Mainnet Vote Account

Account Details

Network: mainnet
Vote Account: EPrq1DvsWqX9CHBKgMU7gxvNvPbqRLhbqz2QzHcPFzab
Identity Account: 4vXCtYfPeracuQg3a67Zx4jvtJco6MU3LKip8ax6GkVq
Commission: 7 %
Authorized Withdrawer: 5h24ExWt8d5mcqnwyvkSSyPAF7GUXDLFmU35FKAiSteG
Authorized Voters: {"582"=>"4vXCtYfPeracuQg3a67Zx4jvtJco6MU3LKip8ax6GkVq"}

Stake Accounts

Stake Pubkey Validator Withdrawer & Staker Delegated Stake Pool
EHj8o4...4Yy2 4vXCtY...GkVq mpa4abUkjQoAvPzREkh5Mo75hZhPFQ2FSH6w7dWKuQ5 63,416.7 SOL
FYFTSm...e11h 4vXCtY...GkVq 4HHVXiGLx3cwu7HwiMfx679ics8SbW1CVXkJKmnyYhEk 398.05 SOL
ENzkqG...bw2A 4vXCtY...GkVq 2Y4NWcDk1F3iiNUTiFfRJxKPJBoNGJPY6rZDJN5sAsoP 398.01 SOL
HH7wud...h9eo 4vXCtY...GkVq 5nQmG1FHCbww5pBExSHsHp7R6BqNo14s9ZXcQCgKdPML 397.5 SOL
6UxQZX...SANJ 4vXCtY...GkVq BG2AcN8PvWWibemM3Qr8UUCmiBzhuu4uH63HRXRYPbSw 395.99 SOL
C81uAU...DP27 4vXCtY...GkVq 5vU9pfyg7KB74AWtYdBZrCkhRZJ6PyFrsBQXEbrBNRMV 395.28 SOL
34gHcB...QKrt 4vXCtY...GkVq 4RjoApub7yoEXhRbXokjr47BSmuLtqvoPpWh3QwHtdqk 395.26 SOL
4pQVWA...73y5 4vXCtY...GkVq 56JDUP9GezS6F5YrdtjMW9vGFta6saJixFpvPxNFrMer 394.88 SOL
8c341h...cc7g 4vXCtY...GkVq 86CYtc913SJFS2tuA6CpXEej6ekz8mMdBhtGwvKUUWRB 394.87 SOL
ERJG7Y...4auR 4vXCtY...GkVq CbyRjng6xYpTsWwTfpw8fn5bPnWHpJVRqGfWZk64jZV3 394.83 SOL
Cjj2Du...KC8X 4vXCtY...GkVq 5W8RNr2kGgmcZFKWR3Aw7JqzM5V4njVRJyV8SL7Bo8U7 394.4 SOL
2isT1s...rDTJ 4vXCtY...GkVq 7wFskoRiLCAm8EDkKAtBxsTJmCgypFDJZbGcG9d9fX8L 394.22 SOL
6teP5E...R63q 4vXCtY...GkVq DxNBWrP6YNcqVDkZsDhT9ZNcBFjYgyAAmfzBBk5w45C1 394.09 SOL
DJwbRx...fbGJ 4vXCtY...GkVq 7zcgtavS6poA5kT8XLbiYuDxCnVaAyxTYL77i7NfeTyW 348.66 SOL
8Ac23m...ZRN6 4vXCtY...GkVq 447YEohqKbW9S2WjeaJtcCHLx8RhsgWRktcpnr5Dsp5A 340.85 SOL
81q7FN...ZnAZ 4vXCtY...GkVq EdyMCC9Zw68g7TFTN3tLgQUpoHdn58ysVWNTLADXNg1u 340.79 SOL
GBK2iP...xiTC 4vXCtY...GkVq 6PgNvFjPeRfQ1n8hnppGfuP9eY8Awiiu3TepcmF5Dj2w 331.42 SOL
EdYbfh...PHgB 4vXCtY...GkVq AbW22oiVMJu8ed1UdENfFuFj7Tq2iWh2RBDE6vRxdF3j 330.82 SOL
EV9mUn...g2ZF 4vXCtY...GkVq 3ojTYpjgS1DkxSPqvgwA99Fjq3WMC4spm5UvVLt5DXfS 330.81 SOL
7E5A4N...42HG 4vXCtY...GkVq J2i2UaDmq3qsSB1tYtaczq7rGWiW2CHrfDdVqXrKciiG 330.6 SOL
ArqPNZ...86HN 4vXCtY...GkVq AnAWyVA54LndUPDEHYQfvaHDPLfAMVBM6M3FqQ3eUiBu 330.51 SOL
33r9hH...mPUZ 4vXCtY...GkVq CFonCX4XB6JDWYfUkRYYcskCkJSxbtjznGrNUedjxpRS 329.87 SOL
5dbj59...BPgo 4vXCtY...GkVq FNsitHktYun9mksohjdDgE5YGaGByDyJJAeFEeJHSHTv 329.33 SOL
C11jdx...jP65 4vXCtY...GkVq Gd1mEr5feyKuDnLoHkM6GoWs8ESBzAPax3z5yvh7kEmw 322.5 SOL
9ZGZ4Y...QrJ7 4vXCtY...GkVq 5h24ExWt8d5mcqnwyvkSSyPAF7GUXDLFmU35FKAiSteG 105.22 SOL

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
53,725,839
251,652,347
218,522
228,348
9,826 4.30% 2024-03-02 17:15:42 UTC
53,724,393
251,650,855
217,076
226,856
9,780 4.31% 2024-03-02 17:06:12 UTC
53,723,099
251,649,484
215,782
225,484
9,702 4.30% 2024-03-02 16:54:46 UTC
53,721,827
251,648,169
214,510
224,173
9,663 4.31% 2024-03-02 16:47:23 UTC
53,720,531
251,646,809
213,214
222,810
9,596 4.31% 2024-03-02 16:36:57 UTC
53,719,232
251,645,441
211,915
221,440
9,525 4.30% 2024-03-02 16:24:29 UTC
53,717,954
251,644,128
210,637
220,133
9,496 4.31% 2024-03-02 16:18:33 UTC
53,716,662
251,642,788
209,345
218,788
9,443 4.32% 2024-03-02 16:10:02 UTC
53,715,335
251,641,419
208,018
217,421
9,403 4.32% 2024-03-02 15:59:45 UTC
53,714,050
251,640,081
206,733
216,082
9,349 4.33% 2024-03-02 15:51:22 UTC
53,712,757
251,638,740
205,440
214,740
9,300 4.33% 2024-03-02 15:46:01 UTC
53,711,532
251,637,461
204,215
213,465
9,250 4.33% 2024-03-02 15:32:16 UTC
53,710,277
251,636,143
202,960
212,143
9,183 4.33% 2024-03-02 15:24:19 UTC
53,709,008
251,634,844
201,691
210,846
9,155 4.34% 2024-03-02 15:14:18 UTC
53,707,741
251,633,550
200,424
209,551
9,127 4.36% 2024-03-02 15:02:37 UTC
53,706,455
251,632,197
199,138
208,197
9,059 4.35% 2024-03-02 14:57:37 UTC
53,705,194
251,630,900
197,877
206,901
9,024 4.36% 2024-03-02 14:48:44 UTC
53,703,925
251,629,567
196,608
205,565
8,957 4.36% 2024-03-02 14:35:22 UTC
53,702,651
251,628,233
195,334
204,229
8,895 4.36% 2024-03-02 14:30:10 UTC
53,701,441
251,626,913
194,124
202,915
8,791 4.33% 2024-03-02 14:21:42 UTC
53,700,205
251,625,605
192,888
201,606
8,718 4.32% 2024-03-02 14:12:37 UTC
53,698,961
251,624,290
191,644
200,290
8,646 4.32% 2024-03-02 14:06:44 UTC
53,697,682
251,622,963
190,365
198,969
8,604 4.32% 2024-03-02 13:54:30 UTC
53,696,463
251,621,669
189,146
197,672
8,526 4.31% 2024-03-02 13:43:54 UTC
53,695,239
251,620,388
187,922
196,386
8,464 4.31% 2024-03-02 13:35:01 UTC
53,694,003
251,619,108
186,686
195,112
8,426 4.32% 2024-03-02 13:30:45 UTC
53,692,767
251,617,849
185,450
193,850
8,400 4.33% 2024-03-02 13:17:32 UTC
53,691,531
251,616,564
184,214
192,565
8,351 4.34% 2024-03-02 13:10:17 UTC
53,690,212
251,615,211
182,895
191,215
8,320 4.35% 2024-03-02 12:59:29 UTC
53,689,000
251,613,943
181,683
189,945
8,262 4.35% 2024-03-02 12:55:06 UTC
53,687,735
251,612,633
180,418
188,632
8,214 4.35% 2024-03-02 12:39:09 UTC
53,686,500
251,611,341
179,183
187,341
8,158 4.35% 2024-03-02 12:32:30 UTC
53,685,255
251,610,085
177,938
186,086
8,148 4.38% 2024-03-02 12:23:40 UTC
53,684,007
251,608,811
176,690
184,810
8,120 4.39% 2024-03-02 12:17:25 UTC
53,682,756
251,607,540
175,439
183,541
8,102 4.41% 2024-03-02 12:06:24 UTC
53,681,490
251,606,237
174,173
182,238
8,065 4.43% 2024-03-02 11:54:37 UTC
53,680,241
251,604,955
172,924
180,956
8,032 4.44% 2024-03-02 11:48:44 UTC
53,679,025
251,603,714
171,708
179,718
8,010 4.46% 2024-03-02 11:44:29 UTC
53,677,770
251,602,391
170,453
178,429
7,976 4.47% 2024-03-02 11:32:49 UTC
53,676,570
251,601,135
169,253
177,134
7,881 4.45% 2024-03-02 11:23:08 UTC
53,675,383
251,599,888
168,066
175,889
7,823 4.45% 2024-03-02 11:15:58 UTC
53,674,170
251,598,591
166,853
174,594
7,741 4.43% 2024-03-02 11:07:08 UTC
53,673,003
251,597,325
165,686
173,326
7,640 4.41% 2024-03-02 10:55:43 UTC
53,671,766
251,596,043
164,449
172,043
7,594 4.41% 2024-03-02 10:49:16 UTC
53,670,567
251,594,785
163,250
170,786
7,536 4.41% 2024-03-02 10:39:39 UTC
53,669,310
251,593,517
161,993
169,518
7,525 4.44% 2024-03-02 10:27:03 UTC
53,668,090
251,592,235
160,773
168,236
7,463 4.44% 2024-03-02 10:21:40 UTC
53,666,896
251,590,986
159,579
166,984
7,405 4.43% 2024-03-02 10:12:45 UTC
53,665,654
251,589,705
158,337
165,704
7,367 4.45% 2024-03-02 10:03:16 UTC
53,664,371
251,588,361
157,054
164,361
7,307 4.45% 2024-03-02 09:53:45 UTC
53,663,128
251,587,087
155,811
163,088
7,277 4.46% 2024-03-02 09:44:52 UTC
53,661,832
251,585,759
154,515
161,758
7,243 4.48% 2024-03-02 09:37:06 UTC
53,660,624
251,584,488
153,307
160,487
7,180 4.47% 2024-03-02 09:28:43 UTC
53,659,213
251,583,009
151,896
159,010
7,114 4.47% 2024-03-02 09:18:00 UTC
53,657,942
251,581,699
150,625
157,701
7,076 4.49% 2024-03-02 09:08:09 UTC
53,656,614
251,580,349
149,297
156,353
7,056 4.51% 2024-03-02 09:00:54 UTC
53,655,384
251,579,049
148,067
155,047
6,980 4.50% 2024-03-02 08:54:54 UTC
53,654,145
251,577,781
146,828
153,780
6,952 4.52% 2024-03-02 08:41:04 UTC
53,652,900
251,576,457
145,583
152,462
6,879 4.51% 2024-03-02 08:32:32 UTC
53,651,619
251,575,133
144,302
151,134
6,832 4.52% 2024-03-02 08:20:35 UTC
Back to All Validators