeGAc...6v1V stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 176.5 SOL
4vp5sB...nSNh 3VeGAc...6v1V stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 176.5 SOL
AycZPe...qN3k 3VeGAc...6v1V stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 176.5 SOL
mhZ5xg...v9f3 3VeGAc...6v1V stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 172.92 SOL
57afJa...dqh5 3VeGAc...6v1V stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 172.92 SOL

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
59,722,864
260,269,566
177,893
205,567
27,674 13.46% 2024-04-15 13:08:55 UTC
59,719,103
260,265,140
174,132
201,146
27,014 13.43% 2024-04-15 12:51:37 UTC
59,715,973
260,261,369
171,002
197,369
26,367 13.36% 2024-04-15 12:13:57 UTC
59,712,151
260,256,776
167,180
192,767
25,587 13.27% 2024-04-15 11:48:56 UTC
59,708,740
260,252,869
163,769
188,868
25,099 13.29% 2024-04-15 11:13:20 UTC
59,704,985
260,248,590
160,014
184,587
24,573 13.31% 2024-04-15 10:31:38 UTC
59,701,109
260,244,268
156,138
180,266
24,128 13.38% 2024-04-15 09:57:57 UTC
59,697,543
260,239,939
152,572
175,935
23,363 13.28% 2024-04-15 09:23:55 UTC
59,693,560
260,235,404
148,589
171,402
22,813 13.31% 2024-04-15 09:02:10 UTC
59,689,956
260,231,197
144,985
167,199
22,214 13.29% 2024-04-15 08:15:00 UTC
59,685,282
260,225,884
140,311
161,889
21,578 13.33% 2024-04-15 07:46:04 UTC
59,681,812
260,221,964
136,841
157,960
21,119 13.37% 2024-04-15 07:05:08 UTC
59,677,172
260,216,797
132,201
152,802
20,601 13.48% 2024-04-15 06:40:52 UTC
59,673,084
260,211,917
128,113
147,921
19,808 13.39% 2024-04-15 06:01:19 UTC
59,669,341
260,207,610
124,370
143,613
19,243 13.40% 2024-04-15 05:14:40 UTC
59,665,935
260,203,681
120,964
139,682
18,718 13.40% 2024-04-15 04:53:55 UTC
59,662,975
260,200,284
118,004
136,284
18,280 13.41% 2024-04-15 04:08:24 UTC
59,658,952
260,195,579
113,981
131,583
17,602 13.38% 2024-04-15 03:48:08 UTC
59,655,073
260,191,109
110,102
127,109
17,007 13.38% 2024-04-15 03:19:47 UTC
59,651,256
260,186,677
106,285
122,677
16,392 13.36% 2024-04-15 02:28:38 UTC
59,648,698
260,183,546
103,727
119,544
15,817 13.23% 2024-04-15 02:08:36 UTC
59,644,583
260,178,737
99,612
114,737
15,125 13.18% 2024-04-15 01:40:05 UTC
59,640,610
260,174,047
95,639
110,051
14,412 13.10% 2024-04-15 00:57:59 UTC
59,637,124
260,169,825
92,153
105,824
13,671 12.92% 2024-04-15 00:27:29 UTC
59,632,523
260,164,708
87,552
100,708
13,156 13.06% 2024-04-14 23:54:56 UTC
59,628,365
260,160,136
83,394
96,138
12,744 13.26% 2024-04-14 23:00:47 UTC
59,624,305
260,155,473
79,334
91,473
12,139 13.27% 2024-04-14 22:18:17 UTC
59,620,642
260,151,184
75,671
87,175
11,504 13.20% 2024-04-14 22:02:53 UTC
59,616,733
260,146,689
71,762
82,682
10,920 13.21% 2024-04-14 21:25:24 UTC
59,612,729
260,142,207
67,758
78,208
10,450 13.36% 2024-04-14 20:43:17 UTC
59,610,119
260,139,126
65,148
75,129
9,981 13.29% 2024-04-14 20:07:31 UTC
59,605,850
260,134,193
60,879
70,189
9,310 13.26% 2024-04-14 19:43:05 UTC
59,601,957
260,129,468
56,986
65,466
8,480 12.95% 2024-04-14 19:04:16 UTC
59,597,095
260,123,854
52,124
59,859
7,735 12.92% 2024-04-14 18:37:14 UTC
59,593,514
260,119,563
48,543
55,566
7,023 12.64% 2024-04-14 17:41:07 UTC
59,590,084
260,115,605
45,113
51,606
6,493 12.58% 2024-04-14 17:18:01 UTC
59,587,077
260,112,052
42,106
48,049
5,943 12.37% 2024-04-14 16:54:38 UTC
59,584,124
260,108,729
39,153
44,718
5,565 12.44% 2024-04-14 16:17:29 UTC
59,579,975
260,103,840
35,004
39,842
4,838 12.14% 2024-04-14 15:34:53 UTC
59,577,920
260,101,380
32,949
37,381
4,432 11.86% 2024-04-14 15:23:05 UTC
59,573,246
260,096,054
28,275
32,052
3,777 11.78% 2024-04-14 14:56:04 UTC
59,567,855
260,089,981
22,884
25,984
3,100 11.93% 2024-04-14 14:02:32 UTC
59,562,136
260,083,601
17,165
19,600
2,435 12.42% 2024-04-14 13:15:51 UTC
Back to All Validators