Account Details

Identity Account: Hu3b6mGQJ5jRYRJxdH4kZX6VAyw3p4LAmxDBxhvXVKje
Commission: 7 %
Authorized Withdrawer: CsH3MDDXhJYTWsnBqJq4nydsaK6ib6PDGNedLU7RhLer
Authorized Voters: {"631"=>"Hu3b6mGQJ5jRYRJxdH4kZX6VAyw3p4LAmxDBxhvXVKje"}

Active Stake

Last Epoch

Stake Accounts: 14
Delegated Stake: 22,531.52 SOL
Active Stake: 22,531.52 SOL
Average Active Stake: 1,609.39 SOL
Credits Observed: 0.07 SOL
Rent Exempt Reserve: 0.03 SOL
Deactivating Stake: 0.0 SOL
Delegated Stake
Average Active Stake
Stake Accounts

Stake Accounts

Stake Pubkey Validator Withdrawer & Staker Delegated Stake Pool
2gXcZC...eVm8 Gotham mpa4abUkjQoAvPzREkh5Mo75hZhPFQ2FSH6w7dWKuQ5 17,355.96 SOL
7nD1T8...L9XZ Gotham mpa4abUkjQoAvPzREkh5Mo75hZhPFQ2FSH6w7dWKuQ5 4,598.3 SOL
8cgDmZ...ZKAs Gotham CsH3MDDXhJYTWsnBqJq4nydsaK6ib6PDGNedLU7RhLer 111.28 SOL
2YWJn1...GscA Gotham GE9X1tNhFpiX8ppG4GawS7wDVj2kyyWKFzSvkifGiTWV 91.61 SOL
HrUnZ6...EH52 Gotham GE9X1tNhFpiX8ppG4GawS7wDVj2kyyWKFzSvkifGiTWV 87.09 SOL
Bu7S8d...abtB Gotham GE9X1tNhFpiX8ppG4GawS7wDVj2kyyWKFzSvkifGiTWV 80.05 SOL
GADsig...7E7B Gotham GE9X1tNhFpiX8ppG4GawS7wDVj2kyyWKFzSvkifGiTWV 76.47 SOL
B9JZuJ...ijAr Gotham GE9X1tNhFpiX8ppG4GawS7wDVj2kyyWKFzSvkifGiTWV 67.1 SOL
3xh5kv...rghx Gotham GE9X1tNhFpiX8ppG4GawS7wDVj2kyyWKFzSvkifGiTWV 33.45 SOL
2imr9x...aiqY Gotham GE9X1tNhFpiX8ppG4GawS7wDVj2kyyWKFzSvkifGiTWV 20.81 SOL
ALgSqt...rTsg Gotham Co5qCtBf5eKisvgFh1QBWfvcXmPxU2b4CPHUKyabz4tt 9.4 SOL
58SKSq...jvoq Gotham 6WecYymEARvjG5ZyqkrVQ6YkhPfujNzWpSPwNKXHCbV2 <0.01 SOL BlazeStake
DZNBx5...ju4o Gotham 6iQKfEyhr3bZMotVkW6beNZz5CPAkiwvgV2CTje9pVSS <0.01 SOL Jito
81PeGK...v1zG Gotham 7TdbUsGdmK2PfyLYQmnvJJcK6xWrs2AFtHjc575WRsmW <0.01 SOL

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
5,049,243
272,995,757
378,164
403,760
25,596 6.34% 2024-06-20 16:26:40 UTC
5,048,219
272,994,671
377,140
402,669
25,529 6.34% 2024-06-20 16:21:13 UTC
5,047,189
272,993,598
376,110
401,601
25,491 6.35% 2024-06-20 16:10:39 UTC
5,046,175
272,992,530
375,096
400,532
25,436 6.35% 2024-06-20 16:06:22 UTC
5,045,191
272,991,487
374,112
399,493
25,381 6.35% 2024-06-20 15:55:38 UTC
5,044,210
272,990,441
373,131
398,444
25,313 6.35% 2024-06-20 15:46:37 UTC
5,043,194
272,989,338
372,115
397,343
25,228 6.35% 2024-06-20 15:40:34 UTC
5,042,227
272,988,286
371,148
396,290
25,142 6.34% 2024-06-20 15:31:23 UTC
5,041,235
272,987,199
370,156
395,203
25,047 6.34% 2024-06-20 15:26:07 UTC
5,040,164
272,986,095
369,085
394,096
25,011 6.35% 2024-06-20 15:18:04 UTC
5,039,144
272,985,019
368,065
393,024
24,959 6.35% 2024-06-20 15:08:06 UTC
5,038,153
272,983,962
367,074
391,965
24,891 6.35% 2024-06-20 15:00:43 UTC
5,037,141
272,982,891
366,062
390,896
24,834 6.35% 2024-06-20 14:52:34 UTC
5,036,151
272,981,801
365,072
389,805
24,733 6.34% 2024-06-20 14:43:05 UTC
5,035,142
272,980,706
364,063
388,710
24,647 6.34% 2024-06-20 14:33:49 UTC
5,034,057
272,979,599
362,978
387,604
24,626 6.35% 2024-06-20 14:28:17 UTC
5,033,016
272,978,499
361,937
386,504
24,567 6.36% 2024-06-20 14:21:17 UTC
5,032,026
272,977,431
360,947
385,435
24,488 6.35% 2024-06-20 14:11:59 UTC
5,031,012
272,976,345
359,933
384,350
24,417 6.35% 2024-06-20 14:05:11 UTC
5,030,079
272,975,289
359,000
383,293
24,293 6.34% 2024-06-20 13:57:01 UTC
5,029,031
272,974,183
357,952
382,185
24,233 6.34% 2024-06-20 13:47:18 UTC
5,027,985
272,973,086
356,906
381,089
24,183 6.35% 2024-06-20 13:37:59 UTC
5,026,901
272,971,978
355,822
379,978
24,156 6.36% 2024-06-20 13:30:43 UTC
5,025,825
272,970,853
354,746
378,856
24,110 6.36% 2024-06-20 13:24:19 UTC
5,024,792
272,969,779
353,713
377,775
24,062 6.37% 2024-06-20 13:12:23 UTC
5,023,672
272,968,627
352,593
376,631
24,038 6.38% 2024-06-20 13:06:06 UTC
5,022,711
272,967,568
351,632
375,574
23,942 6.37% 2024-06-20 12:58:24 UTC
5,021,635
272,966,453
350,556
374,457
23,901 6.38% 2024-06-20 12:47:45 UTC
5,020,596
272,965,358
349,517
373,362
23,845 6.39% 2024-06-20 12:40:39 UTC
5,019,436
272,964,167
348,357
372,170
23,813 6.40% 2024-06-20 12:35:17 UTC
5,018,397
272,963,053
347,318
371,058
23,740 6.40% 2024-06-20 12:26:35 UTC
5,017,340
272,961,980
346,261
369,984
23,723 6.41% 2024-06-20 12:18:39 UTC
5,016,260
272,960,868
345,181
368,870
23,689 6.42% 2024-06-20 12:10:41 UTC
5,015,183
272,959,768
344,104
367,768
23,664 6.43% 2024-06-20 12:00:50 UTC
5,014,160
272,958,648
343,081
366,652
23,571 6.43% 2024-06-20 11:54:34 UTC
5,013,134
272,957,549
342,055
365,553
23,498 6.43% 2024-06-20 11:45:20 UTC
5,012,094
272,956,463
341,015
364,466
23,451 6.43% 2024-06-20 11:37:18 UTC
5,011,175
272,955,405
340,096
363,408
23,312 6.41% 2024-06-20 11:30:27 UTC
5,010,090
272,954,287
339,011
362,290
23,279 6.43% 2024-06-20 11:19:45 UTC
5,009,036
272,953,167
337,957
361,172
23,215 6.43% 2024-06-20 11:14:23 UTC
5,008,023
272,952,087
336,944
360,088
23,144 6.43% 2024-06-20 11:05:00 UTC
5,006,975
272,950,994
335,896
358,998
23,102 6.44% 2024-06-20 10:58:10 UTC
5,005,940
272,949,893
334,861
357,896
23,035 6.44% 2024-06-20 10:50:08 UTC
5,004,956
272,948,805
333,877
356,808
22,931 6.43% 2024-06-20 10:42:01 UTC
5,003,924
272,947,728
332,845
355,733
22,888 6.43% 2024-06-20 10:33:49 UTC
5,002,889
272,946,648
331,810
354,652
22,842 6.44% 2024-06-20 10:23:14 UTC
5,001,842
272,945,568
330,763
353,572
22,809 6.45% 2024-06-20 10:17:56 UTC
5,000,824
272,944,483
329,745
352,486
22,741 6.45% 2024-06-20 10:07:13 UTC
4,999,784
272,943,391
328,705
351,397
22,692 6.46% 2024-06-20 10:00:10 UTC
4,998,687
272,942,203
327,608
350,206
22,598 6.45% 2024-06-20 09:51:54 UTC
4,997,623
272,941,094
326,544
349,097
22,553 6.46% 2024-06-20 09:41:13 UTC
4,996,541
272,939,967
325,462
347,971
22,509 6.47% 2024-06-20 09:35:01 UTC
4,995,508
272,938,876
324,429
346,881
22,452 6.47% 2024-06-20 09:26:57 UTC
4,994,501
272,937,793
323,422
345,796
22,374 6.47% 2024-06-20 09:20:31 UTC
4,993,517
272,936,748
322,438
344,752
22,314 6.47% 2024-06-20 09:08:42 UTC
4,992,467
272,935,651
321,388
343,656
22,268 6.48% 2024-06-20 09:04:24 UTC
4,991,432
272,934,575
320,353
342,580
22,227 6.49% 2024-06-20 08:56:13 UTC
4,990,587
272,933,453
319,508
341,457
21,949 6.43% 2024-06-20 08:47:05 UTC
4,989,490
272,932,320
318,411
340,325
21,914 6.44% 2024-06-20 08:36:14 UTC
4,988,414
272,931,227
317,335
339,221
21,886 6.45% 2024-06-20 08:30:43 UTC
Back to All Validators