Account Details

Identity Account: 3VeGAcbXNzrUUoXrpee1WzQBnXo9yqTtURxEKfwy6v1V
Commission: 0 %
Authorized Withdrawer: HTpvoFx9okkEbZ5ALnyk3C94ZJfP9JJuD29XZ2faN9Rq
Authorized Voters: {"604"=>"3VeGAcbXNzrUUoXrpee1WzQBnXo9yqTtURxEKfwy6v1V"}

Active Stake

Last Epoch

Stake Accounts: 3,082
Delegated Stake: 77,381.59 SOL
Active Stake: 74,844.18 SOL
Average Active Stake: 24.67 SOL
Credits Observed: 184.67 SOL
Rent Exempt Reserve: 7.04 SOL
Deactivating Stake: 39.27 SOL
Delegated Stake
Average Active Stake
Stake Accounts

Stake Accounts

Stake Pubkey Validator Withdrawer & Staker Delegated Stake Pool
8VNzXk...rJr3 3VeGAc...6v1V HTpvoFx9okkEbZ5ALnyk3C94ZJfP9JJuD29XZ2faN9Rq 81.65 SOL
6uDpTY...cLRp 3VeGAc...6v1V HTpvoFx9okkEbZ5ALnyk3C94ZJfP9JJuD29XZ2faN9Rq 80.48 SOL
BPGQpJ...FUmK 3VeGAc...6v1V HTpvoFx9okkEbZ5ALnyk3C94ZJfP9JJuD29XZ2faN9Rq 74.34 SOL
5jKiZo...MF74 3VeGAc...6v1V stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 73.07 SOL
BYA29b...EToV 3VeGAc...6v1V stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 71.66 SOL
EigNMZ...ByXd 3VeGAc...6v1V stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 71.48 SOL
4eKfRs...71UB 3VeGAc...6v1V HTpvoFx9okkEbZ5ALnyk3C94ZJfP9JJuD29XZ2faN9Rq 70.2 SOL
8fphN7...WSya 3VeGAc...6v1V 8SyzDDS1Wyfxu7B83KkfGrBED2FVaPcAKj1VLWFSGmpi 69.82 SOL
8L4DZ2...BxUC 3VeGAc...6v1V 8SyzDDS1Wyfxu7B83KkfGrBED2FVaPcAKj1VLWFSGmpi 67.36 SOL
6bXsPA...QLvv 3VeGAc...6v1V 8SyzDDS1Wyfxu7B83KkfGrBED2FVaPcAKj1VLWFSGmpi 62.88 SOL
44dd8S...Dgdg 3VeGAc...6v1V 8SyzDDS1Wyfxu7B83KkfGrBED2FVaPcAKj1VLWFSGmpi 59.26 SOL
2N49zW...pJgQ 3VeGAc...6v1V stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 56.49 SOL
ubtW4Z...Yubo 3VeGAc...6v1V stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 56.25 SOL
5GpGYY...wJ7Q 3VeGAc...6v1V stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 46.36 SOL
3jBqNU...DUCU 3VeGAc...6v1V stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 46.36 SOL
6JAgQb...ATiz 3VeGAc...6v1V stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 46.01 SOL
Bd3qei...ivTL 3VeGAc...6v1V stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 45.36 SOL
D29WNM...NEQb 3VeGAc...6v1V stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 43.86 SOL
Cg8hYu...Lo29 3VeGAc...6v1V stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 41.38 SOL
9GG8pd...7FJ2 3VeGAc...6v1V stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 41.35 SOL
Fu8RiP...DKrY 3VeGAc...6v1V stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 41.02 SOL
CtjWxo...iUB6 3VeGAc...6v1V stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 35.83 SOL
BsBNdk...hV8U 3VeGAc...6v1V stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 33.59 SOL
B9wFYT...ysDg 3VeGAc...6v1V stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 33.09 SOL
56jfQA...1KEg 3VeGAc...6v1V stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 32.96 SOL

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
60,396,106
261,019,279
81,794
91,277
9,483 10.39% 2024-04-19 09:25:44 UTC
60,394,922
261,017,957
80,610
89,960
9,350 10.39% 2024-04-19 09:16:45 UTC
60,393,719
261,016,631
79,407
88,642
9,235 10.42% 2024-04-19 09:12:35 UTC
60,392,549
261,015,341
78,237
87,346
9,109 10.43% 2024-04-19 08:56:49 UTC
60,391,340
261,014,024
77,028
86,026
8,998 10.46% 2024-04-19 08:52:43 UTC
60,389,761
261,012,291
75,449
84,294
8,845 10.49% 2024-04-19 08:32:51 UTC
60,388,753
261,011,203
74,441
83,205
8,764 10.53% 2024-04-19 08:28:05 UTC
60,387,713
261,010,057
73,401
82,058
8,657 10.55% 2024-04-19 08:16:38 UTC
60,386,661
261,008,929
72,349
80,929
8,580 10.60% 2024-04-19 08:07:42 UTC
60,385,732
261,007,821
71,420
79,823
8,403 10.53% 2024-04-19 08:00:58 UTC
60,382,757
261,004,558
68,445
76,560
8,115 10.60% 2024-04-19 07:47:52 UTC
60,378,438
260,999,563
64,126
71,570
7,444 10.40% 2024-04-19 07:22:44 UTC
60,374,896
260,995,624
60,584
67,622
7,038 10.41% 2024-04-19 06:46:32 UTC
60,370,924
260,991,264
56,612
63,266
6,654 10.52% 2024-04-19 06:21:55 UTC
60,367,010
260,986,869
52,698
58,870
6,172 10.48% 2024-04-19 05:39:39 UTC
60,363,243
260,982,689
48,931
54,692
5,761 10.53% 2024-04-19 05:08:54 UTC
60,359,269
260,978,099
44,957
50,101
5,144 10.27% 2024-04-19 04:31:45 UTC
60,355,520
260,973,681
41,208
45,683
4,475 9.80% 2024-04-19 03:52:43 UTC
60,351,577
260,969,301
37,265
41,302
4,037 9.77% 2024-04-19 03:18:41 UTC
60,347,379
260,964,693
33,067
36,696
3,629 9.89% 2024-04-19 02:44:49 UTC
60,343,312
260,960,133
29,000
32,136
3,136 9.76% 2024-04-19 02:21:10 UTC
60,339,120
260,955,522
24,808
27,523
2,715 9.86% 2024-04-19 01:34:31 UTC
60,335,446
260,951,121
21,134
23,121
1,987 8.59% 2024-04-19 01:00:46 UTC
60,331,717
260,946,914
17,405
18,913
1,508 7.97% 2024-04-19 00:29:39 UTC
60,327,900
260,942,619
13,588
14,620
1,032 7.06% 2024-04-19 00:09:18 UTC
60,323,720
260,938,209
9,408
10,211
803 7.86% 2024-04-18 23:32:39 UTC
60,319,274
260,933,498
4,962
5,501
539 9.80% 2024-04-18 23:01:39 UTC
60,315,033
260,928,938
721
939
218 23.22% 2024-04-18 22:14:56 UTC
60,306,083
260,919,048
385,019
423,045
38,026 8.99% 2024-04-18 20:57:00 UTC
60,301,925
260,914,542
380,861
418,538
37,677 9.00% 2024-04-18 20:40:29 UTC
60,297,512
260,909,819
376,448
413,818
37,370 9.03% 2024-04-18 20:04:58 UTC
60,292,807
260,904,772
371,743
408,777
37,034 9.06% 2024-04-18 19:20:21 UTC
60,284,704
260,895,293
363,640
399,294
35,654 8.93% 2024-04-18 18:08:34 UTC
60,280,324
260,890,541
359,260
394,540
35,280 8.94% 2024-04-18 17:32:45 UTC
60,276,537
260,886,508
355,473
390,500
35,027 8.97% 2024-04-18 17:05:58 UTC
60,272,308
260,881,960
351,244
385,964
34,720 9.00% 2024-04-18 16:28:59 UTC
60,267,984
260,877,203
346,920
381,210
34,290 9.00% 2024-04-18 16:05:11 UTC
60,263,646
260,872,458
342,582
376,462
33,880 9.00% 2024-04-18 15:35:30 UTC
60,260,172
260,868,737
339,108
372,735
33,627 9.02% 2024-04-18 14:45:18 UTC
60,255,557
260,863,787
334,493
367,784
33,291 9.05% 2024-04-18 14:23:57 UTC
60,251,867
260,859,799
330,803
363,800
32,997 9.07% 2024-04-18 13:57:00 UTC
60,247,483
260,854,711
326,419
358,717
32,298 9.00% 2024-04-18 13:07:06 UTC
60,243,533
260,850,438
322,469
354,440
31,971 9.02% 2024-04-18 12:33:53 UTC
60,239,475
260,845,963
318,411
349,964
31,553 9.02% 2024-04-18 12:17:47 UTC
60,235,211
260,841,340
314,147
345,342
31,195 9.03% 2024-04-18 11:34:18 UTC
60,231,474
260,837,301
310,410
341,302
30,892 9.05% 2024-04-18 10:58:24 UTC
60,227,416
260,832,917
306,352
336,917
30,565 9.07% 2024-04-18 10:29:06 UTC
60,222,879
260,828,064
301,815
332,061
30,246 9.11% 2024-04-18 09:58:36 UTC
60,218,599
260,823,464
297,535
327,467
29,932 9.14% 2024-04-18 09:35:26 UTC
Back to All Validators