Account Details

Identity Account: f8JPS1sKWo8ewAUu6sufkDRU1HRCqYfegExB9K6CPA2
Commission: 7 %
Authorized Withdrawer: G6dBjX3XFptMgXgooJuUebVuNx67AacyTwEWyzX5P23o
Authorized Voters: {"617"=>"f8JPS1sKWo8ewAUu6sufkDRU1HRCqYfegExB9K6CPA2"}

Active Stake

Last Epoch

Stake Accounts: 469
Delegated Stake: 115,566.35 SOL
Active Stake: 114,490.86 SOL
Average Active Stake: 247.28 SOL
Credits Observed: 47.17 SOL
Rent Exempt Reserve: 1.07 SOL
Deactivating Stake: 0.0 SOL
Delegated Stake
Average Active Stake
Stake Accounts

Stake Accounts

Stake Pubkey Validator Withdrawer & Staker Delegated Stake Pool
5JWjS8...91KZ StarStake + MEV mpa4abUkjQoAvPzREkh5Mo75hZhPFQ2FSH6w7dWKuQ5 71,878.94 SOL
3in13q...YYmt StarStake + MEV 4bZ6o3eUUNXhKuqjdCnCoPAoLgWiuLYixKaxoa8PpiKk 30,222.02 SOL Marinade
CiijKm...v4pX StarStake + MEV 6WecYymEARvjG5ZyqkrVQ6YkhPfujNzWpSPwNKXHCbV2 3,139.67 SOL BlazeStake
86uhKE...g81X StarStake + MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 1,367.69 SOL
83Gwpo...ncQA StarStake + MEV 4qCuUi9e5cx4SH2SivTf4aiEQiARYQAcDUWEKAsGbkdy 379.05 SOL
5m9QxT...7gJo StarStake + MEV 3VDVh3rHTLkNJp6FVYbuFcaihYBFCQX5VSBZk23ckDGV 375.96 SOL
CtvqZ4...4ZjZ StarStake + MEV 7ffVUjjLPs9fSGKKsSdtCC1sWpcVRHh9CHycqDWr1XYe 375.95 SOL
2s5BFm...URDc StarStake + MEV 5W8RNr2kGgmcZFKWR3Aw7JqzM5V4njVRJyV8SL7Bo8U7 363.14 SOL
DyCiRf...kTvA StarStake + MEV iu2PVhac9YoU9VxdFPWzrtnf4urwnoAYcuFn6PaWrvc 363.11 SOL
DQwsEN...naaq StarStake + MEV 4HHVXiGLx3cwu7HwiMfx679ics8SbW1CVXkJKmnyYhEk 357.06 SOL
2eWEAw...H8Yk StarStake + MEV 3vcqkxH2WQuage8oTPY1zTirV2kEkqCs7szwBx3dgmV8 355.69 SOL
5n2Y5H...LM4e StarStake + MEV 5vU9pfyg7KB74AWtYdBZrCkhRZJ6PyFrsBQXEbrBNRMV 354.8 SOL
GbyKo8...o31R StarStake + MEV 4RjoApub7yoEXhRbXokjr47BSmuLtqvoPpWh3QwHtdqk 354.79 SOL
3QeRri...XTrh StarStake + MEV mpa4abUkjQoAvPzREkh5Mo75hZhPFQ2FSH6w7dWKuQ5 281.35 SOL
ECuhLb...93B5 StarStake + MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 264.34 SOL
D2gRjJ...7ELp StarStake + MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 262.83 SOL
CTLtvW...RQZN StarStake + MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 255.74 SOL
GYDCmy...28iN StarStake + MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 199.53 SOL
CzcPXL...ueio StarStake + MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 193.46 SOL
5VhrVE...kjZ4 StarStake + MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 166.56 SOL
5xPoWJ...51Zu StarStake + MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 158.94 SOL
8Gs8km...QLMp StarStake + MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 132.81 SOL
JBDSjP...LnxT StarStake + MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 118.98 SOL
3TLiz8...RAv3 StarStake + MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 85.65 SOL
HkFsKd...xMbW StarStake + MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 81.63 SOL

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
100,814,842
266,753,069
194,134
209,069
14,935 7.14% 2024-05-19 17:41:03 UTC
100,813,797
266,751,950
193,089
207,954
14,865 7.15% 2024-05-19 17:35:25 UTC
100,812,813
266,750,861
192,105
206,864
14,759 7.13% 2024-05-19 17:28:27 UTC
100,811,783
266,749,775
191,075
205,776
14,701 7.14% 2024-05-19 17:17:12 UTC
100,810,729
266,748,655
190,021
204,656
14,635 7.15% 2024-05-19 17:13:11 UTC
100,809,702
266,747,572
188,994
203,569
14,575 7.16% 2024-05-19 17:00:17 UTC
100,808,727
266,746,489
188,019
202,492
14,473 7.15% 2024-05-19 16:51:28 UTC
100,807,738
266,745,427
187,030
201,428
14,398 7.15% 2024-05-19 16:48:36 UTC
100,806,683
266,744,310
185,975
200,312
14,337 7.16% 2024-05-19 16:35:39 UTC
100,805,692
266,743,245
184,984
199,247
14,263 7.16% 2024-05-19 16:30:36 UTC
100,804,686
266,742,137
183,978
198,142
14,164 7.15% 2024-05-19 16:19:16 UTC
100,803,705
266,741,032
182,997
197,034
14,037 7.12% 2024-05-19 16:10:43 UTC
100,802,710
266,739,965
182,002
195,971
13,969 7.13% 2024-05-19 16:02:48 UTC
100,801,753
266,738,892
181,045
194,892
13,847 7.10% 2024-05-19 16:00:50 UTC
100,800,812
266,737,823
180,104
193,828
13,724 7.08% 2024-05-19 15:47:23 UTC
100,799,951
266,736,764
179,243
192,762
13,519 7.01% 2024-05-19 15:39:41 UTC
100,798,912
266,735,641
178,204
191,643
13,439 7.01% 2024-05-19 15:32:26 UTC
100,797,917
266,734,555
177,209
190,556
13,347 7.00% 2024-05-19 15:24:09 UTC
100,796,877
266,733,472
176,169
189,472
13,303 7.02% 2024-05-19 15:16:04 UTC
100,795,904
266,732,417
175,196
188,419
13,223 7.02% 2024-05-19 15:07:35 UTC
100,794,878
266,731,311
174,170
187,309
13,139 7.01% 2024-05-19 14:59:05 UTC
100,793,935
266,730,259
173,227
186,268
13,041 7.00% 2024-05-19 14:56:10 UTC
100,792,915
266,729,164
172,207
185,167
12,960 7.00% 2024-05-19 14:48:08 UTC
100,791,876
266,728,036
171,168
184,038
12,870 6.99% 2024-05-19 14:35:43 UTC
100,790,831
266,726,913
170,123
182,917
12,794 6.99% 2024-05-19 14:32:19 UTC
100,789,819
266,725,827
169,111
181,830
12,719 6.99% 2024-05-19 14:18:56 UTC
100,788,844
266,724,776
168,136
180,776
12,640 6.99% 2024-05-19 14:11:16 UTC
100,787,779
266,723,672
167,071
179,673
12,602 7.01% 2024-05-19 14:02:41 UTC
100,786,748
266,722,581
166,040
178,586
12,546 7.03% 2024-05-19 13:54:36 UTC
100,785,727
266,721,480
165,019
177,485
12,466 7.02% 2024-05-19 13:46:56 UTC
100,784,722
266,720,384
164,014
176,390
12,376 7.02% 2024-05-19 13:38:27 UTC
100,783,709
266,719,288
163,001
175,290
12,289 7.01% 2024-05-19 13:35:28 UTC
100,782,680
266,718,177
161,972
174,194
12,222 7.02% 2024-05-19 13:24:01 UTC
100,781,640
266,717,098
160,932
173,098
12,166 7.03% 2024-05-19 13:18:56 UTC
100,780,595
266,715,983
159,887
171,984
12,097 7.03% 2024-05-19 13:09:04 UTC
100,779,587
266,714,911
158,879
170,938
12,059 7.05% 2024-05-19 12:57:26 UTC
100,778,591
266,713,850
157,883
169,852
11,969 7.05% 2024-05-19 12:50:42 UTC
100,777,572
266,712,784
156,864
168,785
11,921 7.06% 2024-05-19 12:46:29 UTC
100,776,627
266,711,691
155,919
167,692
11,773 7.02% 2024-05-19 12:38:27 UTC
100,775,636
266,710,591
154,928
166,587
11,659 7.00% 2024-05-19 12:26:46 UTC
100,774,602
266,709,489
153,894
165,496
11,602 7.01% 2024-05-19 12:22:16 UTC
100,773,592
266,708,387
152,884
164,384
11,500 7.00% 2024-05-19 12:11:56 UTC
100,772,530
266,707,271
151,822
163,272
11,450 7.01% 2024-05-19 12:06:05 UTC
100,771,529
266,706,176
150,821
162,177
11,356 7.00% 2024-05-19 11:54:10 UTC
100,770,592
266,705,083
149,884
161,077
11,193 6.95% 2024-05-19 11:44:53 UTC
100,769,513
266,703,936
148,805
159,937
11,132 6.96% 2024-05-19 11:42:25 UTC
100,768,503
266,702,824
147,795
158,827
11,032 6.95% 2024-05-19 11:29:18 UTC
100,767,445
266,701,712
146,737
157,722
10,985 6.96% 2024-05-19 11:20:24 UTC
100,766,403
266,700,611
145,695
156,610
10,915 6.97% 2024-05-19 11:18:26 UTC
100,765,350
266,699,487
144,642
155,489
10,847 6.98% 2024-05-19 11:05:34 UTC
100,764,324
266,698,365
143,616
154,368
10,752 6.97% 2024-05-19 11:00:53 UTC
100,763,257
266,697,260
142,549
153,261
10,712 6.99% 2024-05-19 10:49:14 UTC
100,762,188
266,696,157
141,480
152,158
10,678 7.02% 2024-05-19 10:45:34 UTC
100,761,071
266,695,023
140,363
151,026
10,663 7.06% 2024-05-19 10:38:00 UTC
100,759,989
266,693,892
139,281
149,894
10,613 7.08% 2024-05-19 10:29:24 UTC
100,758,896
266,692,753
138,188
148,755
10,567 7.10% 2024-05-19 10:21:27 UTC
100,757,896
266,691,684
137,188
147,684
10,496 7.11% 2024-05-19 10:07:48 UTC
100,756,870
266,690,573
136,162
146,577
10,415 7.11% 2024-05-19 10:00:08 UTC
100,755,853
266,689,499
135,145
145,502
10,357 7.12% 2024-05-19 09:56:37 UTC
100,754,841
266,688,432
134,133
144,432
10,299 7.13% 2024-05-19 09:44:22 UTC
Back to All Validators