Account Details

Identity Account: FHgMNeRL5bWAjvZizCi8syxBCVpr5gBBhdezu6snHyV6
Commission: 100 %
Authorized Withdrawer: 3c5TyRrXXtvx5dMj4e11TgcvjZvHmdrP4CEyGR7LUWdg
Authorized Voters: {"620"=>"FHgMNeRL5bWAjvZizCi8syxBCVpr5gBBhdezu6snHyV6"}

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
Back to All Validators