Account Details

Identity Account: 9jxgosAfHgHzwnxsHw4RAZYaLVokMbnYtmiZBreynGFP
Commission: 100 %
Authorized Withdrawer: C2H6YSkVfACbqK9p2rmBWGHM7MUxrXx1n4onbm5AmjZX
Authorized Voters: {"620"=>"9jxgosAfHgHzwnxsHw4RAZYaLVokMbnYtmiZBreynGFP"}

Active Stake

Last Epoch

Stake Accounts: 12
Delegated Stake: 1,750,000.49 SOL
Active Stake: 1,750,000.49 SOL
Average Active Stake: 145,833.0 SOL
Credits Observed: 1.04 SOL
Rent Exempt Reserve: 0.03 SOL
Deactivating Stake: 0.0 SOL
Delegated Stake
Average Active Stake
Stake Accounts

Stake Accounts

Stake Pubkey Validator Withdrawer & Staker Delegated Stake Pool
45MdcQ...cJju Private Validator CfwaCHVzZakhCCD4YbW93jkh9GyM56XvrhXBpi3okVFS 625,000.0 SOL
ys3FfP...xS5K Private Validator Dx6XfWZuqXcTSaXrVWfRy5VATvbhsDMCsddgD6vreM8P 450,000.0 SOL
9ivQqB...uCv8 Private Validator G8q5LV64ebNFPbTJmGfFcmc1RtNoAuWV6PJhetDgVW8X 375,000.0 SOL
3kszJj...j74Z Private Validator GhdBzhtWWCv6THY6fvyaJmvSSR7kzTXNf4KXe9Cs8MSC 199,999.0 SOL
9sZAVm...yKny Private Validator 2sVpjg8gpQVzKNVPASCX7eioBHKmDgp69grspbYBtvqL 100,000.0 SOL
BFHgui...RP9Y Private Validator GhdBzhtWWCv6THY6fvyaJmvSSR7kzTXNf4KXe9Cs8MSC 1.0 SOL
5EtD3w...3XfF Private Validator 9jxgosAfHgHzwnxsHw4RAZYaLVokMbnYtmiZBreynGFP 0.5 SOL
32RW8A...duZA Private Validator 6iQKfEyhr3bZMotVkW6beNZz5CPAkiwvgV2CTje9pVSS <0.01 SOL Jito
3PpHxt...9yFh Private Validator b1azeTfpBiKN6AhEGVd1iPBsX3vmZqnFmS7Kqau7a2w <0.01 SOL
2DSHPs...qAzt Private Validator 3b7XQeZ8nSMyjcQGTFJS5kBw4pXS2SqtB9ooHCnF2xV9 <0.01 SOL
HetuJa...KWtR Private Validator 4x14bL7Q7TxM3MeDshWSPYLLyZoZU7UJ5ysSC61huPKo <0.01 SOL
Hv2pav...hYTG Private Validator 4x14bL7Q7TxM3MeDshWSPYLLyZoZU7UJ5ysSC61huPKo <0.01 SOL

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
87,148,653
267,933,622
84,028
93,625
9,597 10.25% 2024-05-25 20:45:33 UTC
87,147,716
267,932,544
83,091
92,545
9,454 10.22% 2024-05-25 20:34:29 UTC
87,146,727
267,931,453
82,102
91,456
9,354 10.23% 2024-05-25 20:28:58 UTC
87,145,760
267,930,379
81,135
90,379
9,244 10.23% 2024-05-25 20:19:44 UTC
87,144,785
267,929,313
80,160
89,314
9,154 10.25% 2024-05-25 20:07:28 UTC
87,143,723
267,928,105
79,098
88,106
9,008 10.22% 2024-05-25 20:04:16 UTC
87,142,695
267,926,945
78,070
86,949
8,879 10.21% 2024-05-25 19:51:44 UTC
87,141,730
267,925,914
77,105
85,909
8,804 10.25% 2024-05-25 19:44:23 UTC
87,140,785
267,924,839
76,160
84,840
8,680 10.23% 2024-05-25 19:36:09 UTC
87,139,817
267,923,784
75,192
83,786
8,594 10.26% 2024-05-25 19:26:54 UTC
87,138,786
267,922,688
74,161
82,689
8,528 10.31% 2024-05-25 19:18:32 UTC
87,137,789
267,921,587
73,164
81,587
8,423 10.32% 2024-05-25 19:10:13 UTC
87,136,830
267,920,507
72,205
80,508
8,303 10.31% 2024-05-25 19:03:05 UTC
87,135,906
267,919,425
71,281
79,427
8,146 10.26% 2024-05-25 18:56:41 UTC
87,134,924
267,918,333
70,299
78,337
8,038 10.26% 2024-05-25 18:46:23 UTC
87,133,971
267,917,240
69,346
77,247
7,901 10.23% 2024-05-25 18:36:51 UTC
87,132,979
267,916,169
68,354
76,170
7,816 10.26% 2024-05-25 18:27:52 UTC
87,132,034
267,915,110
67,409
75,118
7,709 10.26% 2024-05-25 18:21:57 UTC
87,131,129
267,914,013
66,504
74,014
7,510 10.15% 2024-05-25 18:15:37 UTC
87,130,179
267,912,969
65,554
72,973
7,419 10.17% 2024-05-25 18:05:19 UTC
87,129,206
267,911,893
64,581
71,895
7,314 10.17% 2024-05-25 17:53:57 UTC
87,128,258
267,910,819
63,633
70,835
7,202 10.17% 2024-05-25 17:50:54 UTC
87,127,310
267,909,743
62,685
69,745
7,060 10.12% 2024-05-25 17:42:49 UTC
87,126,428
267,908,712
61,803
68,693
6,890 10.03% 2024-05-25 17:34:20 UTC
87,125,518
267,907,638
60,893
67,641
6,748 9.98% 2024-05-25 17:26:11 UTC
87,124,534
267,906,548
59,909
66,550
6,641 9.98% 2024-05-25 17:14:52 UTC
87,123,555
267,905,457
58,930
65,462
6,532 9.98% 2024-05-25 17:04:26 UTC
87,122,651
267,904,421
58,026
64,428
6,402 9.94% 2024-05-25 17:01:20 UTC
87,121,735
267,903,371
57,110
63,370
6,260 9.88% 2024-05-25 16:52:16 UTC
87,120,736
267,902,285
56,111
62,287
6,176 9.92% 2024-05-25 16:41:57 UTC
87,119,754
267,901,189
55,129
61,189
6,060 9.90% 2024-05-25 16:33:37 UTC
87,118,817
267,900,111
54,192
60,116
5,924 9.85% 2024-05-25 16:25:35 UTC
87,117,853
267,899,045
53,228
59,042
5,814 9.85% 2024-05-25 16:17:11 UTC
87,116,891
267,897,969
52,266
57,970
5,704 9.84% 2024-05-25 16:09:13 UTC
87,115,869
267,896,863
51,244
56,861
5,617 9.88% 2024-05-25 16:02:45 UTC
87,114,931
267,895,833
50,306
55,833
5,527 9.90% 2024-05-25 15:52:44 UTC
87,113,962
267,894,743
49,337
54,749
5,412 9.89% 2024-05-25 15:46:23 UTC
87,112,949
267,893,620
48,324
53,625
5,301 9.89% 2024-05-25 15:38:07 UTC
87,111,957
267,892,539
47,332
52,540
5,208 9.91% 2024-05-25 15:30:57 UTC
87,111,053
267,891,480
46,428
51,482
5,054 9.82% 2024-05-25 15:22:44 UTC
87,110,075
267,890,408
45,450
50,410
4,960 9.84% 2024-05-25 15:14:36 UTC
87,109,068
267,889,316
44,443
49,325
4,882 9.90% 2024-05-25 15:06:25 UTC
87,108,046
267,888,173
43,421
48,175
4,754 9.87% 2024-05-25 14:53:48 UTC
87,107,065
267,887,089
42,440
47,088
4,648 9.87% 2024-05-25 14:46:37 UTC
87,106,134
267,886,037
41,509
46,040
4,531 9.84% 2024-05-25 14:41:25 UTC
87,105,178
267,884,963
40,553
44,961
4,408 9.80% 2024-05-25 14:30:07 UTC
87,104,221
267,883,889
39,596
43,893
4,297 9.79% 2024-05-25 14:21:46 UTC
87,103,337
267,882,881
38,712
42,881
4,169 9.72% 2024-05-25 14:15:45 UTC
87,102,390
267,881,827
37,765
41,826
4,061 9.71% 2024-05-25 14:03:38 UTC
87,101,531
267,880,774
36,906
40,778
3,872 9.50% 2024-05-25 13:59:29 UTC
87,100,589
267,879,705
35,964
39,706
3,742 9.42% 2024-05-25 13:47:19 UTC
87,099,668
267,878,625
35,043
38,625
3,582 9.27% 2024-05-25 13:44:16 UTC
87,098,679
267,877,525
34,054
37,525
3,471 9.25% 2024-05-25 13:33:10 UTC
87,097,706
267,876,449
33,081
36,450
3,369 9.24% 2024-05-25 13:27:37 UTC
87,096,796
267,875,398
32,171
35,403
3,232 9.13% 2024-05-25 13:16:31 UTC
87,095,798
267,874,321
31,173
34,317
3,144 9.16% 2024-05-25 13:11:18 UTC
87,094,829
267,873,233
30,204
33,234
3,030 9.12% 2024-05-25 13:03:08 UTC
87,093,866
267,872,160
29,241
32,161
2,920 9.08% 2024-05-25 12:51:59 UTC
87,092,899
267,871,065
28,274
31,066
2,792 8.99% 2024-05-25 12:43:39 UTC
87,091,915
267,869,981
27,290
29,982
2,692 8.98% 2024-05-25 12:38:19 UTC
Back to All Validators