Account Details

Identity Account: 4LSfKc2sPZEvb94JeKvySeThmRR8ySBWwRuMz6Pvj4Zf
Commission: 0 %
Authorized Withdrawer: 2rvvHZjL2btW52bGWCiWjA4fnCLDBaDQ4cpp2jZWADys
Authorized Voters: {"618"=>"4LSfKc2sPZEvb94JeKvySeThmRR8ySBWwRuMz6Pvj4Zf"}

Active Stake

Last Epoch

Stake Accounts: 18
Delegated Stake: 36,263.46 SOL
Active Stake: 35,835.76 SOL
Average Active Stake: 2,107.99 SOL
Credits Observed: 1.52 SOL
Rent Exempt Reserve: 0.04 SOL
Deactivating Stake: 0.0 SOL
Delegated Stake
Average Active Stake
Stake Accounts

Stake Accounts

Stake Pubkey Validator Withdrawer & Staker Delegated Stake Pool
6BbTpG...EgGu Yuliya Solana Validator mpa4abUkjQoAvPzREkh5Mo75hZhPFQ2FSH6w7dWKuQ5 32,472.46 SOL
FaQoSX...BwTU Yuliya Solana Validator mpa4abUkjQoAvPzREkh5Mo75hZhPFQ2FSH6w7dWKuQ5 427.7 SOL
DS5gmd...xHh3 Yuliya Solana Validator 97wZQHcTVggmmCmske39KL1AZ9sYpmBQB4fBpoYw9GkA 366.75 SOL
AFknuk...ZKXd Yuliya Solana Validator 86CYtc913SJFS2tuA6CpXEej6ekz8mMdBhtGwvKUUWRB 362.83 SOL
EUkhxS...24tp Yuliya Solana Validator CbyRjng6xYpTsWwTfpw8fn5bPnWHpJVRqGfWZk64jZV3 362.8 SOL
FcXDqm...NjJm Yuliya Solana Validator 7wFskoRiLCAm8EDkKAtBxsTJmCgypFDJZbGcG9d9fX8L 362.23 SOL
D4E4mR...GpRm Yuliya Solana Validator 2Y4NWcDk1F3iiNUTiFfRJxKPJBoNGJPY6rZDJN5sAsoP 356.34 SOL
4iRJhz...S1BT Yuliya Solana Validator 3vcqkxH2WQuage8oTPY1zTirV2kEkqCs7szwBx3dgmV8 354.96 SOL
ALpGM4...TVn5 Yuliya Solana Validator Gd1mEr5feyKuDnLoHkM6GoWs8ESBzAPax3z5yvh7kEmw 334.57 SOL
9ToEpN...vTdU Yuliya Solana Validator FNsitHktYun9mksohjdDgE5YGaGByDyJJAeFEeJHSHTv 334.19 SOL
Hhp7pr...7hmU Yuliya Solana Validator 6PgNvFjPeRfQ1n8hnppGfuP9eY8Awiiu3TepcmF5Dj2w 328.38 SOL
9wfVkB...6Yq3 Yuliya Solana Validator 2rvvHZjL2btW52bGWCiWjA4fnCLDBaDQ4cpp2jZWADys 110.29 SOL
5okQjz...13qu Yuliya Solana Validator 5nQmG1FHCbww5pBExSHsHp7R6BqNo14s9ZXcQCgKdPML 48.61 SOL
EuDSj2...3Zmk Yuliya Solana Validator DxNBWrP6YNcqVDkZsDhT9ZNcBFjYgyAAmfzBBk5w45C1 39.09 SOL
6QqWno...zVro Yuliya Solana Validator HXdYQ5gixrY2H6Y9gqsD8kPM2JQKSaRiohDQtLbZkRWE 2.25 SOL
HcBdwJ...kQd2 Yuliya Solana Validator 6WecYymEARvjG5ZyqkrVQ6YkhPfujNzWpSPwNKXHCbV2 <0.01 SOL BlazeStake
2cosEm...JCVs Yuliya Solana Validator 6iQKfEyhr3bZMotVkW6beNZz5CPAkiwvgV2CTje9pVSS <0.01 SOL Jito
8EUepE...CTQY Yuliya Solana Validator 3b7XQeZ8nSMyjcQGTFJS5kBw4pXS2SqtB9ooHCnF2xV9 <0.01 SOL

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
84,902,105
266,982,367
5,920
6,339
419 6.61% 2024-05-20 21:48:12 UTC
84,901,043
266,981,259
4,858
5,265
407 7.73% 2024-05-20 21:40:20 UTC
84,900,031
266,980,188
3,846
4,189
343 8.19% 2024-05-20 21:32:04 UTC
84,898,967
266,979,073
2,782
3,075
293 9.53% 2024-05-20 21:27:34 UTC
84,897,937
266,977,957
1,752
1,960
208 10.61% 2024-05-20 21:15:38 UTC
84,896,936
266,976,883
751
883
132 14.95% 2024-05-20 21:12:23 UTC
84,894,626
266,974,353
400,245
430,353
30,108 7.00% 2024-05-20 20:53:07 UTC
84,893,535
266,973,152
399,154
429,153
29,999 6.99% 2024-05-20 20:39:07 UTC
84,892,495
266,972,033
398,114
428,033
29,919 6.99% 2024-05-20 20:31:09 UTC
84,891,446
266,970,921
397,065
426,922
29,857 6.99% 2024-05-20 20:22:58 UTC
84,890,383
266,969,767
396,002
425,768
29,766 6.99% 2024-05-20 20:14:34 UTC
84,889,372
266,968,639
394,991
424,646
29,655 6.98% 2024-05-20 20:06:16 UTC
84,888,323
266,967,520
393,942
423,517
29,575 6.98% 2024-05-20 19:57:25 UTC
84,887,295
266,966,421
392,914
422,421
29,507 6.99% 2024-05-20 19:53:15 UTC
84,886,225
266,965,297
391,844
421,290
29,446 6.99% 2024-05-20 19:41:38 UTC
84,885,119
266,964,124
390,738
420,125
29,387 6.99% 2024-05-20 19:33:55 UTC
84,884,052
266,962,984
389,671
418,985
29,314 7.00% 2024-05-20 19:23:51 UTC
84,882,977
266,961,845
388,596
417,847
29,251 7.00% 2024-05-20 19:15:48 UTC
84,881,968
266,960,729
387,587
416,729
29,142 6.99% 2024-05-20 19:10:51 UTC
84,880,896
266,959,597
386,515
415,597
29,082 7.00% 2024-05-20 19:01:36 UTC
84,879,855
266,958,485
385,474
414,486
29,012 7.00% 2024-05-20 18:54:09 UTC
84,878,819
266,957,367
384,438
413,367
28,929 7.00% 2024-05-20 18:42:53 UTC
84,877,801
266,956,236
383,420
412,235
28,815 6.99% 2024-05-20 18:34:27 UTC
84,876,788
266,955,133
382,407
411,134
28,727 6.99% 2024-05-20 18:26:10 UTC
84,875,758
266,954,035
381,377
410,041
28,664 6.99% 2024-05-20 18:17:16 UTC
84,874,703
266,952,897
380,322
408,911
28,589 6.99% 2024-05-20 18:14:34 UTC
84,873,661
266,951,779
379,280
407,782
28,502 6.99% 2024-05-20 18:01:07 UTC
84,872,623
266,950,680
378,242
406,680
28,438 6.99% 2024-05-20 17:52:44 UTC
84,871,586
266,949,561
377,205
405,561
28,356 6.99% 2024-05-20 17:45:36 UTC
84,870,506
266,948,420
376,125
404,405
28,280 6.99% 2024-05-20 17:39:29 UTC
84,869,443
266,947,256
375,062
403,285
28,223 7.00% 2024-05-20 17:27:33 UTC
84,868,412
266,946,138
374,031
402,140
28,109 6.99% 2024-05-20 17:19:35 UTC
84,867,263
266,944,889
372,882
400,889
28,007 6.99% 2024-05-20 17:13:32 UTC
84,866,280
266,943,711
371,899
399,711
27,812 6.96% 2024-05-20 17:03:48 UTC
84,865,232
266,942,576
370,851
398,576
27,725 6.96% 2024-05-20 16:56:25 UTC
84,864,184
266,941,435
369,803
397,436
27,633 6.95% 2024-05-20 16:48:04 UTC
84,862,994
266,940,148
368,613
396,149
27,536 6.95% 2024-05-20 16:35:36 UTC
84,861,983
266,939,040
367,602
395,041
27,439 6.95% 2024-05-20 16:31:02 UTC
84,860,966
266,937,881
366,585
393,882
27,297 6.93% 2024-05-20 16:21:31 UTC
84,859,900
266,936,727
365,519
392,728
27,209 6.93% 2024-05-20 16:10:43 UTC
84,858,838
266,935,593
364,457
391,598
27,141 6.93% 2024-05-20 16:02:23 UTC
84,857,801
266,934,458
363,420
390,453
27,033 6.92% 2024-05-20 15:54:02 UTC
84,856,796
266,933,331
362,415
389,328
26,913 6.91% 2024-05-20 15:46:01 UTC
84,855,713
266,932,165
361,332
388,165
26,833 6.91% 2024-05-20 15:42:13 UTC
84,854,674
266,931,031
360,293
387,028
26,735 6.91% 2024-05-20 15:34:25 UTC
84,853,617
266,929,913
359,236
385,912
26,676 6.91% 2024-05-20 15:21:11 UTC
84,852,594
266,928,824
358,213
384,824
26,611 6.92% 2024-05-20 15:12:50 UTC
84,851,490
266,927,613
357,109
383,611
26,502 6.91% 2024-05-20 15:08:00 UTC
84,850,448
266,926,495
356,067
382,494
26,427 6.91% 2024-05-20 14:55:21 UTC
84,849,421
266,925,391
355,040
381,393
26,353 6.91% 2024-05-20 14:46:46 UTC
84,848,412
266,924,265
354,031
380,266
26,235 6.90% 2024-05-20 14:38:51 UTC
84,847,397
266,923,125
353,016
379,124
26,108 6.89% 2024-05-20 14:34:50 UTC
84,846,381
266,922,024
352,000
378,025
26,025 6.88% 2024-05-20 14:21:22 UTC
84,845,307
266,920,860
350,926
376,862
25,936 6.88% 2024-05-20 14:13:35 UTC
84,844,231
266,919,705
349,850
375,706
25,856 6.88% 2024-05-20 14:04:35 UTC
84,843,198
266,918,603
348,817
374,604
25,787 6.88% 2024-05-20 13:56:43 UTC
84,842,219
266,917,469
347,838
373,473
25,635 6.86% 2024-05-20 13:49:09 UTC
84,841,178
266,916,351
346,797
372,355
25,558 6.86% 2024-05-20 13:39:38 UTC
84,840,092
266,915,185
345,711
371,186
25,475 6.86% 2024-05-20 13:31:19 UTC
84,839,052
266,914,084
344,671
370,077
25,406 6.87% 2024-05-20 13:22:12 UTC
Back to All Validators