Account Details

Identity Account: AYY1TCe347UZ7zueBmF4MyoFkeEZquRUNVBNoUZiRoew
Commission: 0 %
Authorized Withdrawer: 36j9hxdnvpJan9P5s5wPdH9YaGFsPM7rjuYwbLjXvEWi
Authorized Voters: {"618"=>"AYY1TCe347UZ7zueBmF4MyoFkeEZquRUNVBNoUZiRoew"}

Active Stake

Last Epoch

Stake Accounts: 24
Delegated Stake: 7,608.37 SOL
Active Stake: 7,608.37 SOL
Average Active Stake: 317.02 SOL
Credits Observed: 0.09 SOL
Rent Exempt Reserve: 0.05 SOL
Deactivating Stake: 0.0 SOL
Delegated Stake
Average Active Stake
Stake Accounts

Stake Accounts

Stake Pubkey Validator Withdrawer & Staker Delegated Stake Pool
92uviX...z6AL Fthr Validator fgJSki84b45vumw6M7dVa8hps6aE3nLdraobXRPeALr 1,506.14 SOL
2pbbdw...ydaw Fthr Validator B25dCdZKMSXYUqjxJ4HxA3ivqLymEAnWdqbGFsZHAAQ7 1,476.01 SOL
VG7DzA...pgkp Fthr Validator 6yronBKokcy5TWJ11JbpXz9UeMerNnNixB2DVMaAFhrA 502.05 SOL
DjL4g1...JW5n Fthr Validator B25dCdZKMSXYUqjxJ4HxA3ivqLymEAnWdqbGFsZHAAQ7 502.05 SOL
Ah5d9K...Qz6E Fthr Validator fgJSki84b45vumw6M7dVa8hps6aE3nLdraobXRPeALr 502.05 SOL
CWMSJC...sLss Fthr Validator B25dCdZKMSXYUqjxJ4HxA3ivqLymEAnWdqbGFsZHAAQ7 464.0 SOL
FJJ9EC...rtcp Fthr Validator 6nCqqbK2Z6Gpt7p3M1iQSj2C5VK7eHMjTCDvTJauHMib 460.0 SOL
73FmU9...roD5 Fthr Validator DiGzoDj4Xu8WoLtnFcRxpCtmf6kfsmtXYKaazLfajv2W 400.0 SOL
FGyyos...trFJ Fthr Validator fgJSki84b45vumw6M7dVa8hps6aE3nLdraobXRPeALr 310.7 SOL
DkxR9V...rPie Fthr Validator B25dCdZKMSXYUqjxJ4HxA3ivqLymEAnWdqbGFsZHAAQ7 310.7 SOL
CPc8CX...7Arw Fthr Validator fgJSki84b45vumw6M7dVa8hps6aE3nLdraobXRPeALr 233.11 SOL
8YFtCp...TN4h Fthr Validator B25dCdZKMSXYUqjxJ4HxA3ivqLymEAnWdqbGFsZHAAQ7 233.11 SOL
57TZnc...6e4K Fthr Validator B25dCdZKMSXYUqjxJ4HxA3ivqLymEAnWdqbGFsZHAAQ7 162.5 SOL
37Ftam...nA6T Fthr Validator DiGzoDj4Xu8WoLtnFcRxpCtmf6kfsmtXYKaazLfajv2W 162.5 SOL
DRPk3K...L8UW Fthr Validator GBtqNPTihCBmEqP38bCa9pHsvx7fyt3dU2ibUJEupmrN 136.43 SOL
Adchw6...XxA4 Fthr Validator DZE7v4eNFLV89QwFAFmozequ5iD2YH2UKqxdLxh45YwB 100.0 SOL
BgiPLn...3ecG Fthr Validator G54LZ9cPboStHBuKMusQKZocWBvQaDMbET3yvT8NXCe7 68.5 SOL
HoSxtG...hWYk Fthr Validator fgJSki84b45vumw6M7dVa8hps6aE3nLdraobXRPeALr 66.0 SOL
F84qVn...o2pF Fthr Validator AYY1TCe347UZ7zueBmF4MyoFkeEZquRUNVBNoUZiRoew 9.04 SOL
DZ4FxZ...o4Pr Fthr Validator 4gZKfrdfrHqhc7cpSLiBn1jgeB2raR3kb96HNTZw5VNX 2.41 SOL
G4xhoQ...8SSF Fthr Validator BXg6UL2ZDU9H97htgEtHNUqdRSvp417M3qa5ASVzH8fc 1.0 SOL
F61rih...uGxB Fthr Validator GBtqNPTihCBmEqP38bCa9pHsvx7fyt3dU2ibUJEupmrN 0.1 SOL
9hyJo5...Zfgo Fthr Validator 6iQKfEyhr3bZMotVkW6beNZz5CPAkiwvgV2CTje9pVSS <0.01 SOL Jito
3jawWY...VMoW Fthr Validator 6WecYymEARvjG5ZyqkrVQ6YkhPfujNzWpSPwNKXHCbV2 <0.01 SOL BlazeStake

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
4,094,023
267,155,891
167,134
179,890
12,756 7.09% 2024-05-21 19:17:45 UTC
4,092,944
267,154,743
166,055
178,741
12,686 7.10% 2024-05-21 19:07:27 UTC
4,091,769
267,153,466
164,880
177,468
12,588 7.09% 2024-05-21 19:00:00 UTC
4,090,771
267,152,357
163,882
176,361
12,479 7.08% 2024-05-21 18:48:46 UTC
4,089,661
267,151,101
162,772
175,101
12,329 7.04% 2024-05-21 18:42:04 UTC
4,088,735
267,149,973
161,846
173,975
12,129 6.97% 2024-05-21 18:31:25 UTC
4,087,718
267,148,845
160,829
172,846
12,017 6.95% 2024-05-21 18:22:43 UTC
4,086,669
267,147,671
159,780
171,672
11,892 6.93% 2024-05-21 18:16:20 UTC
4,085,681
267,146,556
158,792
170,557
11,765 6.90% 2024-05-21 18:07:56 UTC
4,084,723
267,145,442
157,834
169,445
11,611 6.85% 2024-05-21 17:59:37 UTC
4,083,763
267,144,316
156,874
168,318
11,444 6.80% 2024-05-21 17:50:31 UTC
4,082,757
267,143,191
155,868
167,192
11,324 6.77% 2024-05-21 17:40:56 UTC
4,081,729
267,142,041
154,840
166,042
11,202 6.75% 2024-05-21 17:32:12 UTC
4,080,660
267,140,899
153,771
164,905
11,134 6.75% 2024-05-21 17:25:38 UTC
4,079,616
267,139,745
152,727
163,753
11,026 6.73% 2024-05-21 17:10:34 UTC
4,078,560
267,138,607
151,671
162,608
10,937 6.73% 2024-05-21 17:07:03 UTC
4,077,539
267,137,499
150,650
161,501
10,851 6.72% 2024-05-21 17:00:48 UTC
4,076,471
267,136,349
149,582
160,350
10,768 6.72% 2024-05-21 16:45:23 UTC
4,075,358
267,135,162
148,469
159,161
10,692 6.72% 2024-05-21 16:41:51 UTC
4,074,335
267,134,051
147,446
158,052
10,606 6.71% 2024-05-21 16:33:32 UTC
4,073,319
267,132,948
146,430
156,947
10,517 6.70% 2024-05-21 16:25:24 UTC
4,072,232
267,131,800
145,343
155,800
10,457 6.71% 2024-05-21 16:18:23 UTC
4,070,955
267,130,437
144,066
154,437
10,371 6.72% 2024-05-21 16:07:43 UTC
4,069,904
267,129,294
143,015
153,296
10,281 6.71% 2024-05-21 15:58:14 UTC
4,068,860
267,128,161
141,971
152,162
10,191 6.70% 2024-05-21 15:51:15 UTC
4,067,774
267,127,029
140,885
151,026
10,141 6.71% 2024-05-21 15:42:53 UTC
4,066,689
267,125,902
139,800
149,903
10,103 6.74% 2024-05-21 15:34:51 UTC
4,065,652
267,124,788
138,763
148,787
10,024 6.74% 2024-05-21 15:26:50 UTC
4,064,641
267,123,668
137,752
147,671
9,919 6.72% 2024-05-21 15:16:11 UTC
4,063,622
267,122,537
136,733
146,539
9,806 6.69% 2024-05-21 15:10:00 UTC
4,062,490
267,121,343
135,601
145,343
9,742 6.70% 2024-05-21 15:01:38 UTC
4,061,414
267,120,203
134,525
144,204
9,679 6.71% 2024-05-21 14:50:32 UTC
4,060,348
267,119,060
133,459
143,063
9,604 6.71% 2024-05-21 14:44:07 UTC
4,059,231
267,117,885
132,342
141,884
9,542 6.73% 2024-05-21 14:35:43 UTC
4,058,136
267,116,696
131,247
140,698
9,451 6.72% 2024-05-21 14:27:38 UTC
4,057,049
267,115,534
130,160
139,538
9,378 6.72% 2024-05-21 14:18:50 UTC
4,055,881
267,114,264
128,992
138,265
9,273 6.71% 2024-05-21 14:09:30 UTC
4,054,700
267,112,999
127,811
137,000
9,189 6.71% 2024-05-21 14:00:36 UTC
4,053,585
267,111,811
126,696
135,824
9,128 6.72% 2024-05-21 13:49:27 UTC
4,052,476
267,110,591
125,587
134,594
9,007 6.69% 2024-05-21 13:42:52 UTC
4,051,368
267,109,429
124,479
133,431
8,952 6.71% 2024-05-21 13:34:14 UTC
4,050,255
267,108,233
123,366
132,234
8,868 6.71% 2024-05-21 13:24:48 UTC
4,049,172
267,107,077
122,283
131,079
8,796 6.71% 2024-05-21 13:16:11 UTC
4,048,089
267,105,940
121,200
129,940
8,740 6.73% 2024-05-21 13:07:33 UTC
4,047,033
267,104,839
120,144
128,841
8,697 6.75% 2024-05-21 12:57:07 UTC
4,045,892
267,103,635
119,003
127,642
8,639 6.77% 2024-05-21 12:50:31 UTC
4,044,794
267,102,487
117,905
126,490
8,585 6.79% 2024-05-21 12:39:56 UTC
4,043,732
267,101,351
116,843
125,353
8,510 6.79% 2024-05-21 12:33:44 UTC
4,042,639
267,100,225
115,750
124,224
8,474 6.82% 2024-05-21 12:25:39 UTC
4,041,607
267,099,118
114,718
123,133
8,415 6.83% 2024-05-21 12:15:48 UTC
4,040,624
267,098,020
113,735
122,020
8,285 6.79% 2024-05-21 12:09:11 UTC
4,039,511
267,096,847
112,622
120,852
8,230 6.81% 2024-05-21 12:01:00 UTC
4,038,426
267,095,709
111,537
119,711
8,174 6.83% 2024-05-21 11:45:36 UTC
4,037,326
267,094,563
110,437
118,566
8,129 6.86% 2024-05-21 11:41:57 UTC
4,036,314
267,093,456
109,425
117,455
8,030 6.84% 2024-05-21 11:33:45 UTC
4,035,270
267,092,347
108,381
116,348
7,967 6.85% 2024-05-21 11:20:41 UTC
4,034,229
267,091,253
107,340
115,253
7,913 6.87% 2024-05-21 11:12:36 UTC
4,033,184
267,090,100
106,295
114,102
7,807 6.84% 2024-05-21 11:09:10 UTC
4,032,096
267,088,957
105,207
112,958
7,751 6.86% 2024-05-21 11:02:24 UTC
4,031,030
267,087,846
104,141
111,847
7,706 6.89% 2024-05-21 10:52:24 UTC
Back to All Validators