Account Details

Identity Account: DaVvfMfKshGMtCTrDnsdiGj1FhdCVCJSTjRRwuZgZy5C
Commission: 7 %
Authorized Withdrawer: HDx9CHyamch2DQP46QRSEZRQLCSzAy8StKzFuCGquZwW
Authorized Voters: {"633"=>"DaVvfMfKshGMtCTrDnsdiGj1FhdCVCJSTjRRwuZgZy5C"}

Active Stake

Last Epoch

Stake Accounts: 18
Delegated Stake: 29,936.16 SOL
Active Stake: 29,936.16 SOL
Average Active Stake: 1,663.12 SOL
Credits Observed: 0.47 SOL
Rent Exempt Reserve: 0.04 SOL
Deactivating Stake: 0.0 SOL
Delegated Stake
Average Active Stake
Stake Accounts

Stake Accounts

Stake Pubkey Validator Withdrawer & Staker Delegated Stake Pool
4CB3HJ...HGkp DaVvfM...Zy5C mpa4abUkjQoAvPzREkh5Mo75hZhPFQ2FSH6w7dWKuQ5 27,909.19 SOL
3riv6y...6E9T DaVvfM...Zy5C mpa4abUkjQoAvPzREkh5Mo75hZhPFQ2FSH6w7dWKuQ5 1,449.26 SOL
2ytJRT...sJ87 DaVvfM...Zy5C mpa4abUkjQoAvPzREkh5Mo75hZhPFQ2FSH6w7dWKuQ5 140.55 SOL
31UYR9...VZ6F DaVvfM...Zy5C HDx9CHyamch2DQP46QRSEZRQLCSzAy8StKzFuCGquZwW 79.89 SOL
G43Lv6...gWJK DaVvfM...Zy5C HDx9CHyamch2DQP46QRSEZRQLCSzAy8StKzFuCGquZwW 72.49 SOL
EpWkc8...kJg7 DaVvfM...Zy5C HDx9CHyamch2DQP46QRSEZRQLCSzAy8StKzFuCGquZwW 62.21 SOL
AUzpw6...7bXP DaVvfM...Zy5C HDx9CHyamch2DQP46QRSEZRQLCSzAy8StKzFuCGquZwW 59.61 SOL
Bmy6b6...hK5J DaVvfM...Zy5C HDx9CHyamch2DQP46QRSEZRQLCSzAy8StKzFuCGquZwW 53.65 SOL
3zoHaV...VFAs DaVvfM...Zy5C HDx9CHyamch2DQP46QRSEZRQLCSzAy8StKzFuCGquZwW 27.43 SOL
AjJAyB...ystJ DaVvfM...Zy5C mpa4abUkjQoAvPzREkh5Mo75hZhPFQ2FSH6w7dWKuQ5 26.8 SOL
A5Tb7z...8iSu DaVvfM...Zy5C HDx9CHyamch2DQP46QRSEZRQLCSzAy8StKzFuCGquZwW 17.01 SOL
4NuZ6w...xkaV DaVvfM...Zy5C HDx9CHyamch2DQP46QRSEZRQLCSzAy8StKzFuCGquZwW 15.13 SOL
ErpPxh...o8Ma DaVvfM...Zy5C HDx9CHyamch2DQP46QRSEZRQLCSzAy8StKzFuCGquZwW 12.84 SOL
CyqtxD...zBk9 DaVvfM...Zy5C HDx9CHyamch2DQP46QRSEZRQLCSzAy8StKzFuCGquZwW 8.06 SOL
61jz3w...kjZC DaVvfM...Zy5C HDx9CHyamch2DQP46QRSEZRQLCSzAy8StKzFuCGquZwW 2.05 SOL
3Cn1dc...xZaR DaVvfM...Zy5C 6WecYymEARvjG5ZyqkrVQ6YkhPfujNzWpSPwNKXHCbV2 <0.01 SOL BlazeStake
B9dz3Q...W43v DaVvfM...Zy5C 6iQKfEyhr3bZMotVkW6beNZz5CPAkiwvgV2CTje9pVSS <0.01 SOL Jito
9HA78a...cn8g DaVvfM...Zy5C 7TdbUsGdmK2PfyLYQmnvJJcK6xWrs2AFtHjc575WRsmW <0.01 SOL

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
26,590,188
273,835,896
352,190
379,900
27,710 7.29% 2024-06-25 01:48:31 UTC
26,589,152
273,834,798
351,154
378,800
27,646 7.30% 2024-06-25 01:43:18 UTC
26,588,144
273,833,754
350,146
377,756
27,610 7.31% 2024-06-25 01:31:20 UTC
26,587,117
273,832,669
349,119
376,673
27,554 7.32% 2024-06-25 01:21:11 UTC
26,585,986
273,831,490
347,988
375,493
27,505 7.33% 2024-06-25 01:19:42 UTC
26,584,962
273,830,359
346,964
374,362
27,398 7.32% 2024-06-25 01:06:39 UTC
26,583,974
273,829,305
345,976
373,310
27,334 7.32% 2024-06-25 01:00:22 UTC
26,583,032
273,828,277
345,034
372,281
27,247 7.32% 2024-06-25 00:51:31 UTC
26,582,012
273,827,183
344,014
371,187
27,173 7.32% 2024-06-25 00:40:16 UTC
26,581,063
273,826,127
343,065
370,131
27,066 7.31% 2024-06-25 00:38:40 UTC
26,580,093
273,825,083
342,095
369,087
26,992 7.31% 2024-06-25 00:30:12 UTC
26,579,126
273,824,055
341,128
368,056
26,928 7.32% 2024-06-25 00:22:46 UTC
26,578,152
273,822,997
340,154
367,002
26,848 7.32% 2024-06-25 00:15:11 UTC
26,577,219
273,821,953
339,221
365,956
26,735 7.31% 2024-06-25 00:03:03 UTC
26,576,233
273,820,891
338,235
364,891
26,656 7.31% 2024-06-24 23:59:25 UTC
26,575,266
273,819,847
337,268
363,846
26,578 7.30% 2024-06-24 23:48:22 UTC
26,574,242
273,818,779
336,244
362,781
26,537 7.31% 2024-06-24 23:43:39 UTC
26,573,230
273,817,719
335,232
361,723
26,491 7.32% 2024-06-24 23:35:42 UTC
26,572,190
273,816,642
334,192
360,647
26,455 7.34% 2024-06-24 23:24:46 UTC
26,571,181
273,815,575
333,183
359,581
26,398 7.34% 2024-06-24 23:17:50 UTC
26,570,173
273,814,524
332,175
358,529
26,354 7.35% 2024-06-24 23:08:59 UTC
26,569,187
273,813,466
331,189
357,469
26,280 7.35% 2024-06-24 23:00:04 UTC
26,568,193
273,812,400
330,195
356,404
26,209 7.35% 2024-06-24 22:51:26 UTC
26,567,172
273,811,343
329,174
355,346
26,172 7.37% 2024-06-24 22:42:08 UTC
26,566,138
273,810,256
328,140
354,260
26,120 7.37% 2024-06-24 22:40:42 UTC
26,565,118
273,809,199
327,120
353,204
26,084 7.38% 2024-06-24 22:27:37 UTC
26,564,108
273,808,142
326,110
352,147
26,037 7.39% 2024-06-24 22:20:24 UTC
26,563,065
273,807,063
325,067
351,068
26,001 7.41% 2024-06-24 22:11:43 UTC
26,562,017
273,805,980
324,019
349,984
25,965 7.42% 2024-06-24 22:05:33 UTC
26,560,965
273,804,881
322,967
348,885
25,918 7.43% 2024-06-24 22:00:46 UTC
26,559,948
273,803,796
321,950
347,800
25,850 7.43% 2024-06-24 21:52:04 UTC
26,558,902
273,802,709
320,904
346,710
25,806 7.44% 2024-06-24 21:42:24 UTC
26,557,869
273,801,621
319,871
345,625
25,754 7.45% 2024-06-24 21:31:35 UTC
26,556,896
273,800,566
318,898
344,569
25,671 7.45% 2024-06-24 21:23:44 UTC
26,555,918
273,799,504
317,920
343,508
25,588 7.45% 2024-06-24 21:20:38 UTC
26,554,970
273,798,459
316,972
342,466
25,494 7.44% 2024-06-24 21:10:43 UTC
26,553,958
273,797,393
315,960
341,397
25,437 7.45% 2024-06-24 21:04:27 UTC
26,553,031
273,796,367
315,033
340,365
25,332 7.44% 2024-06-24 20:53:54 UTC
26,552,049
273,795,299
314,051
339,300
25,249 7.44% 2024-06-24 20:49:09 UTC
26,550,983
273,794,206
312,985
338,210
25,225 7.46% 2024-06-24 20:36:05 UTC
26,549,936
273,793,116
311,938
337,121
25,183 7.47% 2024-06-24 20:33:01 UTC
26,548,942
273,792,063
310,944
336,067
25,123 7.48% 2024-06-24 20:20:11 UTC
26,547,955
273,790,987
309,957
334,989
25,032 7.47% 2024-06-24 20:12:19 UTC
26,546,916
273,789,896
308,918
333,897
24,979 7.48% 2024-06-24 20:09:18 UTC
26,545,883
273,788,823
307,885
332,827
24,942 7.49% 2024-06-24 20:01:09 UTC
26,544,879
273,787,737
306,881
331,743
24,862 7.49% 2024-06-24 19:51:06 UTC
26,543,891
273,786,685
305,893
330,688
24,795 7.50% 2024-06-24 19:45:15 UTC
26,542,896
273,785,601
304,898
329,605
24,707 7.50% 2024-06-24 19:37:25 UTC
26,541,891
273,784,562
303,893
328,565
24,672 7.51% 2024-06-24 19:28:37 UTC
26,540,810
273,783,420
302,812
327,424
24,612 7.52% 2024-06-24 19:21:17 UTC
26,539,832
273,782,371
301,834
326,375
24,541 7.52% 2024-06-24 19:12:38 UTC
26,538,773
273,781,247
300,775
325,249
24,474 7.52% 2024-06-24 19:04:45 UTC
26,537,548
273,779,975
299,550
323,976
24,426 7.54% 2024-06-24 18:52:54 UTC
26,536,500
273,778,895
298,502
322,898
24,396 7.56% 2024-06-24 18:42:55 UTC
26,535,467
273,777,820
297,469
321,824
24,355 7.57% 2024-06-24 18:32:38 UTC
26,534,442
273,776,755
296,444
320,760
24,316 7.58% 2024-06-24 18:30:36 UTC
26,533,443
273,775,695
295,445
319,699
24,254 7.59% 2024-06-24 18:19:53 UTC
26,532,446
273,774,635
294,448
318,640
24,192 7.59% 2024-06-24 18:15:04 UTC
26,531,453
273,773,484
293,455
317,488
24,033 7.57% 2024-06-24 18:04:04 UTC
26,530,473
273,772,442
292,475
316,446
23,971 7.58% 2024-06-24 17:58:16 UTC
Back to All Validators