Mainnet Vote Account

Account Details

Network: mainnet
Vote Account: 56V15dWmXcpamgP9N8KEuXRoPXh3F664fawEAhHoH71v
Identity Account: 9yTjjM9c8TnJ7ouVeDvJnXMYfmhhpfVEHhvAnt1SrV3i
Commission: 7 %
Authorized Withdrawer: 6pzppKu3z2enYYYYUYShwr28wfPmHjaNBybtSLsU65eV
Authorized Voters: {"583"=>"9yTjjM9c8TnJ7ouVeDvJnXMYfmhhpfVEHhvAnt1SrV3i"}

Stake Accounts

Stake Pubkey Validator Withdrawer & Staker Delegated Stake Pool
BYtqzr...69id 9yTjjM...rV3i mpa4abUkjQoAvPzREkh5Mo75hZhPFQ2FSH6w7dWKuQ5 60,377.25 SOL
94xLVT...5Zjg 9yTjjM...rV3i BG2AcN8PvWWibemM3Qr8UUCmiBzhuu4uH63HRXRYPbSw 398.85 SOL
GQMsNx...Jjyp 9yTjjM...rV3i 5vU9pfyg7KB74AWtYdBZrCkhRZJ6PyFrsBQXEbrBNRMV 398.14 SOL
79NQ1X...YSnp 9yTjjM...rV3i 4RjoApub7yoEXhRbXokjr47BSmuLtqvoPpWh3QwHtdqk 398.11 SOL
4eRZ3C...Pic2 9yTjjM...rV3i 56JDUP9GezS6F5YrdtjMW9vGFta6saJixFpvPxNFrMer 397.73 SOL
Xa3SUq...18c9 9yTjjM...rV3i 6pzppKu3z2enYYYYUYShwr28wfPmHjaNBybtSLsU65eV 75.14 SOL
7TcooZ...PUxh 9yTjjM...rV3i 6pzppKu3z2enYYYYUYShwr28wfPmHjaNBybtSLsU65eV 73.47 SOL
AyBgqY...nJF3 9yTjjM...rV3i 6pzppKu3z2enYYYYUYShwr28wfPmHjaNBybtSLsU65eV 70.82 SOL
GJPF2J...Gyw8 9yTjjM...rV3i 6pzppKu3z2enYYYYUYShwr28wfPmHjaNBybtSLsU65eV 67.81 SOL
BtFyM9...mcZj 9yTjjM...rV3i 6pzppKu3z2enYYYYUYShwr28wfPmHjaNBybtSLsU65eV 63.06 SOL
95rtv7...82JJ 9yTjjM...rV3i 6pzppKu3z2enYYYYUYShwr28wfPmHjaNBybtSLsU65eV 62.42 SOL
DCDwiy...Awh4 9yTjjM...rV3i 6pzppKu3z2enYYYYUYShwr28wfPmHjaNBybtSLsU65eV 59.2 SOL
J2Cb1z...xciu 9yTjjM...rV3i 6pzppKu3z2enYYYYUYShwr28wfPmHjaNBybtSLsU65eV 56.05 SOL
3nMQAq...yBjv 9yTjjM...rV3i 6pzppKu3z2enYYYYUYShwr28wfPmHjaNBybtSLsU65eV 27.42 SOL
5NoCHd...USBb 9yTjjM...rV3i 6pzppKu3z2enYYYYUYShwr28wfPmHjaNBybtSLsU65eV 17.67 SOL
GstxC3...G76V 9yTjjM...rV3i 86CYtc913SJFS2tuA6CpXEej6ekz8mMdBhtGwvKUUWRB 1.01 SOL
3MZakn...oyWJ 9yTjjM...rV3i 4RjoApub7yoEXhRbXokjr47BSmuLtqvoPpWh3QwHtdqk 1.01 SOL
9dQYXF...Ji8y 9yTjjM...rV3i BG2AcN8PvWWibemM3Qr8UUCmiBzhuu4uH63HRXRYPbSw 1.01 SOL
48fqkK...BFdb 9yTjjM...rV3i CbyRjng6xYpTsWwTfpw8fn5bPnWHpJVRqGfWZk64jZV3 1.01 SOL
G6Af2a...ttgq 9yTjjM...rV3i DxNBWrP6YNcqVDkZsDhT9ZNcBFjYgyAAmfzBBk5w45C1 1.01 SOL
6fTHwf...bzK2 9yTjjM...rV3i 7wFskoRiLCAm8EDkKAtBxsTJmCgypFDJZbGcG9d9fX8L 1.01 SOL
EBdQAa...27uD 9yTjjM...rV3i 5W8RNr2kGgmcZFKWR3Aw7JqzM5V4njVRJyV8SL7Bo8U7 1.01 SOL
BP5kcv...DxDg 9yTjjM...rV3i 56JDUP9GezS6F5YrdtjMW9vGFta6saJixFpvPxNFrMer 1.01 SOL
5QvGeF...y9yW 9yTjjM...rV3i 5vU9pfyg7KB74AWtYdBZrCkhRZJ6PyFrsBQXEbrBNRMV 1.01 SOL
8yUVRf...ghRg 9yTjjM...rV3i 4HHVXiGLx3cwu7HwiMfx679ics8SbW1CVXkJKmnyYhEk 1.01 SOL

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
17,188,283
252,046,641
181,812
190,642
8,830 4.63% 2024-03-04 14:14:36 UTC
17,186,992
252,045,295
180,521
189,298
8,777 4.64% 2024-03-04 14:05:30 UTC
17,185,622
252,043,897
179,151
187,900
8,749 4.66% 2024-03-04 13:56:00 UTC
17,184,290
252,042,525
177,819
186,529
8,710 4.67% 2024-03-04 13:52:20 UTC
17,183,031
252,041,184
176,560
185,186
8,626 4.66% 2024-03-04 13:37:42 UTC
17,181,902
252,039,977
175,431
183,981
8,550 4.65% 2024-03-04 13:35:09 UTC
17,180,619
252,038,641
174,148
182,642
8,494 4.65% 2024-03-04 13:24:51 UTC
17,179,366
252,037,330
172,895
181,336
8,441 4.65% 2024-03-04 13:14:00 UTC
17,178,111
252,035,992
171,640
179,993
8,353 4.64% 2024-03-04 13:07:41 UTC
17,176,798
252,034,625
170,327
178,624
8,297 4.64% 2024-03-04 12:52:57 UTC
17,175,552
252,033,309
169,081
177,315
8,234 4.64% 2024-03-04 12:47:26 UTC
17,174,311
252,031,963
167,840
175,965
8,125 4.62% 2024-03-04 12:40:23 UTC
17,173,111
252,030,697
166,640
174,699
8,059 4.61% 2024-03-04 12:28:24 UTC
17,172,037
252,029,557
165,566
173,562
7,996 4.61% 2024-03-04 12:20:43 UTC
17,170,929
252,028,373
164,458
172,373
7,915 4.59% 2024-03-04 12:13:30 UTC
17,169,665
252,027,055
163,194
171,056
7,862 4.60% 2024-03-04 12:05:52 UTC
17,168,380
252,025,704
161,909
169,705
7,796 4.59% 2024-03-04 11:57:26 UTC
17,167,102
252,024,400
160,631
168,403
7,772 4.62% 2024-03-04 11:48:26 UTC
17,165,830
252,023,072
159,359
167,071
7,712 4.62% 2024-03-04 11:34:13 UTC
17,164,567
252,021,776
158,096
165,782
7,686 4.64% 2024-03-04 11:27:54 UTC
17,163,226
252,020,400
156,755
164,410
7,655 4.66% 2024-03-04 11:19:35 UTC
17,161,949
252,019,091
155,478
163,091
7,613 4.67% 2024-03-04 11:07:08 UTC
17,160,600
252,017,688
154,129
161,687
7,558 4.67% 2024-03-04 10:57:31 UTC
17,159,310
252,016,373
152,839
160,375
7,536 4.70% 2024-03-04 10:52:05 UTC
17,157,998
252,015,037
151,527
159,039
7,512 4.72% 2024-03-04 10:41:17 UTC
17,156,721
252,013,723
150,250
157,723
7,473 4.74% 2024-03-04 10:35:53 UTC
17,155,400
252,012,375
148,929
156,377
7,448 4.76% 2024-03-04 10:26:46 UTC
17,154,148
252,011,088
147,677
155,089
7,412 4.78% 2024-03-04 10:14:28 UTC
17,152,888
252,009,740
146,417
153,741
7,324 4.76% 2024-03-04 10:05:27 UTC
17,151,643
252,008,423
145,172
152,424
7,252 4.76% 2024-03-04 09:58:34 UTC
17,150,363
252,007,057
143,892
151,067
7,175 4.75% 2024-03-04 09:47:57 UTC
17,149,126
252,005,744
142,655
149,746
7,091 4.74% 2024-03-04 09:38:14 UTC
17,147,865
252,004,402
141,394
148,412
7,018 4.73% 2024-03-04 09:31:48 UTC
17,146,588
252,003,071
140,117
147,074
6,957 4.73% 2024-03-04 09:19:03 UTC
17,145,348
252,001,776
138,877
145,776
6,899 4.73% 2024-03-04 09:12:43 UTC
17,143,987
252,000,389
137,516
144,390
6,874 4.76% 2024-03-04 09:00:18 UTC
17,142,665
251,999,029
136,194
143,026
6,832 4.78% 2024-03-04 08:56:18 UTC
17,141,413
251,997,735
134,942
141,737
6,795 4.79% 2024-03-04 08:42:05 UTC
17,140,122
251,996,371
133,651
140,373
6,722 4.79% 2024-03-04 08:38:21 UTC
17,138,897
251,995,101
132,426
139,102
6,676 4.80% 2024-03-04 08:29:09 UTC
17,137,562
251,993,724
131,091
137,729
6,638 4.82% 2024-03-04 08:14:55 UTC
17,136,306
251,992,399
129,835
136,401
6,566 4.81% 2024-03-04 08:09:16 UTC
17,134,956
251,991,000
128,485
135,002
6,517 4.83% 2024-03-04 07:56:13 UTC
17,133,685
251,989,686
127,214
133,687
6,473 4.84% 2024-03-04 07:47:13 UTC
17,132,421
251,988,344
125,950
132,357
6,407 4.84% 2024-03-04 07:38:06 UTC
17,131,147
251,987,017
124,676
131,018
6,342 4.84% 2024-03-04 07:31:39 UTC
17,129,847
251,985,661
123,376
129,695
6,319 4.87% 2024-03-04 07:25:11 UTC
17,128,493
251,984,212
122,022
128,212
6,190 4.83% 2024-03-04 07:09:38 UTC
17,127,184
251,982,823
120,713
126,821
6,108 4.82% 2024-03-04 07:02:18 UTC
17,125,934
251,981,489
119,463
125,489
6,026 4.80% 2024-03-04 06:53:06 UTC
17,124,645
251,980,166
118,174
124,167
5,993 4.83% 2024-03-04 06:44:31 UTC
17,123,406
251,978,837
116,935
122,837
5,902 4.80% 2024-03-04 06:36:17 UTC
17,122,219
251,977,573
115,748
121,571
5,823 4.79% 2024-03-04 06:26:27 UTC
17,120,972
251,976,279
114,501
120,281
5,780 4.81% 2024-03-04 06:14:56 UTC
17,119,747
251,974,995
113,276
119,000
5,724 4.81% 2024-03-04 06:11:20 UTC
17,118,475
251,973,652
112,004
117,646
5,642 4.80% 2024-03-04 05:56:55 UTC
17,117,269
251,972,391
110,798
116,393
5,595 4.81% 2024-03-04 05:53:17 UTC
17,116,050
251,971,100
109,579
115,102
5,523 4.80% 2024-03-04 05:39:18 UTC
17,114,813
251,969,816
108,342
113,815
5,473 4.81% 2024-03-04 05:32:13 UTC
17,113,586
251,968,518
107,115
112,523
5,408 4.81% 2024-03-04 05:24:16 UTC
Back to All Validators