Account Details

Identity Account: 8YfW1hTVEdNWwYYEGz4xG55mNAoZPBMR7a3XQbCx7utB
Commission: 7 %
Authorized Withdrawer: A67dbHuSsV7Kv7BSH917NJ5EMjqMiwZGyXxRxWRAz6hM
Authorized Voters: {"647"=>"8YfW1hTVEdNWwYYEGz4xG55mNAoZPBMR7a3XQbCx7utB"}

Active Stake

Last Epoch

Stake Accounts: 17
Delegated Stake: 31,949.11 SOL
Active Stake: 31,949.11 SOL
Average Active Stake: 1,879.36 SOL
Credits Observed: 0.57 SOL
Rent Exempt Reserve: 0.04 SOL
Deactivating Stake: 484.48 SOL
Delegated Stake
Average Active Stake
Stake Accounts

Stake Accounts

Stake Pubkey Validator Withdrawer & Staker Delegated Stake Pool
BFJrqx...81fA mythical-stake mpa4abUkjQoAvPzREkh5Mo75hZhPFQ2FSH6w7dWKuQ5 30,927.9 SOL
CFx1L1...psud mythical-stake mpa4abUkjQoAvPzREkh5Mo75hZhPFQ2FSH6w7dWKuQ5 484.48 SOL
83Jb5M...ELeU mythical-stake A67dbHuSsV7Kv7BSH917NJ5EMjqMiwZGyXxRxWRAz6hM 114.13 SOL
2tgDZ4...McHQ mythical-stake A67dbHuSsV7Kv7BSH917NJ5EMjqMiwZGyXxRxWRAz6hM 99.1 SOL
21vLDd...o5Cv mythical-stake A67dbHuSsV7Kv7BSH917NJ5EMjqMiwZGyXxRxWRAz6hM 95.35 SOL
FeVzn5...sFd5 mythical-stake A67dbHuSsV7Kv7BSH917NJ5EMjqMiwZGyXxRxWRAz6hM 83.36 SOL
DU9wSS...sf6z mythical-stake A67dbHuSsV7Kv7BSH917NJ5EMjqMiwZGyXxRxWRAz6hM 41.41 SOL
G4AhJS...DBwc mythical-stake A67dbHuSsV7Kv7BSH917NJ5EMjqMiwZGyXxRxWRAz6hM 26.3 SOL
J7t9UL...2qGo mythical-stake A67dbHuSsV7Kv7BSH917NJ5EMjqMiwZGyXxRxWRAz6hM 22.44 SOL
2vae5z...Tu7E mythical-stake A67dbHuSsV7Kv7BSH917NJ5EMjqMiwZGyXxRxWRAz6hM 22.44 SOL
A75182...AtWM mythical-stake A67dbHuSsV7Kv7BSH917NJ5EMjqMiwZGyXxRxWRAz6hM 18.38 SOL
63EGmB...igwN mythical-stake A67dbHuSsV7Kv7BSH917NJ5EMjqMiwZGyXxRxWRAz6hM 12.69 SOL
eRXu3j...umrr mythical-stake 8YfW1hTVEdNWwYYEGz4xG55mNAoZPBMR7a3XQbCx7utB 1.14 SOL
3XZrCw...eAoZ mythical-stake 6WecYymEARvjG5ZyqkrVQ6YkhPfujNzWpSPwNKXHCbV2 <0.01 SOL BlazeStake
6mqHnz...1Ypr mythical-stake 6iQKfEyhr3bZMotVkW6beNZz5CPAkiwvgV2CTje9pVSS <0.01 SOL Jito
5tqvWj...2qYM mythical-stake 7TdbUsGdmK2PfyLYQmnvJJcK6xWrs2AFtHjc575WRsmW <0.01 SOL
5wTwGU...3N3y mythical-stake GdNXJobf8fbTR5JSE7adxa6niaygjx4EEbnnRaDCHMMW <0.01 SOL

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
33,612,467
279,586,652
75,580
82,653
7,073 8.56% 2024-07-25 12:06:48 UTC
33,611,572
279,585,697
74,685
81,698
7,013 8.58% 2024-07-25 11:59:45 UTC
33,610,744
279,584,792
73,857
80,794
6,937 8.59% 2024-07-25 11:51:46 UTC
33,609,900
279,583,844
73,013
79,841
6,828 8.55% 2024-07-25 11:42:39 UTC
33,609,023
279,582,877
72,136
78,879
6,743 8.55% 2024-07-25 11:36:53 UTC
33,608,301
279,581,939
71,414
77,937
6,523 8.37% 2024-07-25 11:26:55 UTC
33,607,438
279,581,001
70,551
77,003
6,452 8.38% 2024-07-25 11:22:20 UTC
33,606,571
279,580,068
69,684
76,072
6,388 8.40% 2024-07-25 11:13:26 UTC
33,605,708
279,579,103
68,821
75,100
6,279 8.36% 2024-07-25 11:08:21 UTC
33,604,849
279,578,155
67,962
74,156
6,194 8.35% 2024-07-25 11:00:58 UTC
33,603,945
279,577,201
67,058
73,223
6,165 8.42% 2024-07-25 10:52:34 UTC
33,603,077
279,576,235
66,190
72,236
6,046 8.37% 2024-07-25 10:44:25 UTC
33,602,199
279,575,301
65,312
71,301
5,989 8.40% 2024-07-25 10:37:32 UTC
33,601,238
279,574,272
64,351
70,264
5,913 8.42% 2024-07-25 10:29:42 UTC
33,600,388
279,573,333
63,501
69,334
5,833 8.41% 2024-07-25 10:21:30 UTC
33,599,489
279,572,387
62,602
68,388
5,786 8.46% 2024-07-25 10:15:22 UTC
33,598,629
279,571,438
61,742
67,438
5,696 8.45% 2024-07-25 10:09:57 UTC
33,597,758
279,570,504
60,871
66,507
5,636 8.47% 2024-07-25 10:00:37 UTC
33,596,842
279,569,553
59,955
65,540
5,585 8.52% 2024-07-25 09:55:21 UTC
33,595,987
279,568,642
59,100
64,646
5,546 8.58% 2024-07-25 09:46:12 UTC
33,595,122
279,567,704
58,235
63,718
5,483 8.61% 2024-07-25 09:38:44 UTC
33,594,223
279,566,747
57,336
62,748
5,412 8.62% 2024-07-25 09:30:30 UTC
33,593,462
279,565,823
56,575
61,819
5,244 8.48% 2024-07-25 09:27:14 UTC
33,592,544
279,564,846
55,657
60,852
5,195 8.54% 2024-07-25 09:15:48 UTC
33,591,710
279,563,923
54,823
59,924
5,101 8.51% 2024-07-25 09:11:39 UTC
33,590,832
279,562,949
53,945
58,945
5,000 8.48% 2024-07-25 09:03:54 UTC
33,590,012
279,562,033
53,125
58,034
4,909 8.46% 2024-07-25 08:57:41 UTC
33,589,158
279,561,096
52,271
57,096
4,825 8.45% 2024-07-25 08:47:33 UTC
33,588,297
279,560,153
51,410
56,123
4,713 8.40% 2024-07-25 08:42:11 UTC
33,587,322
279,559,107
50,435
55,108
4,673 8.48% 2024-07-25 08:30:57 UTC
33,586,458
279,558,137
49,571
54,139
4,568 8.44% 2024-07-25 08:25:19 UTC
33,585,552
279,557,154
48,665
53,157
4,492 8.45% 2024-07-25 08:16:00 UTC
33,584,682
279,556,203
47,795
52,176
4,381 8.40% 2024-07-25 08:12:34 UTC
33,583,810
279,555,254
46,923
51,256
4,333 8.45% 2024-07-25 08:05:27 UTC
33,582,890
279,554,265
46,003
50,267
4,264 8.48% 2024-07-25 07:57:05 UTC
33,582,034
279,553,327
45,147
49,314
4,167 8.45% 2024-07-25 07:47:39 UTC
33,581,159
279,552,385
44,272
48,386
4,114 8.50% 2024-07-25 07:42:40 UTC
33,580,252
279,551,409
43,365
47,411
4,046 8.53% 2024-07-25 07:32:52 UTC
33,579,260
279,550,355
42,373
46,368
3,995 8.62% 2024-07-25 07:28:36 UTC
33,578,327
279,549,390
41,440
45,393
3,953 8.71% 2024-07-25 07:18:15 UTC
33,577,449
279,548,455
40,562
44,456
3,894 8.76% 2024-07-25 07:12:22 UTC
33,576,624
279,547,516
39,737
43,518
3,781 8.69% 2024-07-25 07:06:01 UTC
33,575,768
279,546,560
38,881
42,560
3,679 8.64% 2024-07-25 06:58:42 UTC
33,574,866
279,545,591
37,979
41,590
3,611 8.68% 2024-07-25 06:48:26 UTC
33,574,027
279,544,683
37,140
40,709
3,569 8.77% 2024-07-25 06:41:13 UTC
33,573,209
279,543,788
36,322
39,795
3,473 8.73% 2024-07-25 06:36:17 UTC
33,572,317
279,542,791
35,430
38,764
3,334 8.60% 2024-07-25 06:29:33 UTC
33,571,511
279,541,888
34,624
37,890
3,266 8.62% 2024-07-25 06:18:25 UTC
33,570,668
279,540,966
33,781
36,957
3,176 8.59% 2024-07-25 06:12:05 UTC
33,569,790
279,540,015
32,903
36,064
3,161 8.76% 2024-07-25 06:04:14 UTC
33,569,036
279,539,130
32,149
35,132
2,983 8.49% 2024-07-25 05:57:53 UTC
33,568,219
279,538,245
31,332
34,250
2,918 8.52% 2024-07-25 05:52:55 UTC
33,567,380
279,537,323
30,493
33,327
2,834 8.50% 2024-07-25 05:44:00 UTC
33,566,559
279,536,416
29,672
32,410
2,738 8.45% 2024-07-25 05:36:38 UTC
33,565,746
279,535,524
28,859
31,488
2,629 8.35% 2024-07-25 05:32:33 UTC
33,564,942
279,534,587
28,055
30,588
2,533 8.28% 2024-07-25 05:22:30 UTC
33,564,096
279,533,652
27,209
29,652
2,443 8.24% 2024-07-25 05:15:25 UTC
33,563,181
279,532,706
26,294
28,710
2,416 8.42% 2024-07-25 05:11:02 UTC
33,562,276
279,531,745
25,389
27,746
2,357 8.49% 2024-07-25 04:59:28 UTC
33,561,436
279,530,820
24,549
26,822
2,273 8.47% 2024-07-25 04:56:19 UTC
Back to All Validators