Account Details

Identity Account: A3Y4SRHDLUotcZEEHPAwUsybwnFkWDRUSFwbFPAic8LR
Commission: 7 %
Authorized Withdrawer: 7ENo8nVjWpKe4YEu6nH4btP5uker5XP2qTg5jZTeAEDK
Authorized Voters: {"642"=>"A3Y4SRHDLUotcZEEHPAwUsybwnFkWDRUSFwbFPAic8LR"}

Active Stake

Last Epoch

Stake Accounts: 24
Delegated Stake: 31,276.34 SOL
Active Stake: 30,822.93 SOL
Average Active Stake: 1,340.13 SOL
Credits Observed: 3.25 SOL
Rent Exempt Reserve: 0.05 SOL
Deactivating Stake: 0.0 SOL
Delegated Stake
Average Active Stake
Stake Accounts

Stake Accounts

Stake Pubkey Validator Withdrawer & Staker Delegated Stake Pool
AhXwTw...vXfe Yevheniy mpa4abUkjQoAvPzREkh5Mo75hZhPFQ2FSH6w7dWKuQ5 30,117.99 SOL
6znyWK...ef48 Yevheniy mpa4abUkjQoAvPzREkh5Mo75hZhPFQ2FSH6w7dWKuQ5 453.41 SOL
ALCzrZ...Nzy1 Yevheniy FDJVESHXfV5Ji4HWESdcgGKrLv4rcoDFsBy7dFfUoYR4 193.41 SOL
HDZcGg...Fbrq Yevheniy FDJVESHXfV5Ji4HWESdcgGKrLv4rcoDFsBy7dFfUoYR4 102.92 SOL
6dKwxn...H6uq Yevheniy 7ENo8nVjWpKe4YEu6nH4btP5uker5XP2qTg5jZTeAEDK 80.93 SOL
8deVdm...m8nq Yevheniy 7ENo8nVjWpKe4YEu6nH4btP5uker5XP2qTg5jZTeAEDK 69.95 SOL
CNZeVR...vTxK Yevheniy 7ENo8nVjWpKe4YEu6nH4btP5uker5XP2qTg5jZTeAEDK 68.03 SOL
GcYLUh...wSsW Yevheniy 7ENo8nVjWpKe4YEu6nH4btP5uker5XP2qTg5jZTeAEDK 59.43 SOL
sTF5oA...4sUd Yevheniy 7ENo8nVjWpKe4YEu6nH4btP5uker5XP2qTg5jZTeAEDK 29.52 SOL
34Cmtx...ohnc Yevheniy 7ENo8nVjWpKe4YEu6nH4btP5uker5XP2qTg5jZTeAEDK 18.71 SOL
7QK4bh...d3ND Yevheniy 7ENo8nVjWpKe4YEu6nH4btP5uker5XP2qTg5jZTeAEDK 10.62 SOL
6WEY4N...n6zR Yevheniy 7ENo8nVjWpKe4YEu6nH4btP5uker5XP2qTg5jZTeAEDK 10.45 SOL
6YBzxE...fpVy Yevheniy 7ENo8nVjWpKe4YEu6nH4btP5uker5XP2qTg5jZTeAEDK 10.45 SOL
64KqND...rQrP Yevheniy 7ENo8nVjWpKe4YEu6nH4btP5uker5XP2qTg5jZTeAEDK 10.45 SOL
GiEzQ2...VfC3 Yevheniy 7ENo8nVjWpKe4YEu6nH4btP5uker5XP2qTg5jZTeAEDK 10.3 SOL
EaAxsN...oY79 Yevheniy 7ENo8nVjWpKe4YEu6nH4btP5uker5XP2qTg5jZTeAEDK 10.24 SOL
BuDrAR...J65N Yevheniy 7ENo8nVjWpKe4YEu6nH4btP5uker5XP2qTg5jZTeAEDK 9.08 SOL
2kGN3Q...yHub Yevheniy 7ENo8nVjWpKe4YEu6nH4btP5uker5XP2qTg5jZTeAEDK 8.17 SOL
ERZZM6...pTgj Yevheniy HXdYQ5gixrY2H6Y9gqsD8kPM2JQKSaRiohDQtLbZkRWE 2.27 SOL
ECfNyu...MCLF Yevheniy 6WecYymEARvjG5ZyqkrVQ6YkhPfujNzWpSPwNKXHCbV2 <0.01 SOL BlazeStake
4KH9oB...LPFz Yevheniy 6iQKfEyhr3bZMotVkW6beNZz5CPAkiwvgV2CTje9pVSS <0.01 SOL Jito
GkrwBf...eUch Yevheniy 3b7XQeZ8nSMyjcQGTFJS5kBw4pXS2SqtB9ooHCnF2xV9 <0.01 SOL
GrK7H6...FkZ7 Yevheniy 6Y6X3MEhEnvFwXCD5QmY43sx6njmzLMMYUX6ngrNPvDQ <0.01 SOL
3L5wLx...WLr5 Yevheniy 7TdbUsGdmK2PfyLYQmnvJJcK6xWrs2AFtHjc575WRsmW <0.01 SOL

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
135,599,025
277,627,205
264,129
283,205
19,076 6.74% 2024-07-15 04:57:16 UTC
135,597,846
277,625,931
262,950
281,932
18,982 6.73% 2024-07-15 04:50:11 UTC
135,596,597
277,624,637
261,701
280,638
18,937 6.75% 2024-07-15 04:40:10 UTC
135,595,352
277,623,323
260,456
279,324
18,868 6.75% 2024-07-15 04:27:07 UTC
135,594,123
277,622,025
259,227
278,025
18,798 6.76% 2024-07-15 04:17:02 UTC
135,592,870
277,620,713
257,974
276,714
18,740 6.77% 2024-07-15 04:06:48 UTC
135,591,583
277,619,381
256,687
275,381
18,694 6.79% 2024-07-15 03:56:45 UTC
135,590,353
277,618,089
255,457
274,089
18,632 6.80% 2024-07-15 03:47:12 UTC
135,589,075
277,616,709
254,179
272,710
18,531 6.80% 2024-07-15 03:40:04 UTC
135,587,919
277,615,417
253,023
271,416
18,393 6.78% 2024-07-15 03:26:33 UTC
135,586,744
277,614,092
251,848
270,093
18,245 6.76% 2024-07-15 03:18:12 UTC
135,585,483
277,612,761
250,587
268,760
18,173 6.76% 2024-07-15 03:05:49 UTC
135,584,298
277,611,494
249,402
267,495
18,093 6.76% 2024-07-15 02:59:47 UTC
135,583,144
277,610,201
248,248
266,202
17,954 6.74% 2024-07-15 02:49:58 UTC
135,581,933
277,608,936
247,037
264,938
17,901 6.76% 2024-07-15 02:39:41 UTC
135,580,770
277,607,699
245,874
263,700
17,826 6.76% 2024-07-15 02:30:21 UTC
135,579,588
277,606,439
244,692
262,438
17,746 6.76% 2024-07-15 02:14:07 UTC
135,578,344
277,605,131
243,448
261,131
17,683 6.77% 2024-07-15 02:04:12 UTC
135,577,113
277,603,832
242,217
259,832
17,615 6.78% 2024-07-15 02:01:01 UTC
135,575,914
277,602,548
241,018
258,541
17,523 6.78% 2024-07-15 01:50:43 UTC
135,574,675
277,601,227
239,779
257,227
17,448 6.78% 2024-07-15 01:40:51 UTC
135,573,408
277,599,921
238,512
255,923
17,411 6.80% 2024-07-15 01:31:11 UTC
135,572,141
277,598,584
237,245
254,585
17,340 6.81% 2024-07-15 01:19:38 UTC
135,570,883
277,597,264
235,987
253,265
17,278 6.82% 2024-07-15 01:07:35 UTC
135,569,533
277,595,877
234,637
251,877
17,240 6.84% 2024-07-15 00:57:36 UTC
135,568,235
277,594,533
233,339
250,534
17,195 6.86% 2024-07-15 00:46:25 UTC
135,566,921
277,593,156
232,025
249,157
17,132 6.88% 2024-07-15 00:37:01 UTC
135,565,657
277,591,827
230,761
247,828
17,067 6.89% 2024-07-15 00:30:35 UTC
135,564,437
277,590,540
229,541
246,540
16,999 6.90% 2024-07-15 00:18:47 UTC
135,563,282
277,589,256
228,386
245,257
16,871 6.88% 2024-07-15 00:10:38 UTC
135,562,185
277,588,081
227,289
244,082
16,793 6.88% 2024-07-14 23:59:38 UTC
135,560,963
277,586,759
226,067
242,760
16,693 6.88% 2024-07-14 23:47:04 UTC
135,559,657
277,585,397
224,761
241,395
16,634 6.89% 2024-07-14 23:36:38 UTC
135,558,452
277,584,091
223,556
240,091
16,535 6.89% 2024-07-14 23:27:19 UTC
135,557,210
277,582,788
222,314
238,788
16,474 6.90% 2024-07-14 23:14:15 UTC
135,555,972
277,581,512
221,076
237,513
16,437 6.92% 2024-07-14 23:07:24 UTC
135,554,721
277,580,175
219,825
236,176
16,351 6.92% 2024-07-14 22:56:43 UTC
135,553,529
277,578,913
218,633
234,914
16,281 6.93% 2024-07-14 22:47:45 UTC
135,552,252
277,577,531
217,356
233,532
16,176 6.93% 2024-07-14 22:37:28 UTC
135,551,038
277,576,251
216,142
232,251
16,109 6.94% 2024-07-14 22:26:51 UTC
135,549,759
277,574,935
214,863
230,937
16,074 6.96% 2024-07-14 22:16:32 UTC
135,548,485
277,573,600
213,589
229,600
16,011 6.97% 2024-07-14 22:06:28 UTC
135,547,250
277,572,307
212,354
228,309
15,955 6.99% 2024-07-14 21:59:14 UTC
135,546,027
277,571,033
211,131
227,033
15,902 7.00% 2024-07-14 21:47:59 UTC
135,544,717
277,569,681
209,821
225,681
15,860 7.03% 2024-07-14 21:41:26 UTC
135,543,312
277,568,225
208,416
224,226
15,810 7.05% 2024-07-14 21:31:01 UTC
135,542,024
277,566,903
207,128
222,902
15,774 7.08% 2024-07-14 21:16:20 UTC
135,540,804
277,565,590
205,908
221,591
15,683 7.08% 2024-07-14 21:10:06 UTC
135,538,530
277,563,036
203,634
219,037
15,403 7.03% 2024-07-14 20:50:05 UTC
135,537,232
277,561,659
202,336
217,661
15,325 7.04% 2024-07-14 20:35:43 UTC
135,535,811
277,560,185
200,915
216,186
15,271 7.06% 2024-07-14 20:25:00 UTC
135,534,577
277,558,840
199,681
214,841
15,160 7.06% 2024-07-14 20:17:39 UTC
135,533,290
277,557,492
198,394
213,490
15,096 7.07% 2024-07-14 20:03:14 UTC
135,532,024
277,556,084
197,128
212,085
14,957 7.05% 2024-07-14 19:55:39 UTC
135,530,813
277,554,797
195,917
210,799
14,882 7.06% 2024-07-14 19:46:13 UTC
135,529,590
277,553,515
194,694
209,514
14,820 7.07% 2024-07-14 19:32:42 UTC
135,528,298
277,552,137
193,402
208,138
14,736 7.08% 2024-07-14 19:26:19 UTC
135,527,061
277,550,799
192,165
206,800
14,635 7.08% 2024-07-14 19:11:16 UTC
135,525,843
277,549,497
190,947
205,498
14,551 7.08% 2024-07-14 19:00:56 UTC
135,524,621
277,548,204
189,725
204,204
14,479 7.09% 2024-07-14 18:55:07 UTC
Back to All Validators