Account Details

Identity Account: 4CKFRwj6YzVygMptmFtZgBNNn7zyCsVibM8Aq5pG252v
Commission: 7 %
Authorized Withdrawer: A6MVMkkPhxrSfxDCpKTPuLyZ76nYDYHb3RsKMT5e6HV9
Authorized Voters: {"620"=>"4CKFRwj6YzVygMptmFtZgBNNn7zyCsVibM8Aq5pG252v"}

Active Stake

Last Epoch

Stake Accounts: 21
Delegated Stake: 29,683.61 SOL
Active Stake: 29,681.57 SOL
Average Active Stake: 1,562.19 SOL
Credits Observed: 0.92 SOL
Rent Exempt Reserve: 0.05 SOL
Deactivating Stake: 0.0 SOL
Delegated Stake
Average Active Stake
Stake Accounts

Stake Accounts

Stake Pubkey Validator Withdrawer & Staker Delegated Stake Pool
52Rnhp...ScgR 4CKFRw...252v mpa4abUkjQoAvPzREkh5Mo75hZhPFQ2FSH6w7dWKuQ5 29,127.45 SOL
GrBmLm...X2VH 4CKFRw...252v A6MVMkkPhxrSfxDCpKTPuLyZ76nYDYHb3RsKMT5e6HV9 209.28 SOL
6t8VyP...RDKu 4CKFRw...252v mpa4abUkjQoAvPzREkh5Mo75hZhPFQ2FSH6w7dWKuQ5 116.33 SOL
94wNHK...CavG 4CKFRw...252v 5qa2CbD58wJn9cHTqJ9M9TZsd6kM82BChzasNrxLFsbc 85.89 SOL
CC3MFS...sGEd 4CKFRw...252v 5qa2CbD58wJn9cHTqJ9M9TZsd6kM82BChzasNrxLFsbc 37.75 SOL
6zPtHM...1AW5 4CKFRw...252v 5qa2CbD58wJn9cHTqJ9M9TZsd6kM82BChzasNrxLFsbc 21.04 SOL
9UPags...g7Sb 4CKFRw...252v 5qa2CbD58wJn9cHTqJ9M9TZsd6kM82BChzasNrxLFsbc 20.2 SOL
99hpJC...VvsK 4CKFRw...252v 5qa2CbD58wJn9cHTqJ9M9TZsd6kM82BChzasNrxLFsbc 15.5 SOL
2tCVU8...eGqM 4CKFRw...252v 5qa2CbD58wJn9cHTqJ9M9TZsd6kM82BChzasNrxLFsbc 14.13 SOL
C3A8Jb...qvFu 4CKFRw...252v 5qa2CbD58wJn9cHTqJ9M9TZsd6kM82BChzasNrxLFsbc 10.19 SOL
AMSeWg...nCft 4CKFRw...252v 5qa2CbD58wJn9cHTqJ9M9TZsd6kM82BChzasNrxLFsbc 10.11 SOL
B4B5LV...a8oE 4CKFRw...252v 5qa2CbD58wJn9cHTqJ9M9TZsd6kM82BChzasNrxLFsbc 8.48 SOL
UEENBu...t6it 4CKFRw...252v 5qa2CbD58wJn9cHTqJ9M9TZsd6kM82BChzasNrxLFsbc 3.15 SOL
F5qo5c...aM2m 4CKFRw...252v DxNBWrP6YNcqVDkZsDhT9ZNcBFjYgyAAmfzBBk5w45C1 1.03 SOL
CdZgYk...KWZx 4CKFRw...252v CbyRjng6xYpTsWwTfpw8fn5bPnWHpJVRqGfWZk64jZV3 1.03 SOL
B5ih2f...cJo8 4CKFRw...252v 5W8RNr2kGgmcZFKWR3Aw7JqzM5V4njVRJyV8SL7Bo8U7 1.03 SOL
7r9nB8...CtCL 4CKFRw...252v 56JDUP9GezS6F5YrdtjMW9vGFta6saJixFpvPxNFrMer 1.01 SOL
ENEnfz...bEvc 4CKFRw...252v 6iQKfEyhr3bZMotVkW6beNZz5CPAkiwvgV2CTje9pVSS <0.01 SOL Jito
6LSft2...heMw 4CKFRw...252v 6WecYymEARvjG5ZyqkrVQ6YkhPfujNzWpSPwNKXHCbV2 <0.01 SOL BlazeStake
2wWMhf...fUNB 4CKFRw...252v 3b7XQeZ8nSMyjcQGTFJS5kBw4pXS2SqtB9ooHCnF2xV9 <0.01 SOL
4vFM4Y...1Crs 4CKFRw...252v 6Y6X3MEhEnvFwXCD5QmY43sx6njmzLMMYUX6ngrNPvDQ <0.01 SOL

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
44,336,472
267,891,480
46,387
51,482
5,095 9.90% 2024-05-25 15:22:36 UTC
44,335,495
267,890,408
45,410
50,410
5,000 9.92% 2024-05-25 15:15:44 UTC
44,334,487
267,889,315
44,402
49,325
4,923 9.98% 2024-05-25 15:06:17 UTC
44,333,461
267,888,173
43,376
48,175
4,799 9.96% 2024-05-25 14:57:26 UTC
44,332,484
267,887,089
42,399
47,088
4,689 9.96% 2024-05-25 14:46:20 UTC
44,331,556
267,886,039
41,471
46,040
4,569 9.92% 2024-05-25 14:42:32 UTC
44,330,599
267,884,964
40,514
44,961
4,447 9.89% 2024-05-25 14:31:56 UTC
44,329,644
267,883,892
39,559
43,893
4,334 9.87% 2024-05-25 14:24:33 UTC
44,328,756
267,882,881
38,671
42,881
4,210 9.82% 2024-05-25 14:11:58 UTC
44,327,800
267,881,827
37,715
41,826
4,111 9.83% 2024-05-25 14:04:37 UTC
44,326,947
267,880,776
36,862
40,778
3,916 9.60% 2024-05-25 13:55:44 UTC
44,326,009
267,879,705
35,924
39,706
3,782 9.53% 2024-05-25 13:48:14 UTC
44,325,086
267,878,623
35,001
38,625
3,624 9.38% 2024-05-25 13:44:08 UTC
44,324,101
267,877,527
34,016
37,525
3,509 9.35% 2024-05-25 13:34:52 UTC
44,323,125
267,876,448
33,040
36,450
3,410 9.36% 2024-05-25 13:28:46 UTC
44,322,223
267,875,405
32,138
35,403
3,265 9.22% 2024-05-25 13:16:11 UTC
44,321,214
267,874,317
31,129
34,317
3,188 9.29% 2024-05-25 13:12:27 UTC
44,320,249
267,873,233
30,164
33,234
3,070 9.24% 2024-05-25 13:04:16 UTC
44,319,286
267,872,159
29,201
32,161
2,960 9.20% 2024-05-25 12:53:42 UTC
44,318,320
267,871,065
28,235
31,066
2,831 9.11% 2024-05-25 12:45:29 UTC
44,317,336
267,869,981
27,251
29,982
2,731 9.11% 2024-05-25 12:38:10 UTC
44,316,350
267,868,892
26,265
28,891
2,626 9.09% 2024-05-25 12:29:31 UTC
44,315,346
267,867,788
25,261
27,790
2,529 9.10% 2024-05-25 12:20:47 UTC
44,314,290
267,866,639
24,205
26,652
2,447 9.18% 2024-05-25 12:12:15 UTC
44,313,245
267,865,530
23,160
25,532
2,372 9.29% 2024-05-25 12:01:37 UTC
44,312,185
267,864,421
22,100
24,424
2,324 9.52% 2024-05-25 11:52:29 UTC
44,311,199
267,863,305
21,114
23,313
2,199 9.43% 2024-05-25 11:45:06 UTC
44,310,166
267,862,191
20,081
22,192
2,111 9.51% 2024-05-25 11:40:02 UTC
44,309,139
267,861,081
19,054
21,080
2,026 9.61% 2024-05-25 11:28:25 UTC
44,308,112
267,859,981
18,027
19,981
1,954 9.78% 2024-05-25 11:21:42 UTC
44,307,108
267,858,873
17,023
18,872
1,849 9.80% 2024-05-25 11:14:05 UTC
44,306,125
267,857,732
16,040
17,733
1,693 9.55% 2024-05-25 11:05:42 UTC
44,305,142
267,856,637
15,057
16,640
1,583 9.51% 2024-05-25 10:54:57 UTC
44,304,221
267,855,572
14,136
15,573
1,437 9.23% 2024-05-25 10:48:55 UTC
44,303,206
267,854,404
13,121
14,407
1,286 8.93% 2024-05-25 10:40:54 UTC
44,302,180
267,853,311
12,095
13,311
1,216 9.14% 2024-05-25 10:33:04 UTC
44,301,076
267,852,145
10,991
12,145
1,154 9.50% 2024-05-25 10:21:35 UTC
44,300,051
267,851,030
9,966
11,031
1,065 9.65% 2024-05-25 10:15:17 UTC
44,299,051
267,849,913
8,966
9,915
949 9.57% 2024-05-25 10:02:26 UTC
44,298,011
267,848,807
7,926
8,808
882 10.01% 2024-05-25 09:55:57 UTC
44,296,950
267,847,675
6,865
7,673
808 10.53% 2024-05-25 09:49:25 UTC
44,295,886
267,846,542
5,801
6,546
745 11.38% 2024-05-25 09:37:08 UTC
44,294,835
267,845,395
4,750
5,392
642 11.91% 2024-05-25 09:30:12 UTC
44,293,797
267,844,259
3,712
4,260
548 12.86% 2024-05-25 09:21:41 UTC
44,292,814
267,843,129
2,729
3,128
399 12.76% 2024-05-25 09:13:16 UTC
44,291,799
267,842,049
1,714
2,053
339 16.51% 2024-05-25 09:07:53 UTC
44,290,667
267,840,827
582
825
243 29.45% 2024-05-25 08:58:50 UTC
44,288,378
267,838,160
390,561
430,160
39,599 9.21% 2024-05-25 08:37:40 UTC
44,287,282
267,836,992
389,465
428,992
39,527 9.21% 2024-05-25 08:25:39 UTC
44,286,174
267,835,811
388,357
427,815
39,458 9.22% 2024-05-25 08:20:10 UTC
44,285,033
267,834,602
387,216
426,605
39,389 9.23% 2024-05-25 08:09:16 UTC
44,283,975
267,833,475
386,158
425,475
39,317 9.24% 2024-05-25 08:00:34 UTC
44,282,878
267,832,303
385,061
424,305
39,244 9.25% 2024-05-25 07:54:56 UTC
44,281,865
267,831,162
384,048
423,165
39,117 9.24% 2024-05-25 07:41:15 UTC
44,280,847
267,830,036
383,030
422,038
39,008 9.24% 2024-05-25 07:34:32 UTC
44,279,865
267,828,927
382,048
420,933
38,885 9.24% 2024-05-25 07:28:46 UTC
44,278,888
267,827,777
381,071
419,778
38,707 9.22% 2024-05-25 07:19:10 UTC
44,277,862
267,826,668
380,045
418,667
38,622 9.22% 2024-05-25 07:08:37 UTC
44,276,837
267,825,524
379,020
417,529
38,509 9.22% 2024-05-25 07:02:12 UTC
44,275,787
267,824,403
377,970
416,405
38,435 9.23% 2024-05-25 06:55:25 UTC
Back to All Validators