Account Details

Identity Account: J3jZnDWMNHiQVuVDRM1PhYfFRMWwMEAMark2oiwQMzcu
Commission: 0 %
Authorized Withdrawer: Bgwmvx67Kk3v7augNhFhE4UWPBPkJpG8akFstqeqQQh3
Authorized Voters: {"641"=>"J3jZnDWMNHiQVuVDRM1PhYfFRMWwMEAMark2oiwQMzcu"}

Active Stake

Last Epoch

Stake Accounts: 2,167
Delegated Stake: 229,631.71 SOL
Active Stake: 229,497.9 SOL
Average Active Stake: 106.35 SOL
Credits Observed: 215.43 SOL
Rent Exempt Reserve: 4.95 SOL
Deactivating Stake: 161.2 SOL
Delegated Stake
Average Active Stake
Stake Accounts

Stake Accounts

Stake Pubkey Validator Withdrawer & Staker Delegated Stake Pool
FXA8vE...Ur2M GrandpaStake mpa4abUkjQoAvPzREkh5Mo75hZhPFQ2FSH6w7dWKuQ5 129,761.56 SOL
4yWoFw...Cgyx GrandpaStake 6iQKfEyhr3bZMotVkW6beNZz5CPAkiwvgV2CTje9pVSS 84,204.32 SOL Jito
67SEnd...sSf6 GrandpaStake 6WecYymEARvjG5ZyqkrVQ6YkhPfujNzWpSPwNKXHCbV2 2,107.31 SOL BlazeStake
7WLC5P...9xLv GrandpaStake HbJTxftxnXgpePCshA8FubsRj9MW4kfPscfuUfn44fnt 1,447.83 SOL Jpool
5iNXnD...yZAC GrandpaStake FDpnWEqW2NJBxRyHpBKnoqmYhKRWqYhSyEMSc34MtsDz 968.89 SOL
Ft8FqV...fiAR GrandpaStake 4bZ6o3eUUNXhKuqjdCnCoPAoLgWiuLYixKaxoa8PpiKk 779.47 SOL Marinade
CepewC...Eh1y GrandpaStake D4wuMkUKdspxrLRcZkcTzSv2uYKieSUwWChexEHezNuW 332.24 SOL
DvKohd...jrzg GrandpaStake n7QHaVtA5u4GT2Akvj6GkyRoJHRSwa6pP5wEQDFDbW2 298.39 SOL
EgnAP4...mf5k GrandpaStake stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 261.77 SOL
H4iztr...pek3 GrandpaStake 43tc7SBGBpcxJFNDdYk1F7UPY4BJ2Lmu92qYVwcN7Yxt 207.08 SOL
umap9s...DgGZ GrandpaStake 6EdJugwDFAkhxtCG6SLzuEErdNRYjDS1iQQamWezrUEL 177.0 SOL
AuiFtZ...XDja GrandpaStake GaUQ5Am9vbuhn6HNW3yAC8DhRoekgAVfZstY74pi5zev 171.49 SOL
GX6uFD...dSKE GrandpaStake 6WecYymEARvjG5ZyqkrVQ6YkhPfujNzWpSPwNKXHCbV2 161.2 SOL BlazeStake
75Vcze...nuuw GrandpaStake GaUQ5Am9vbuhn6HNW3yAC8DhRoekgAVfZstY74pi5zev 145.89 SOL
2UfDce...69Cj GrandpaStake AgBmfdxwNp11CzzdEfvpwEo6JJw1SkJdnxR2fNjqpqTd 145.25 SOL
5dq1Zg...NBVF GrandpaStake 5SqVCE1P7CUtag1bgDN5euBAnhkqr8BFW7mSXVgqib9o 144.89 SOL
52jJXF...9KW4 GrandpaStake stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 121.93 SOL
J9GKG6...v9kh GrandpaStake stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 119.52 SOL
6z6TZ8...ERqG GrandpaStake stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 119.52 SOL
EuvShP...U2nJ GrandpaStake stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 110.02 SOL
DUskcE...ozuD GrandpaStake BKwC5pVgtRSAKKSHEhhcUGYLyKzDkU3cap7sQmfAKVr5 101.94 SOL
7AvwVP...J7os GrandpaStake Bgwmvx67Kk3v7augNhFhE4UWPBPkJpG8akFstqeqQQh3 98.4 SOL
FccNpw...iZZw GrandpaStake Bgwmvx67Kk3v7augNhFhE4UWPBPkJpG8akFstqeqQQh3 96.43 SOL
9Nvcxf...Sn2Z GrandpaStake 8QQDGxeLa2eRpWkgRY6GtC88eSmG3KByS7mWPwKFaL98 91.61 SOL
ttXWFJ...5Ui7 GrandpaStake stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 90.2 SOL

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
99,721,181
277,207,505
270,089
295,506
25,417 8.60% 2024-07-12 23:01:38 UTC
99,720,099
277,206,293
269,007
294,293
25,286 8.59% 2024-07-12 22:54:42 UTC
99,718,960
277,205,077
267,868
293,075
25,207 8.60% 2024-07-12 22:45:13 UTC
99,717,778
277,203,835
266,686
291,834
25,148 8.62% 2024-07-12 22:35:41 UTC
99,716,643
277,202,579
265,551
290,580
25,029 8.61% 2024-07-12 22:25:45 UTC
99,715,515
277,201,376
264,423
289,377
24,954 8.62% 2024-07-12 22:14:25 UTC
99,714,467
277,200,113
263,375
288,116
24,741 8.59% 2024-07-12 22:05:05 UTC
99,713,352
277,198,915
262,260
286,916
24,656 8.59% 2024-07-12 21:58:07 UTC
99,712,224
277,197,665
261,132
285,666
24,534 8.59% 2024-07-12 21:48:07 UTC
99,711,165
277,196,474
260,073
284,475
24,402 8.58% 2024-07-12 21:39:13 UTC
99,710,043
277,195,267
258,951
283,269
24,318 8.58% 2024-07-12 21:29:17 UTC
99,708,991
277,194,052
257,899
282,052
24,153 8.56% 2024-07-12 21:16:19 UTC
99,707,813
277,192,786
256,721
280,787
24,066 8.57% 2024-07-12 21:06:59 UTC
99,706,633
277,191,513
255,541
279,513
23,972 8.58% 2024-07-12 21:01:04 UTC
99,705,466
277,190,275
254,374
278,276
23,902 8.59% 2024-07-12 20:51:25 UTC
99,704,257
277,189,016
253,165
277,015
23,850 8.61% 2024-07-12 20:41:23 UTC
99,703,059
277,187,733
251,967
275,734
23,767 8.62% 2024-07-12 20:29:27 UTC
99,701,831
277,186,413
250,739
274,415
23,676 8.63% 2024-07-12 20:18:19 UTC
99,700,687
277,185,171
249,595
273,172
23,577 8.63% 2024-07-12 20:08:13 UTC
99,699,510
277,183,868
248,418
271,869
23,451 8.63% 2024-07-12 19:59:22 UTC
99,698,165
277,182,412
247,073
270,413
23,340 8.63% 2024-07-12 19:46:55 UTC
99,696,729
277,180,908
245,637
268,909
23,272 8.65% 2024-07-12 19:35:35 UTC
99,695,402
277,179,464
244,310
267,466
23,156 8.66% 2024-07-12 19:24:26 UTC
99,694,135
277,178,061
243,043
266,062
23,019 8.65% 2024-07-12 19:17:34 UTC
99,692,862
277,176,655
241,770
264,656
22,886 8.65% 2024-07-12 19:06:51 UTC
99,691,574
277,175,248
240,482
263,247
22,765 8.65% 2024-07-12 18:51:11 UTC
99,690,239
277,173,845
239,147
261,847
22,700 8.67% 2024-07-12 18:44:14 UTC
99,688,953
277,172,420
237,861
260,419
22,558 8.66% 2024-07-12 18:29:12 UTC
99,687,718
277,171,088
236,626
259,089
22,463 8.67% 2024-07-12 18:18:49 UTC
99,686,416
277,169,701
235,324
257,702
22,378 8.68% 2024-07-12 18:11:52 UTC
99,685,298
277,168,380
234,206
256,380
22,174 8.65% 2024-07-12 17:57:17 UTC
99,684,062
277,167,030
232,970
255,029
22,059 8.65% 2024-07-12 17:50:37 UTC
99,682,782
277,165,648
231,690
253,649
21,959 8.66% 2024-07-12 17:40:32 UTC
99,681,464
277,164,255
230,372
252,254
21,882 8.67% 2024-07-12 17:27:19 UTC
99,680,238
277,162,908
229,146
250,910
21,764 8.67% 2024-07-12 17:19:30 UTC
99,679,011
277,161,555
227,919
249,556
21,637 8.67% 2024-07-12 17:04:54 UTC
99,677,683
277,160,155
226,591
248,154
21,563 8.69% 2024-07-12 16:54:12 UTC
99,676,408
277,158,802
225,316
246,801
21,485 8.71% 2024-07-12 16:44:07 UTC
99,675,170
277,157,488
224,078
245,489
21,411 8.72% 2024-07-12 16:37:31 UTC
99,673,793
277,156,063
222,701
244,064
21,363 8.75% 2024-07-12 16:25:07 UTC
99,672,413
277,154,615
221,321
242,616
21,295 8.78% 2024-07-12 16:16:19 UTC
99,671,073
277,153,192
219,981
241,194
21,213 8.79% 2024-07-12 16:02:12 UTC
99,669,793
277,151,825
218,701
239,825
21,124 8.81% 2024-07-12 15:53:16 UTC
99,668,507
277,150,470
217,415
238,471
21,056 8.83% 2024-07-12 15:42:53 UTC
99,667,379
277,149,202
216,287
237,206
20,919 8.82% 2024-07-12 15:35:02 UTC
99,666,193
277,147,943
215,101
235,942
20,841 8.83% 2024-07-12 15:25:34 UTC
99,665,060
277,146,692
213,968
234,693
20,725 8.83% 2024-07-12 15:14:08 UTC
99,663,760
277,145,272
212,668
233,272
20,604 8.83% 2024-07-12 15:06:20 UTC
99,662,536
277,144,005
211,444
232,005
20,561 8.86% 2024-07-12 14:52:10 UTC
99,661,411
277,142,749
210,319
230,750
20,431 8.85% 2024-07-12 14:43:44 UTC
99,660,308
277,141,443
209,216
229,444
20,228 8.82% 2024-07-12 14:32:08 UTC
99,659,139
277,140,192
208,047
228,193
20,146 8.83% 2024-07-12 14:26:43 UTC
99,657,903
277,138,857
206,811
226,858
20,047 8.84% 2024-07-12 14:12:48 UTC
99,656,682
277,137,559
205,590
225,560
19,970 8.85% 2024-07-12 14:04:06 UTC
99,655,498
277,136,264
204,406
224,264
19,858 8.85% 2024-07-12 13:52:51 UTC
99,654,252
277,134,931
203,160
222,932
19,772 8.87% 2024-07-12 13:42:28 UTC
99,653,029
277,133,597
201,937
221,599
19,662 8.87% 2024-07-12 13:32:16 UTC
99,651,798
277,132,289
200,706
220,291
19,585 8.89% 2024-07-12 13:26:39 UTC
99,650,582
277,130,983
199,490
218,983
19,493 8.90% 2024-07-12 13:16:41 UTC
99,649,410
277,129,667
198,318
217,668
19,350 8.89% 2024-07-12 13:03:49 UTC
Back to All Validators