Account Details

Identity Account: 9yTjjM9c8TnJ7ouVeDvJnXMYfmhhpfVEHhvAnt1SrV3i
Commission: 7 %
Authorized Withdrawer: 6pzppKu3z2enYYYYUYShwr28wfPmHjaNBybtSLsU65eV
Authorized Voters: {"603"=>"9yTjjM9c8TnJ7ouVeDvJnXMYfmhhpfVEHhvAnt1SrV3i"}

Active Stake

Last Epoch

Stake Accounts: 16
Delegated Stake: 27,930.42 SOL
Active Stake: 27,930.42 SOL
Average Active Stake: 1,745.65 SOL
Credits Observed: 0.39 SOL
Rent Exempt Reserve: 0.04 SOL
Deactivating Stake: 0.0 SOL
Delegated Stake
Average Active Stake
Stake Accounts

Stake Accounts

Stake Pubkey Validator Withdrawer & Staker Delegated Stake Pool
4cQSkx...x3YX 9yTjjM...rV3i mpa4abUkjQoAvPzREkh5Mo75hZhPFQ2FSH6w7dWKuQ5 27,417.94 SOL
Xa3SUq...18c9 9yTjjM...rV3i 6pzppKu3z2enYYYYUYShwr28wfPmHjaNBybtSLsU65eV 75.76 SOL
7TcooZ...PUxh 9yTjjM...rV3i 6pzppKu3z2enYYYYUYShwr28wfPmHjaNBybtSLsU65eV 74.08 SOL
AyBgqY...nJF3 9yTjjM...rV3i 6pzppKu3z2enYYYYUYShwr28wfPmHjaNBybtSLsU65eV 71.4 SOL
BtFyM9...mcZj 9yTjjM...rV3i 6pzppKu3z2enYYYYUYShwr28wfPmHjaNBybtSLsU65eV 63.58 SOL
95rtv7...82JJ 9yTjjM...rV3i 6pzppKu3z2enYYYYUYShwr28wfPmHjaNBybtSLsU65eV 62.94 SOL
DCDwiy...Awh4 9yTjjM...rV3i 6pzppKu3z2enYYYYUYShwr28wfPmHjaNBybtSLsU65eV 59.69 SOL
J2Cb1z...xciu 9yTjjM...rV3i 6pzppKu3z2enYYYYUYShwr28wfPmHjaNBybtSLsU65eV 56.51 SOL
3nMQAq...yBjv 9yTjjM...rV3i 6pzppKu3z2enYYYYUYShwr28wfPmHjaNBybtSLsU65eV 27.64 SOL
5NoCHd...USBb 9yTjjM...rV3i 6pzppKu3z2enYYYYUYShwr28wfPmHjaNBybtSLsU65eV 17.82 SOL
EBdQAa...27uD 9yTjjM...rV3i 5W8RNr2kGgmcZFKWR3Aw7JqzM5V4njVRJyV8SL7Bo8U7 1.02 SOL
6fTHwf...bzK2 9yTjjM...rV3i 7wFskoRiLCAm8EDkKAtBxsTJmCgypFDJZbGcG9d9fX8L 1.02 SOL
8yUVRf...ghRg 9yTjjM...rV3i 4HHVXiGLx3cwu7HwiMfx679ics8SbW1CVXkJKmnyYhEk 1.02 SOL
DYPXBv...cYML 9yTjjM...rV3i 6iQKfEyhr3bZMotVkW6beNZz5CPAkiwvgV2CTje9pVSS <0.01 SOL Jito
uiwpzH...Q6pF 9yTjjM...rV3i 6WecYymEARvjG5ZyqkrVQ6YkhPfujNzWpSPwNKXHCbV2 <0.01 SOL BlazeStake
DsURwq...j7hK 9yTjjM...rV3i 6Y6X3MEhEnvFwXCD5QmY43sx6njmzLMMYUX6ngrNPvDQ <0.01 SOL

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
24,656,627
260,675,634
161,580
179,638
18,058 10.05% 2024-04-17 15:19:00 UTC
24,652,534
260,671,326
157,487
175,330
17,843 10.18% 2024-04-17 14:48:14 UTC
24,648,568
260,666,972
153,521
170,982
17,461 10.21% 2024-04-17 14:30:38 UTC
24,644,561
260,662,399
149,514
166,397
16,883 10.15% 2024-04-17 13:53:53 UTC
24,640,293
260,657,646
145,246
161,648
16,402 10.15% 2024-04-17 13:09:51 UTC
24,636,212
260,653,144
141,165
157,136
15,971 10.16% 2024-04-17 12:39:46 UTC
24,632,316
260,648,917
137,269
152,919
15,650 10.23% 2024-04-17 12:13:30 UTC
24,628,135
260,644,355
133,088
148,356
15,268 10.29% 2024-04-17 11:31:37 UTC
24,624,123
260,639,889
129,076
143,900
14,824 10.30% 2024-04-17 11:12:55 UTC
24,621,171
260,636,616
126,124
140,619
14,495 10.31% 2024-04-17 10:39:48 UTC
24,617,160
260,632,242
122,113
136,244
14,131 10.37% 2024-04-17 10:01:41 UTC
24,612,627
260,627,299
117,580
131,302
13,722 10.45% 2024-04-17 09:43:39 UTC
24,608,715
260,623,067
113,668
127,069
13,401 10.55% 2024-04-17 09:05:22 UTC
24,604,587
260,618,544
109,540
122,543
13,003 10.61% 2024-04-17 08:34:11 UTC
24,600,252
260,613,888
105,205
117,889
12,684 10.76% 2024-04-17 08:00:28 UTC
24,595,822
260,608,997
100,775
113,009
12,234 10.83% 2024-04-17 07:16:57 UTC
24,591,594
260,604,296
96,547
108,319
11,772 10.87% 2024-04-17 06:55:35 UTC
24,587,262
260,599,505
92,215
103,506
11,291 10.91% 2024-04-17 06:15:41 UTC
24,582,896
260,594,686
87,849
98,695
10,846 10.99% 2024-04-17 05:32:00 UTC
24,578,460
260,589,893
83,413
93,891
10,478 11.16% 2024-04-17 05:08:33 UTC
24,574,351
260,585,087
79,304
89,090
9,786 10.98% 2024-04-17 04:30:56 UTC
24,570,448
260,580,636
75,401
84,635
9,234 10.91% 2024-04-17 04:02:07 UTC
24,566,397
260,576,165
71,350
80,165
8,815 11.00% 2024-04-17 03:22:39 UTC
24,562,821
260,572,275
67,774
76,283
8,509 11.15% 2024-04-17 02:44:50 UTC
24,559,058
260,568,159
64,011
72,187
8,176 11.33% 2024-04-17 02:26:27 UTC
24,555,653
260,564,497
60,606
68,502
7,896 11.53% 2024-04-17 02:00:16 UTC
24,552,058
260,560,383
57,011
64,394
7,383 11.47% 2024-04-17 01:27:06 UTC
24,548,378
260,556,229
53,331
60,231
6,900 11.46% 2024-04-17 01:01:26 UTC
24,544,422
260,551,770
49,375
55,772
6,397 11.47% 2024-04-17 00:27:43 UTC
24,541,792
260,548,808
46,745
52,812
6,067 11.49% 2024-04-16 23:53:29 UTC
24,538,198
260,544,864
43,151
48,865
5,714 11.69% 2024-04-16 23:26:43 UTC
24,534,763
260,541,123
39,716
45,124
5,408 11.98% 2024-04-16 22:57:52 UTC
24,531,494
260,537,551
36,447
41,552
5,105 12.29% 2024-04-16 22:40:26 UTC
24,527,618
260,533,168
32,571
37,166
4,595 12.36% 2024-04-16 22:07:03 UTC
24,524,350
260,529,276
29,303
33,269
3,966 11.92% 2024-04-16 21:28:39 UTC
24,521,226
260,525,686
26,179
29,705
3,526 11.87% 2024-04-16 21:16:50 UTC
24,517,399
260,521,439
22,352
25,441
3,089 12.14% 2024-04-16 20:43:06 UTC
24,514,927
260,518,654
19,880
22,656
2,776 12.25% 2024-04-16 20:19:03 UTC
24,512,255
260,515,679
17,208
19,678
2,470 12.55% 2024-04-16 19:48:49 UTC
24,508,541
260,511,543
13,494
15,540
2,046 13.17% 2024-04-16 19:27:43 UTC
24,504,409
260,506,819
9,362
10,820
1,458 13.48% 2024-04-16 18:45:08 UTC
24,502,004
260,504,023
6,957
8,022
1,065 13.28% 2024-04-16 18:21:53 UTC
24,498,933
260,500,595
3,886
4,595
709 15.43% 2024-04-16 18:07:03 UTC
24,492,681
260,493,347
373,477
429,338
55,861 13.01% 2024-04-16 17:11:22 UTC
24,490,270
260,490,660
371,066
426,663
55,597 13.03% 2024-04-16 16:45:32 UTC
24,486,997
260,487,031
367,793
423,033
55,240 13.06% 2024-04-16 16:28:48 UTC
24,484,203
260,483,954
364,999
419,958
54,959 13.09% 2024-04-16 16:08:37 UTC
24,480,531
260,479,768
361,327
415,769
54,442 13.09% 2024-04-16 15:44:33 UTC
Back to All Validators