Account Details

Identity Account: FfEvhcbCG4Zz5XiCcUi6ufMZGVRDTogkn8XCWmVLevB1
Commission: 7 %
Authorized Withdrawer: HewuHLbw8hApXJZ1swuBchCBzSDc9uaduNJAkaJmdBgh
Authorized Voters: {"620"=>"FfEvhcbCG4Zz5XiCcUi6ufMZGVRDTogkn8XCWmVLevB1"}

Active Stake

Last Epoch

Stake Accounts: 17
Delegated Stake: 32,312.0 SOL
Active Stake: 30,885.47 SOL
Average Active Stake: 2,807.77 SOL
Credits Observed: 1.12 SOL
Rent Exempt Reserve: 0.04 SOL
Deactivating Stake: 0.0 SOL
Delegated Stake
Average Active Stake
Stake Accounts

Stake Accounts

Stake Pubkey Validator Withdrawer & Staker Delegated Stake Pool
39pAVJ...2JxH FfEvhc...evB1 mpa4abUkjQoAvPzREkh5Mo75hZhPFQ2FSH6w7dWKuQ5 30,252.49 SOL
CnVKzg...oLAd FfEvhc...evB1 4HHVXiGLx3cwu7HwiMfx679ics8SbW1CVXkJKmnyYhEk 404.45 SOL
BA2yYZ...uUDC FfEvhc...evB1 5vU9pfyg7KB74AWtYdBZrCkhRZJ6PyFrsBQXEbrBNRMV 396.12 SOL
7swRQX...vEkN FfEvhc...evB1 2Y4NWcDk1F3iiNUTiFfRJxKPJBoNGJPY6rZDJN5sAsoP 356.22 SOL
G8GAAq...jGDd FfEvhc...evB1 6PgNvFjPeRfQ1n8hnppGfuP9eY8Awiiu3TepcmF5Dj2w 336.12 SOL
FvpGtY...2KZ9 FfEvhc...evB1 Gd1mEr5feyKuDnLoHkM6GoWs8ESBzAPax3z5yvh7kEmw 335.02 SOL
8P2Hv7...6puV FfEvhc...evB1 mpa4abUkjQoAvPzREkh5Mo75hZhPFQ2FSH6w7dWKuQ5 116.02 SOL
GjiQoi...EVSK FfEvhc...evB1 FfEvhcbCG4Zz5XiCcUi6ufMZGVRDTogkn8XCWmVLevB1 108.12 SOL
6EPxVH...kQEN FfEvhc...evB1 HXdYQ5gixrY2H6Y9gqsD8kPM2JQKSaRiohDQtLbZkRWE 2.25 SOL
AxDZvt...BfFP FfEvhc...evB1 3ojTYpjgS1DkxSPqvgwA99Fjq3WMC4spm5UvVLt5DXfS 2.02 SOL
7jSghp...CGRE FfEvhc...evB1 4HHVXiGLx3cwu7HwiMfx679ics8SbW1CVXkJKmnyYhEk 1.07 SOL
6Nu2g4...3fcD FfEvhc...evB1 2Ttqwjmw7PJDNuEQ1K1ZbKsfXhcsEQG4AWLtwfWDtxvc 1.07 SOL
ASkLhU...r8yb FfEvhc...evB1 86CYtc913SJFS2tuA6CpXEej6ekz8mMdBhtGwvKUUWRB 1.03 SOL
BLVghC...xfQS FfEvhc...evB1 6iQKfEyhr3bZMotVkW6beNZz5CPAkiwvgV2CTje9pVSS <0.01 SOL Jito
Ew1FPg...hEFC FfEvhc...evB1 6WecYymEARvjG5ZyqkrVQ6YkhPfujNzWpSPwNKXHCbV2 <0.01 SOL BlazeStake
H4afRk...wqdZ FfEvhc...evB1 3b7XQeZ8nSMyjcQGTFJS5kBw4pXS2SqtB9ooHCnF2xV9 <0.01 SOL
875ajY...7kiH FfEvhc...evB1 6Y6X3MEhEnvFwXCD5QmY43sx6njmzLMMYUX6ngrNPvDQ <0.01 SOL

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
66,452,179
267,884,964
40,495
44,961
4,466 9.93% 2024-05-25 14:27:31 UTC
66,451,223
267,883,891
39,539
43,893
4,354 9.92% 2024-05-25 14:24:52 UTC
66,450,338
267,882,881
38,654
42,881
4,227 9.86% 2024-05-25 14:12:01 UTC
66,449,389
267,881,827
37,705
41,826
4,121 9.85% 2024-05-25 14:02:37 UTC
66,448,537
267,880,776
36,853
40,778
3,925 9.63% 2024-05-25 13:55:48 UTC
66,447,597
267,879,705
35,913
39,706
3,793 9.55% 2024-05-25 13:46:19 UTC
66,446,673
267,878,622
34,989
38,625
3,636 9.41% 2024-05-25 13:39:49 UTC
66,445,689
267,877,527
34,005
37,525
3,520 9.38% 2024-05-25 13:31:20 UTC
66,444,717
267,876,447
33,033
36,450
3,417 9.37% 2024-05-25 13:25:48 UTC
66,443,816
267,875,405
32,132
35,403
3,271 9.24% 2024-05-25 13:20:16 UTC
66,442,808
267,874,318
31,124
34,317
3,193 9.30% 2024-05-25 13:09:28 UTC
66,441,842
267,873,233
30,158
33,234
3,076 9.26% 2024-05-25 13:01:16 UTC
66,440,883
267,872,159
29,199
32,161
2,962 9.21% 2024-05-25 12:50:08 UTC
66,439,912
267,871,064
28,228
31,066
2,838 9.14% 2024-05-25 12:41:03 UTC
66,438,928
267,869,981
27,244
29,982
2,738 9.13% 2024-05-25 12:33:41 UTC
66,437,936
267,868,892
26,252
28,891
2,639 9.13% 2024-05-25 12:29:50 UTC
66,436,927
267,867,789
25,243
27,790
2,547 9.17% 2024-05-25 12:15:29 UTC
66,435,876
267,866,652
24,192
26,652
2,460 9.23% 2024-05-25 12:07:41 UTC
66,434,824
267,865,529
23,140
25,532
2,392 9.37% 2024-05-25 12:01:52 UTC
66,433,767
267,864,423
22,083
24,424
2,341 9.58% 2024-05-25 11:50:33 UTC
66,432,784
267,863,311
21,100
23,313
2,213 9.49% 2024-05-25 11:45:21 UTC
66,431,742
267,862,188
20,058
22,192
2,134 9.62% 2024-05-25 11:35:39 UTC
66,430,719
267,861,082
19,035
21,080
2,045 9.70% 2024-05-25 11:28:41 UTC
66,429,691
267,859,981
18,007
19,981
1,974 9.88% 2024-05-25 11:18:33 UTC
66,428,687
267,858,873
17,003
18,872
1,869 9.90% 2024-05-25 11:10:28 UTC
66,427,705
267,857,732
16,021
17,733
1,712 9.65% 2024-05-25 11:01:58 UTC
66,426,735
267,856,637
15,051
16,640
1,589 9.55% 2024-05-25 10:55:12 UTC
66,425,727
267,855,491
14,043
15,573
1,530 9.82% 2024-05-25 10:44:25 UTC
66,424,794
267,854,405
13,110
14,407
1,297 9.00% 2024-05-25 10:35:18 UTC
66,423,767
267,853,311
12,083
13,311
1,228 9.23% 2024-05-25 10:28:37 UTC
66,422,663
267,852,145
10,979
12,145
1,166 9.60% 2024-05-25 10:21:18 UTC
66,421,649
267,851,030
9,965
11,031
1,066 9.66% 2024-05-25 10:09:43 UTC
66,420,642
267,849,912
8,958
9,915
957 9.65% 2024-05-25 10:02:30 UTC
66,419,603
267,848,807
7,919
8,808
889 10.09% 2024-05-25 09:55:41 UTC
66,418,546
267,847,675
6,862
7,673
811 10.57% 2024-05-25 09:45:44 UTC
66,417,484
267,846,544
5,800
6,546
746 11.40% 2024-05-25 09:37:12 UTC
66,416,431
267,845,395
4,747
5,392
645 11.96% 2024-05-25 09:34:30 UTC
66,415,393
267,844,259
3,709
4,260
551 12.93% 2024-05-25 09:26:03 UTC
66,414,411
267,843,130
2,727
3,128
401 12.82% 2024-05-25 09:13:32 UTC
66,413,395
267,842,049
1,711
2,053
342 16.66% 2024-05-25 09:08:12 UTC
66,412,268
267,840,827
584
825
241 29.21% 2024-05-25 08:52:44 UTC
66,409,973
267,838,160
390,572
430,160
39,588 9.20% 2024-05-25 08:32:52 UTC
66,408,873
267,836,992
389,472
428,992
39,520 9.21% 2024-05-25 08:23:35 UTC
66,407,766
267,835,812
388,365
427,815
39,450 9.22% 2024-05-25 08:15:30 UTC
66,406,629
267,834,604
387,228
426,605
39,377 9.23% 2024-05-25 08:09:32 UTC
66,405,567
267,833,473
386,166
425,475
39,309 9.24% 2024-05-25 08:00:17 UTC
66,404,476
267,832,303
385,075
424,305
39,230 9.25% 2024-05-25 07:50:24 UTC
66,403,465
267,831,165
384,064
423,165
39,101 9.24% 2024-05-25 07:41:19 UTC
66,402,441
267,830,036
383,040
422,038
38,998 9.24% 2024-05-25 07:34:15 UTC
66,401,458
267,828,932
382,057
420,933
38,876 9.24% 2024-05-25 07:24:22 UTC
66,400,476
267,827,777
381,075
419,778
38,703 9.22% 2024-05-25 07:15:31 UTC
66,399,450
267,826,668
380,049
418,667
38,618 9.22% 2024-05-25 07:08:20 UTC
66,398,426
267,825,524
379,025
417,529
38,504 9.22% 2024-05-25 06:56:35 UTC
66,397,375
267,824,402
377,974
416,405
38,431 9.23% 2024-05-25 06:52:21 UTC
66,396,323
267,823,241
376,922
415,242
38,320 9.23% 2024-05-25 06:41:07 UTC
66,395,349
267,822,125
375,948
414,125
38,177 9.22% 2024-05-25 06:33:39 UTC
66,394,269
267,820,975
374,868
412,975
38,107 9.23% 2024-05-25 06:26:24 UTC
66,393,199
267,819,860
373,798
411,858
38,060 9.24% 2024-05-25 06:14:46 UTC
66,392,113
267,818,703
372,712
410,704
37,992 9.25% 2024-05-25 06:07:51 UTC
66,391,066
267,817,574
371,665
409,577
37,912 9.26% 2024-05-25 05:57:33 UTC
Back to All Validators