Account Details

Identity Account: DvSMQm6DQqL6wJGZURVRj9koVeRMS7tCeTQNtVCnSYtV
Commission: 7 %
Authorized Withdrawer: 4XQs21CZbVC8Yhwrbz8ENYmK6zQ32ZQqrQazgpE7E82H
Authorized Voters: {"616"=>"DvSMQm6DQqL6wJGZURVRj9koVeRMS7tCeTQNtVCnSYtV"}

Active Stake

Last Epoch

Stake Accounts: 21
Delegated Stake: 30,167.39 SOL
Active Stake: 30,070.51 SOL
Average Active Stake: 2,004.7 SOL
Credits Observed: 0.11 SOL
Rent Exempt Reserve: 0.05 SOL
Deactivating Stake: 426.52 SOL
Delegated Stake
Average Active Stake
Stake Accounts

Stake Accounts

Stake Pubkey Validator Withdrawer & Staker Delegated Stake Pool
Gk6HG4...k8s2 SolSheen πŸ’ž mpa4abUkjQoAvPzREkh5Mo75hZhPFQ2FSH6w7dWKuQ5 29,398.88 SOL
2eJyxr...Rtt3 SolSheen πŸ’ž mpa4abUkjQoAvPzREkh5Mo75hZhPFQ2FSH6w7dWKuQ5 426.52 SOL
Enufad...sTPn SolSheen πŸ’ž 4XQs21CZbVC8Yhwrbz8ENYmK6zQ32ZQqrQazgpE7E82H 66.87 SOL
DHeq8c...4kvx SolSheen πŸ’ž CJmht4RTVt5wtDzpsqWbMpZASkVXAtAcbEJ9mRBD6nGo 42.59 SOL
BdFEPz...fU5q SolSheen πŸ’ž 4XQs21CZbVC8Yhwrbz8ENYmK6zQ32ZQqrQazgpE7E82H 41.1 SOL
8Pb8HD...zVHc SolSheen πŸ’ž GkKNoVmWBTpjkf5g7vvMXacqz3M3HC1jDZeXYFNKJbEU 31.47 SOL
AzKUCu...Tyz5 SolSheen πŸ’ž 4XQs21CZbVC8Yhwrbz8ENYmK6zQ32ZQqrQazgpE7E82H 21.27 SOL
AkFPCh...buGE SolSheen πŸ’ž GkKNoVmWBTpjkf5g7vvMXacqz3M3HC1jDZeXYFNKJbEU 19.95 SOL
Eom54q...ENoN SolSheen πŸ’ž Hoauq8qpbBgVt1Sop24ysaZAPdhrSf3p8RCT8w9SdZnd 19.89 SOL
HEzzvR...jBNp SolSheen πŸ’ž GkKNoVmWBTpjkf5g7vvMXacqz3M3HC1jDZeXYFNKJbEU 17.01 SOL
AEvLoh...hFLM SolSheen πŸ’ž 4XQs21CZbVC8Yhwrbz8ENYmK6zQ32ZQqrQazgpE7E82H 16.0 SOL
DS2xAt...dDqa SolSheen πŸ’ž 2yBDTAzvK45CPwka5QuXStWzeGvRTpPUgov9a3Ruushz 15.0 SOL
8jM33Y...GYNt SolSheen πŸ’ž 8unVwvdAUAuDgfqw8emJBqhUKeyShi57ugzBpBESCSVx 12.11 SOL
7fbxqV...vAY7 SolSheen πŸ’ž 3PieizBJ26CaEZ8JAkGWn7mQ7V9Muqwy8zQzEJpaixrt 10.12 SOL
EQDjCG...U151 SolSheen πŸ’ž 4XQs21CZbVC8Yhwrbz8ENYmK6zQ32ZQqrQazgpE7E82H 10.12 SOL
7qw56w...xYNR SolSheen πŸ’ž GkKNoVmWBTpjkf5g7vvMXacqz3M3HC1jDZeXYFNKJbEU 9.6 SOL
8MHz3Y...m8Nh SolSheen πŸ’ž 4XQs21CZbVC8Yhwrbz8ENYmK6zQ32ZQqrQazgpE7E82H 4.3 SOL
92k3Yf...24Yp SolSheen πŸ’ž 2yBDTAzvK45CPwka5QuXStWzeGvRTpPUgov9a3Ruushz 3.86 SOL
CUozEK...sr7D SolSheen πŸ’ž hvhPRB6ywMtSDqqniQDHc1Ck932ZhVaG7Pqhwscqjre 0.73 SOL
A8GkPD...NBCS SolSheen πŸ’ž 6iQKfEyhr3bZMotVkW6beNZz5CPAkiwvgV2CTje9pVSS <0.01 SOL Jito
CDuP2S...jUHT SolSheen πŸ’ž 6WecYymEARvjG5ZyqkrVQ6YkhPfujNzWpSPwNKXHCbV2 <0.01 SOL BlazeStake

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
5,819,231
266,542,519
401,611
430,521
28,910 6.72% 2024-05-18 15:54:21 UTC
5,818,178
266,541,424
400,558
429,425
28,867 6.72% 2024-05-18 15:46:11 UTC
5,817,085
266,540,280
399,465
428,281
28,816 6.73% 2024-05-18 15:38:04 UTC
5,816,018
266,539,161
398,398
427,165
28,767 6.73% 2024-05-18 15:29:52 UTC
5,814,916
266,538,036
397,296
426,037
28,741 6.75% 2024-05-18 15:17:47 UTC
5,813,855
266,536,917
396,235
424,919
28,684 6.75% 2024-05-18 15:13:41 UTC
5,812,818
266,535,808
395,198
423,812
28,614 6.75% 2024-05-18 15:05:30 UTC
5,811,762
266,534,679
394,142
422,683
28,541 6.75% 2024-05-18 14:57:24 UTC
5,810,755
266,533,579
393,135
421,580
28,445 6.75% 2024-05-18 14:49:12 UTC
5,809,696
266,532,472
392,076
420,446
28,370 6.75% 2024-05-18 14:41:15 UTC
5,808,704
266,531,341
391,084
419,337
28,253 6.74% 2024-05-18 14:33:01 UTC
5,807,655
266,530,243
390,035
418,246
28,211 6.75% 2024-05-18 14:24:47 UTC
5,806,545
266,529,103
388,925
417,104
28,179 6.76% 2024-05-18 14:16:50 UTC
5,805,474
266,527,988
387,854
415,989
28,135 6.76% 2024-05-18 14:08:32 UTC
5,804,399
266,526,844
386,779
414,852
28,073 6.77% 2024-05-18 14:00:03 UTC
5,803,334
266,525,732
385,714
413,737
28,023 6.77% 2024-05-18 13:51:52 UTC
5,802,292
266,524,591
384,672
412,592
27,920 6.77% 2024-05-18 13:40:16 UTC
5,801,219
266,523,475
383,599
411,474
27,875 6.77% 2024-05-18 13:33:31 UTC
5,800,130
266,522,337
382,510
410,339
27,829 6.78% 2024-05-18 13:27:50 UTC
5,799,047
266,521,194
381,427
409,196
27,769 6.79% 2024-05-18 13:15:43 UTC
5,797,953
266,520,047
380,333
408,050
27,717 6.79% 2024-05-18 13:09:47 UTC
5,796,865
266,518,882
379,245
406,885
27,640 6.79% 2024-05-18 12:59:03 UTC
5,795,838
266,517,794
378,218
405,797
27,579 6.80% 2024-05-18 12:52:21 UTC
5,794,766
266,516,672
377,146
404,673
27,527 6.80% 2024-05-18 12:42:28 UTC
5,793,668
266,515,537
376,048
403,535
27,487 6.81% 2024-05-18 12:38:28 UTC
5,792,617
266,514,425
374,997
402,425
27,428 6.82% 2024-05-18 12:29:58 UTC
5,791,557
266,513,307
373,937
401,310
27,373 6.82% 2024-05-18 12:15:52 UTC
5,790,487
266,512,196
372,867
400,197
27,330 6.83% 2024-05-18 12:12:20 UTC
5,789,373
266,511,044
371,753
399,053
27,300 6.84% 2024-05-18 12:05:41 UTC
5,788,301
266,509,897
370,681
397,898
27,217 6.84% 2024-05-18 11:57:25 UTC
5,787,269
266,508,783
369,649
396,782
27,133 6.84% 2024-05-18 11:45:21 UTC
5,786,156
266,507,651
368,536
395,648
27,112 6.85% 2024-05-18 11:40:58 UTC
5,785,075
266,506,539
367,455
394,543
27,088 6.87% 2024-05-18 11:32:41 UTC
5,784,068
266,505,405
366,448
393,409
26,961 6.85% 2024-05-18 11:24:45 UTC
5,783,017
266,504,305
365,397
392,308
26,911 6.86% 2024-05-18 11:16:26 UTC
5,781,922
266,503,151
364,302
391,153
26,851 6.86% 2024-05-18 11:08:37 UTC
5,780,881
266,502,034
363,261
390,036
26,775 6.86% 2024-05-18 10:56:10 UTC
5,779,817
266,500,908
362,197
388,909
26,712 6.87% 2024-05-18 10:50:39 UTC
5,778,739
266,499,760
361,119
387,760
26,641 6.87% 2024-05-18 10:43:59 UTC
5,777,655
266,498,632
360,035
386,633
26,598 6.88% 2024-05-18 10:33:29 UTC
5,776,595
266,497,500
358,975
385,500
26,525 6.88% 2024-05-18 10:27:19 UTC
5,775,549
266,496,388
357,929
384,389
26,460 6.88% 2024-05-18 10:15:48 UTC
5,774,486
266,495,256
356,866
383,253
26,387 6.89% 2024-05-18 10:11:30 UTC
5,773,463
266,494,139
355,843
382,142
26,299 6.88% 2024-05-18 10:03:08 UTC
5,772,432
266,493,016
354,812
381,018
26,206 6.88% 2024-05-18 09:49:07 UTC
5,771,540
266,491,917
353,920
379,903
25,983 6.84% 2024-05-18 09:46:57 UTC
5,770,476
266,490,790
352,856
378,794
25,938 6.85% 2024-05-18 09:37:28 UTC
5,769,388
266,489,639
351,768
377,649
25,881 6.85% 2024-05-18 09:27:55 UTC
5,768,328
266,488,523
350,708
376,525
25,817 6.86% 2024-05-18 09:22:08 UTC
5,767,227
266,487,379
349,607
375,380
25,773 6.87% 2024-05-18 09:10:26 UTC
5,766,118
266,486,216
348,498
374,217
25,719 6.87% 2024-05-18 09:02:16 UTC
5,765,044
266,485,079
347,424
373,082
25,658 6.88% 2024-05-18 08:57:53 UTC
5,763,992
266,483,951
346,372
371,952
25,580 6.88% 2024-05-18 08:50:02 UTC
5,762,936
266,482,797
345,316
370,799
25,483 6.87% 2024-05-18 08:37:46 UTC
5,761,897
266,481,676
344,277
369,678
25,401 6.87% 2024-05-18 08:31:52 UTC
5,760,853
266,480,554
343,233
368,556
25,323 6.87% 2024-05-18 08:24:58 UTC
5,759,828
266,479,424
342,208
367,426
25,218 6.86% 2024-05-18 08:15:30 UTC
5,758,747
266,478,272
341,127
366,274
25,147 6.87% 2024-05-18 08:07:18 UTC
5,757,716
266,477,144
340,096
365,144
25,048 6.86% 2024-05-18 07:58:00 UTC
5,756,662
266,476,015
339,042
364,017
24,975 6.86% 2024-05-18 07:46:01 UTC
Back to All Validators