Account Details

Identity Account: FTWuJ2tqjecNizCSE66z4BD1tBHomG6DVffGUwRuWUkM
Commission: 100 %
Authorized Withdrawer: AFxAGasw52mv8ZNmFF9jQnuTdKkaYM3iRzAHp2NiUqmN
Authorized Voters: {"620"=>"FTWuJ2tqjecNizCSE66z4BD1tBHomG6DVffGUwRuWUkM"}

Active Stake

Last Epoch

Stake Accounts: 14
Delegated Stake: 3,321.23 SOL
Active Stake: 113.4 SOL
Average Active Stake: 22.68 SOL
Credits Observed: 1.44 SOL
Rent Exempt Reserve: 0.03 SOL
Deactivating Stake: 0.0 SOL
Delegated Stake
Average Active Stake
Stake Accounts

Stake Accounts

Stake Pubkey Validator Withdrawer & Staker Delegated Stake Pool
12VvMy...AkHc Private Validator 3VDVh3rHTLkNJp6FVYbuFcaihYBFCQX5VSBZk23ckDGV 373.87 SOL
8JQxg4...pAKj Private Validator 8YwntmVByitV71NPUMZDdywwMdGFWEskDusevdt5LQMz 373.05 SOL
9HmXd7...6Xiv Private Validator DYKhQ9HwJHaMmeUwbbczskJHtZiXGBJzTqkH2HHp98oQ 363.89 SOL
GxfnMt...HK21 Private Validator CbyRjng6xYpTsWwTfpw8fn5bPnWHpJVRqGfWZk64jZV3 361.53 SOL
FkFyf7...1hr1 Private Validator 7wFskoRiLCAm8EDkKAtBxsTJmCgypFDJZbGcG9d9fX8L 360.96 SOL
89bsfY...Ho7z Private Validator DxNBWrP6YNcqVDkZsDhT9ZNcBFjYgyAAmfzBBk5w45C1 360.85 SOL
GL1waf...nw5y Private Validator 4HHVXiGLx3cwu7HwiMfx679ics8SbW1CVXkJKmnyYhEk 355.08 SOL
4nocfJ...nn3o Private Validator CFonCX4XB6JDWYfUkRYYcskCkJSxbtjznGrNUedjxpRS 332.91 SOL
Dc3oyQ...uFmf Private Validator FNsitHktYun9mksohjdDgE5YGaGByDyJJAeFEeJHSHTv 325.67 SOL
4aUD1T...DJWz Private Validator AFxAGasw52mv8ZNmFF9jQnuTdKkaYM3iRzAHp2NiUqmN 111.16 SOL
6srzST...Avu8 Private Validator HXdYQ5gixrY2H6Y9gqsD8kPM2JQKSaRiohDQtLbZkRWE 2.24 SOL
FwfK3u...199P Private Validator 6WecYymEARvjG5ZyqkrVQ6YkhPfujNzWpSPwNKXHCbV2 <0.01 SOL BlazeStake
3Y6j6g...ap5j Private Validator 6iQKfEyhr3bZMotVkW6beNZz5CPAkiwvgV2CTje9pVSS <0.01 SOL Jito
Gu1TcW...rvst Private Validator 3b7XQeZ8nSMyjcQGTFJS5kBw4pXS2SqtB9ooHCnF2xV9 <0.01 SOL

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
Back to All Validators