Account Details

Identity Account: 9Yb1epzjDEkyiAUKtAND6mHK4DgovbEub9LmRKG3JogZ
Commission: 0 %
Authorized Withdrawer: BGye1BzdaQ5QzJAxsAmhTVigopWNQar9byxBpi2iahJL
Authorized Voters: {"618"=>"9Yb1epzjDEkyiAUKtAND6mHK4DgovbEub9LmRKG3JogZ"}

Active Stake

Last Epoch

Stake Accounts: 28
Delegated Stake: 2,252.78 SOL
Active Stake: 1,556.47 SOL
Average Active Stake: 67.67 SOL
Credits Observed: 2.93 SOL
Rent Exempt Reserve: 0.06 SOL
Deactivating Stake: 0.0 SOL
Delegated Stake
Average Active Stake
Stake Accounts

Stake Accounts

Stake Pubkey Validator Withdrawer & Staker Delegated Stake Pool
2arp2z...5xSd Olegka 86CYtc913SJFS2tuA6CpXEej6ekz8mMdBhtGwvKUUWRB 356.46 SOL
AGf3Q9...kJ5u Olegka CbyRjng6xYpTsWwTfpw8fn5bPnWHpJVRqGfWZk64jZV3 356.44 SOL
HcjyzY...udB8 Olegka 5vU9pfyg7KB74AWtYdBZrCkhRZJ6PyFrsBQXEbrBNRMV 347.72 SOL
T7byRX...FCU3 Olegka 4RjoApub7yoEXhRbXokjr47BSmuLtqvoPpWh3QwHtdqk 347.56 SOL
AnWFSR...6wkj Olegka AVTV6Vs6RH3rBGKWB5rrJVkJ2dXDsBcwQNWSFeBTTo5V 126.38 SOL
3SvFZV...r1Af Olegka BGye1BzdaQ5QzJAxsAmhTVigopWNQar9byxBpi2iahJL 102.42 SOL
DiM7jz...k4zs Olegka 9HsJqmJhvegyct4SDREbTRirymLEutPSX7cAMHDyi3Nw 71.53 SOL
H3FYdZ...BrFd Olegka BGye1BzdaQ5QzJAxsAmhTVigopWNQar9byxBpi2iahJL 71.3 SOL
47iQaJ...M1pQ Olegka BGye1BzdaQ5QzJAxsAmhTVigopWNQar9byxBpi2iahJL 66.99 SOL
435QVN...oefr Olegka BGye1BzdaQ5QzJAxsAmhTVigopWNQar9byxBpi2iahJL 60.92 SOL
AKPt43...Ubyh Olegka BGye1BzdaQ5QzJAxsAmhTVigopWNQar9byxBpi2iahJL 57.65 SOL
8QtkM6...n527 Olegka BGye1BzdaQ5QzJAxsAmhTVigopWNQar9byxBpi2iahJL 52.51 SOL
8EGUyR...S99Y Olegka BGye1BzdaQ5QzJAxsAmhTVigopWNQar9byxBpi2iahJL 41.06 SOL
ACT2Pv...DPrh Olegka 9HsJqmJhvegyct4SDREbTRirymLEutPSX7cAMHDyi3Nw 35.59 SOL
BH7NkQ...k5vk Olegka 4ij1SvaNNpuwPrLup9j73ctA6c69YAWyp1r9njCZbTK2 33.16 SOL
EVRwmU...uEgG Olegka BGye1BzdaQ5QzJAxsAmhTVigopWNQar9byxBpi2iahJL 26.65 SOL
6oUYXN...wMzc Olegka 9HsJqmJhvegyct4SDREbTRirymLEutPSX7cAMHDyi3Nw 19.7 SOL
j3ayX5...t2c1 Olegka 4ij1SvaNNpuwPrLup9j73ctA6c69YAWyp1r9njCZbTK2 17.95 SOL
D38XRS...6g7E Olegka BGye1BzdaQ5QzJAxsAmhTVigopWNQar9byxBpi2iahJL 16.83 SOL
4dfpps...1e9d Olegka BGye1BzdaQ5QzJAxsAmhTVigopWNQar9byxBpi2iahJL 14.61 SOL
7iSVp1...GNQn Olegka BGye1BzdaQ5QzJAxsAmhTVigopWNQar9byxBpi2iahJL 12.03 SOL
HE8nUV...SGhq Olegka BGye1BzdaQ5QzJAxsAmhTVigopWNQar9byxBpi2iahJL 7.59 SOL
DPFJqD...KKbY Olegka 7cgg6KhPd1G8oaoB48RyPDWu7uZs51jUpDYB3eq4VebH 5.02 SOL
EumBp6...rY1u Olegka EpH4ZKSeViL5qAHA9QANYVHxdmuzbUH2T79f32DmSCaM 3.67 SOL
DmC3eR...6T5s Olegka ChHrhSRP9AcWWwFrXxzXaZCDDvcWgAqWyVzkW8CmKHzK 1.02 SOL

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
111,322,865
267,247,511
251,338
271,512
20,174 7.43% 2024-05-22 06:28:41 UTC
111,321,764
267,246,354
250,237
270,355
20,118 7.44% 2024-05-22 06:20:20 UTC
111,320,662
267,245,172
249,135
269,175
20,040 7.44% 2024-05-22 06:17:56 UTC
111,319,607
267,244,022
248,080
268,024
19,944 7.44% 2024-05-22 06:09:27 UTC
111,318,483
267,242,863
246,956
266,861
19,905 7.46% 2024-05-22 05:56:36 UTC
111,317,431
267,241,716
245,904
265,715
19,811 7.46% 2024-05-22 05:48:51 UTC
111,316,236
267,240,411
244,709
264,413
19,704 7.45% 2024-05-22 05:43:07 UTC
111,315,029
267,239,116
243,502
263,115
19,613 7.45% 2024-05-22 05:35:04 UTC
111,313,970
267,237,976
242,443
261,979
19,536 7.46% 2024-05-22 05:24:20 UTC
111,312,825
267,236,746
241,298
260,749
19,451 7.46% 2024-05-22 05:09:56 UTC
111,311,605
267,235,416
240,078
259,418
19,340 7.46% 2024-05-22 05:06:00 UTC
111,310,464
267,234,233
238,937
258,234
19,297 7.47% 2024-05-22 04:54:26 UTC
111,309,368
267,233,091
237,841
257,091
19,250 7.49% 2024-05-22 04:46:12 UTC
111,308,276
267,231,916
236,749
255,917
19,168 7.49% 2024-05-22 04:40:09 UTC
111,307,199
267,230,770
235,672
254,772
19,100 7.50% 2024-05-22 04:32:30 UTC
111,306,065
267,229,567
234,538
253,569
19,031 7.51% 2024-05-22 04:24:32 UTC
111,305,015
267,228,438
233,488
252,442
18,954 7.51% 2024-05-22 04:11:53 UTC
111,304,048
267,227,341
232,521
251,342
18,821 7.49% 2024-05-22 04:05:27 UTC
111,303,041
267,226,217
231,514
250,220
18,706 7.48% 2024-05-22 03:58:42 UTC
111,301,993
267,225,076
230,466
249,082
18,616 7.47% 2024-05-22 03:44:00 UTC
111,300,932
267,223,944
229,405
247,944
18,539 7.48% 2024-05-22 03:41:59 UTC
111,299,845
267,222,799
228,318
246,798
18,480 7.49% 2024-05-22 03:29:43 UTC
111,298,777
267,221,634
227,250
245,638
18,388 7.49% 2024-05-22 03:23:41 UTC
111,297,812
267,220,493
226,285
244,495
18,210 7.45% 2024-05-22 03:11:51 UTC
111,296,715
267,219,319
225,188
243,320
18,132 7.45% 2024-05-22 03:03:14 UTC
111,295,642
267,218,145
224,115
242,146
18,031 7.45% 2024-05-22 02:53:09 UTC
111,294,624
267,216,976
223,097
240,979
17,882 7.42% 2024-05-22 02:49:19 UTC
111,293,536
267,215,793
222,009
239,792
17,783 7.42% 2024-05-22 02:39:07 UTC
111,292,493
267,214,624
220,966
238,625
17,659 7.40% 2024-05-22 02:27:47 UTC
111,291,485
267,213,491
219,958
237,492
17,534 7.38% 2024-05-22 02:19:20 UTC
111,290,441
267,212,352
218,914
236,352
17,438 7.38% 2024-05-22 02:16:57 UTC
111,289,403
267,211,201
217,876
235,202
17,326 7.37% 2024-05-22 02:05:07 UTC
111,288,320
267,210,069
216,793
234,070
17,277 7.38% 2024-05-22 01:56:52 UTC
111,287,220
267,208,908
215,693
232,908
17,215 7.39% 2024-05-22 01:45:45 UTC
111,286,152
267,207,755
214,625
231,755
17,130 7.39% 2024-05-22 01:42:31 UTC
111,285,090
267,206,577
213,563
230,581
17,018 7.38% 2024-05-22 01:33:24 UTC
111,284,045
267,205,416
212,518
229,414
16,896 7.36% 2024-05-22 01:26:34 UTC
111,282,973
267,204,238
211,446
228,240
16,794 7.36% 2024-05-22 01:13:35 UTC
111,281,857
267,203,033
210,330
227,030
16,700 7.36% 2024-05-22 01:02:22 UTC
111,280,871
267,201,870
209,344
225,869
16,525 7.32% 2024-05-22 00:53:45 UTC
111,279,800
267,200,717
208,273
224,717
16,444 7.32% 2024-05-22 00:47:47 UTC
111,278,731
267,199,521
207,204
223,522
16,318 7.30% 2024-05-22 00:41:43 UTC
111,277,524
267,198,223
205,997
222,223
16,226 7.30% 2024-05-22 00:26:38 UTC
111,276,433
267,197,056
204,906
221,060
16,154 7.31% 2024-05-22 00:17:53 UTC
111,275,179
267,195,659
203,652
219,659
16,007 7.29% 2024-05-22 00:12:11 UTC
111,274,013
267,194,341
202,486
218,342
15,856 7.26% 2024-05-22 00:03:32 UTC
111,272,903
267,193,172
201,376
217,165
15,789 7.27% 2024-05-21 23:48:45 UTC
111,271,815
267,192,016
200,288
216,017
15,729 7.28% 2024-05-21 23:43:09 UTC
111,270,758
267,190,871
199,231
214,825
15,594 7.26% 2024-05-21 23:36:11 UTC
111,269,760
267,189,746
198,233
213,745
15,512 7.26% 2024-05-21 23:25:53 UTC
111,268,705
267,188,591
197,178
212,583
15,405 7.25% 2024-05-21 23:19:20 UTC
111,267,579
267,187,387
196,052
211,382
15,330 7.25% 2024-05-21 23:08:40 UTC
111,266,557
267,186,259
195,030
210,260
15,230 7.24% 2024-05-21 22:58:33 UTC
111,265,526
267,185,122
193,999
209,125
15,126 7.23% 2024-05-21 22:53:09 UTC
111,264,382
267,183,917
192,855
207,920
15,065 7.25% 2024-05-21 22:41:35 UTC
111,263,335
267,182,745
191,808
206,761
14,953 7.23% 2024-05-21 22:34:22 UTC
111,262,291
267,181,651
190,764
205,650
14,886 7.24% 2024-05-21 22:28:54 UTC
111,261,232
267,180,508
189,705
204,508
14,803 7.24% 2024-05-21 22:19:09 UTC
111,260,178
267,179,360
188,651
203,361
14,710 7.23% 2024-05-21 22:07:56 UTC
111,259,052
267,178,150
187,525
202,153
14,628 7.24% 2024-05-21 21:57:14 UTC
Back to All Validators