Mainnet Vote Account

Account Details

Network: mainnet
Vote Account: J6hFEnGhsGxTyss6DNW9aNQskPZ98gD8P6Wo1F5MBsCK
Identity Account: Fw3khiQmpKLSdNyoVR52WxbTWT9gjFSXFsZewknwLGb5
Commission: 7 %
Authorized Withdrawer: B6CZ4NPJ3NdSGu5Qy7AWuHaoJTcst2baxGumAy7XYh5Q
Authorized Voters: {"578"=>"Fw3khiQmpKLSdNyoVR52WxbTWT9gjFSXFsZewknwLGb5"}

Stake Accounts

Stake Pubkey Validator Withdrawer & Staker Delegated Stake Pool
EWy138...KzvV ushakov mpa4abUkjQoAvPzREkh5Mo75hZhPFQ2FSH6w7dWKuQ5 60,254.23 SOL
76VuyV...cMQB ushakov 4bZ6o3eUUNXhKuqjdCnCoPAoLgWiuLYixKaxoa8PpiKk 2,664.19 SOL Marinade
6bf9Wp...Fk9V ushakov BbspKrYQbXEFkPP3tNFRQfjM1sHnqRQKvw5QZtCCbzKA 372.4 SOL
G9dBra...cbmp ushakov 2z2kU3Yri2ZNAq47YQNR67BkwNb5ErErkPS2waUFUMpz 372.31 SOL
4Uw9Bk...Vcpf ushakov 4qCuUi9e5cx4SH2SivTf4aiEQiARYQAcDUWEKAsGbkdy 372.22 SOL
6yrKuV...tKEn ushakov BXSpM6riPZcEoQ81L9XcxSfnUcmmgJEpfeQnwXfwTEP4 369.57 SOL
35Yxq9...zFv1 ushakov 3VDVh3rHTLkNJp6FVYbuFcaihYBFCQX5VSBZk23ckDGV 369.19 SOL
Ft8L6x...i2Yi ushakov 7ffVUjjLPs9fSGKKsSdtCC1sWpcVRHh9CHycqDWr1XYe 369.17 SOL
F36kdW...5nD4 ushakov 9LNdmia6LRvQjFnaHdbZJ7R5yMSpUmHp4g55SXvq3yEC 368.83 SOL
5MMzz4...XdBf ushakov 8YwntmVByitV71NPUMZDdywwMdGFWEskDusevdt5LQMz 368.38 SOL
ERWWom...7JvU ushakov 97wZQHcTVggmmCmske39KL1AZ9sYpmBQB4fBpoYw9GkA 360.9 SOL
AgYYrh...7tuD ushakov DYKhQ9HwJHaMmeUwbbczskJHtZiXGBJzTqkH2HHp98oQ 359.33 SOL
8kRQWG...Pxon ushakov CKxHxnS3UrVHBvZbSBjYPLeAW154HodQone1ds64sRh8 357.08 SOL
FZZnrL...Gc1s ushakov 86CYtc913SJFS2tuA6CpXEej6ekz8mMdBhtGwvKUUWRB 357.03 SOL
7J8J9R...zvwj ushakov CbyRjng6xYpTsWwTfpw8fn5bPnWHpJVRqGfWZk64jZV3 357.0 SOL
9EJMku...hzVP ushakov HeiSZ9EAwkaPNWSSEdg1Us76Q9pK4Q6KSg3cVgPc8Ham 356.67 SOL
HmqFzF...PvFf ushakov 5W8RNr2kGgmcZFKWR3Aw7JqzM5V4njVRJyV8SL7Bo8U7 356.6 SOL
G4dTdm...gV8x ushakov iu2PVhac9YoU9VxdFPWzrtnf4urwnoAYcuFn6PaWrvc 356.58 SOL
DeJ8t9...KZci ushakov 7wFskoRiLCAm8EDkKAtBxsTJmCgypFDJZbGcG9d9fX8L 356.44 SOL
8Q6XFu...MrRF ushakov DxNBWrP6YNcqVDkZsDhT9ZNcBFjYgyAAmfzBBk5w45C1 356.33 SOL
FAAtKi...uz3c ushakov HSf2eHjgvQLrR9nq1zj7ML8RUfeo3aJaXLLfVQcKAsG4 356.2 SOL
Gpe59o...ULAB ushakov BG2AcN8PvWWibemM3Qr8UUCmiBzhuu4uH63HRXRYPbSw 353.6 SOL
5Tf2LH...pZnc ushakov 5vU9pfyg7KB74AWtYdBZrCkhRZJ6PyFrsBQXEbrBNRMV 352.97 SOL
77Gh2N...hgPm ushakov 4RjoApub7yoEXhRbXokjr47BSmuLtqvoPpWh3QwHtdqk 352.96 SOL
12ZhXC...DHjW ushakov 56JDUP9GezS6F5YrdtjMW9vGFta6saJixFpvPxNFrMer 352.61 SOL

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
195,115,268
250,098,200
378,266
402,198
23,932 5.95% 2024-02-24 05:35:41 UTC
195,114,206
250,097,099
377,204
401,102
23,898 5.96% 2024-02-24 05:24:57 UTC
195,112,933
250,095,801
375,931
399,800
23,869 5.97% 2024-02-24 05:15:05 UTC
195,111,845
250,094,683
374,843
398,684
23,841 5.98% 2024-02-24 05:10:10 UTC
195,110,676
250,093,495
373,674
397,492
23,818 5.99% 2024-02-24 05:03:27 UTC
195,109,550
250,092,360
372,548
396,361
23,813 6.01% 2024-02-24 04:52:55 UTC
195,108,471
250,091,212
371,469
395,124
23,655 5.99% 2024-02-24 04:48:35 UTC
195,107,355
250,090,064
370,353
394,061
23,708 6.02% 2024-02-24 04:37:11 UTC
195,106,257
250,088,955
369,255
392,956
23,701 6.03% 2024-02-24 04:27:45 UTC
195,105,148
250,087,801
368,146
391,801
23,655 6.04% 2024-02-24 04:22:50 UTC
195,104,093
250,086,701
367,091
390,701
23,610 6.04% 2024-02-24 04:11:25 UTC
195,102,980
250,085,557
365,978
389,559
23,581 6.05% 2024-02-24 04:09:00 UTC
195,101,845
250,084,389
364,843
388,390
23,547 6.06% 2024-02-24 03:55:06 UTC
195,100,714
250,083,234
363,712
387,235
23,523 6.07% 2024-02-24 03:49:34 UTC
195,099,650
250,082,101
362,648
386,101
23,453 6.07% 2024-02-24 03:41:41 UTC
195,098,545
250,080,963
361,543
384,963
23,420 6.08% 2024-02-24 03:31:57 UTC
195,097,426
250,079,817
360,424
383,818
23,394 6.10% 2024-02-24 03:27:55 UTC
195,096,337
250,078,691
359,335
382,692
23,357 6.10% 2024-02-24 03:19:54 UTC
195,095,212
250,077,533
358,210
381,534
23,324 6.11% 2024-02-24 03:10:49 UTC
195,094,040
250,076,333
357,038
380,332
23,294 6.12% 2024-02-24 03:01:32 UTC
195,092,867
250,075,144
355,865
379,144
23,279 6.14% 2024-02-24 02:51:14 UTC
195,091,787
250,074,027
354,785
378,024
23,239 6.15% 2024-02-24 02:48:25 UTC
195,090,648
250,072,849
353,646
376,848
23,202 6.16% 2024-02-24 02:35:16 UTC
195,089,583
250,071,728
352,581
375,729
23,148 6.16% 2024-02-24 02:30:08 UTC
195,088,427
250,070,527
351,425
374,526
23,101 6.17% 2024-02-24 02:24:19 UTC
195,087,374
250,069,422
350,372
373,424
23,052 6.17% 2024-02-24 02:12:01 UTC
195,086,193
250,068,223
349,191
372,227
23,036 6.19% 2024-02-24 02:01:31 UTC
195,085,036
250,067,049
348,034
371,049
23,015 6.20% 2024-02-24 01:55:28 UTC
195,083,919
250,065,889
346,917
369,889
22,972 6.21% 2024-02-24 01:51:04 UTC
195,082,819
250,064,708
345,817
368,710
22,893 6.21% 2024-02-24 01:39:41 UTC
195,081,714
250,063,545
344,712
367,547
22,835 6.21% 2024-02-24 01:28:55 UTC
195,080,577
250,062,364
343,575
366,367
22,792 6.22% 2024-02-24 01:20:51 UTC
195,079,503
250,061,237
342,501
365,238
22,737 6.23% 2024-02-24 01:15:12 UTC
195,078,340
250,059,996
341,338
363,998
22,660 6.23% 2024-02-24 01:08:31 UTC
195,077,257
250,058,857
340,255
362,858
22,603 6.23% 2024-02-24 00:56:22 UTC
195,076,164
250,057,717
339,162
361,718
22,556 6.24% 2024-02-24 00:51:28 UTC
195,075,136
250,056,606
338,134
360,611
22,477 6.23% 2024-02-24 00:42:22 UTC
195,074,067
250,055,452
337,065
359,453
22,388 6.23% 2024-02-24 00:32:32 UTC
195,073,034
250,054,347
336,032
358,348
22,316 6.23% 2024-02-24 00:26:16 UTC
195,071,902
250,053,161
334,900
357,165
22,265 6.23% 2024-02-24 00:16:14 UTC
195,070,789
250,052,009
333,787
356,010
22,223 6.24% 2024-02-24 00:12:57 UTC
195,069,604
250,050,784
332,602
354,784
22,182 6.25% 2024-02-23 23:59:18 UTC
195,068,512
250,049,649
331,510
353,646
22,136 6.26% 2024-02-23 23:53:26 UTC
195,067,439
250,048,508
330,437
352,505
22,068 6.26% 2024-02-23 23:45:20 UTC
195,066,339
250,047,362
329,337
351,363
22,026 6.27% 2024-02-23 23:39:36 UTC
195,064,520
250,045,480
327,518
349,482
21,964 6.28% 2024-02-23 23:31:32 UTC
195,063,104
250,044,039
326,102
348,040
21,938 6.30% 2024-02-23 23:19:05 UTC
195,062,116
250,042,935
325,114
346,935
21,821 6.29% 2024-02-23 23:07:09 UTC
195,061,101
250,041,794
324,099
345,796
21,697 6.27% 2024-02-23 23:01:25 UTC
195,060,137
250,040,726
323,135
344,728
21,593 6.26% 2024-02-23 22:49:51 UTC
195,059,188
250,039,619
322,186
343,620
21,434 6.24% 2024-02-23 22:43:12 UTC
195,058,162
250,038,515
321,160
342,516
21,356 6.24% 2024-02-23 22:33:50 UTC
195,057,161
250,037,419
320,159
341,418
21,259 6.23% 2024-02-23 22:26:00 UTC
195,056,133
250,036,303
319,131
340,305
21,174 6.22% 2024-02-23 22:16:12 UTC
195,055,092
250,035,180
318,090
339,181
21,091 6.22% 2024-02-23 22:10:03 UTC
195,054,001
250,034,017
316,999
338,017
21,018 6.22% 2024-02-23 22:05:31 UTC
195,052,959
250,032,913
315,957
336,914
20,957 6.22% 2024-02-23 21:53:46 UTC
195,051,895
250,031,788
314,893
335,794
20,901 6.22% 2024-02-23 21:48:03 UTC
195,050,836
250,030,682
313,834
334,684
20,850 6.23% 2024-02-23 21:40:52 UTC
195,049,763
250,029,547
312,761
333,548
20,787 6.23% 2024-02-23 21:27:58 UTC
Back to All Validators