Account Details

Identity Account: hyp3Eo67t6FgeuWg5Qxbeme8NPXJPXXdKT4iJ4DsLf2
Commission: 6 %
Authorized Withdrawer: EhowHYJLyy9qPpeQW2AZ6MHYZivCuFkTzKiLjRmXJwSV
Authorized Voters: {"645"=>"hyp3Eo67t6FgeuWg5Qxbeme8NPXJPXXdKT4iJ4DsLf2"}

Active Stake

Last Epoch

Stake Accounts: 12
Delegated Stake: 97,836.77 SOL
Active Stake: 97,834.29 SOL
Average Active Stake: 9,783.43 SOL
Credits Observed: 0.18 SOL
Rent Exempt Reserve: 0.03 SOL
Deactivating Stake: 0.0 SOL
Delegated Stake
Average Active Stake
Stake Accounts

Stake Accounts

Stake Pubkey Validator Withdrawer & Staker Delegated Stake Pool
EdB5ZM...Uy2h Hyperslot AePDFcfLVjaZRo6m6tQNYbTtSGfcUR1Wfvv2DcSXgU5c 92,415.18 SOL
6Pvoxh...8yGd Hyperslot AePDFcfLVjaZRo6m6tQNYbTtSGfcUR1Wfvv2DcSXgU5c 4,777.7 SOL
4L6RQy...9zim Hyperslot AdABKcaXvGkVjr3YnUSMJruVY8WxaiPhMyT6YBjiELwE 394.8 SOL
5o1Cz3...cRUt Hyperslot AdABKcaXvGkVjr3YnUSMJruVY8WxaiPhMyT6YBjiELwE 239.46 SOL
2z8dw7...UDBg Hyperslot 9qwMsPCADimL9WqiqjWPXnP1K9pqrDSe5nRbmigap9jY 4.03 SOL
EQ9xRA...kdde Hyperslot 9qwMsPCADimL9WqiqjWPXnP1K9pqrDSe5nRbmigap9jY 3.02 SOL
36foho...ve2k Hyperslot Gg1QH44LvWDgX4XBwrHifDMyf6wag4VwyMcEVu8tp36f 1.49 SOL
3eJvV7...gGZB Hyperslot hyp3Eo67t6FgeuWg5Qxbeme8NPXJPXXdKT4iJ4DsLf2 1.0 SOL
AwxBfy...7RQe Hyperslot AePDFcfLVjaZRo6m6tQNYbTtSGfcUR1Wfvv2DcSXgU5c 0.1 SOL
6yKZfk...R55y Hyperslot 7TdbUsGdmK2PfyLYQmnvJJcK6xWrs2AFtHjc575WRsmW <0.01 SOL
46VLBP...85Jy Hyperslot 6WecYymEARvjG5ZyqkrVQ6YkhPfujNzWpSPwNKXHCbV2 <0.01 SOL BlazeStake
5kG6p5...oUYh Hyperslot 6iQKfEyhr3bZMotVkW6beNZz5CPAkiwvgV2CTje9pVSS <0.01 SOL Jito

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
16,668,120
279,032,043
366,216
392,042
25,826 6.59% 2024-07-22 15:02:58 UTC
16,667,154
279,031,024
365,250
391,025
25,775 6.59% 2024-07-22 14:55:30 UTC
16,666,211
279,030,035
364,307
390,036
25,729 6.60% 2024-07-22 14:46:16 UTC
16,665,226
279,029,012
363,322
389,012
25,690 6.60% 2024-07-22 14:39:22 UTC
16,664,239
279,028,007
362,335
388,009
25,674 6.62% 2024-07-22 14:32:46 UTC
16,663,281
279,026,993
361,377
386,999
25,622 6.62% 2024-07-22 14:22:46 UTC
16,662,333
279,026,015
360,429
386,016
25,587 6.63% 2024-07-22 14:16:43 UTC
16,661,327
279,024,991
359,423
384,993
25,570 6.64% 2024-07-22 14:08:11 UTC
16,660,327
279,023,931
358,423
383,932
25,509 6.64% 2024-07-22 14:03:07 UTC
16,659,352
279,022,940
357,448
382,937
25,489 6.66% 2024-07-22 13:55:02 UTC
16,658,372
279,021,934
356,468
381,936
25,468 6.67% 2024-07-22 13:49:08 UTC
16,657,380
279,020,907
355,476
380,906
25,430 6.68% 2024-07-22 13:40:20 UTC
16,656,402
279,019,882
354,498
379,884
25,386 6.68% 2024-07-22 13:32:03 UTC
16,655,419
279,018,833
353,515
378,832
25,317 6.68% 2024-07-22 13:24:11 UTC
16,654,422
279,017,775
352,518
377,813
25,295 6.70% 2024-07-22 13:17:23 UTC
16,653,554
279,016,830
351,650
376,830
25,180 6.68% 2024-07-22 13:11:03 UTC
16,652,646
279,015,829
350,742
375,830
25,088 6.68% 2024-07-22 13:01:03 UTC
16,651,768
279,014,886
349,864
374,858
24,994 6.67% 2024-07-22 12:54:42 UTC
16,650,861
279,013,927
348,957
373,933
24,976 6.68% 2024-07-22 12:48:52 UTC
16,649,977
279,012,917
348,073
372,918
24,845 6.66% 2024-07-22 12:39:03 UTC
16,649,078
279,011,970
347,174
371,966
24,792 6.67% 2024-07-22 12:31:58 UTC
16,648,041
279,010,883
346,137
370,885
24,748 6.67% 2024-07-22 12:23:46 UTC
16,647,097
279,009,914
345,193
369,917
24,724 6.68% 2024-07-22 12:16:53 UTC
16,646,168
279,008,931
344,264
368,944
24,680 6.69% 2024-07-22 12:11:43 UTC
16,645,276
279,007,981
343,372
367,986
24,614 6.69% 2024-07-22 12:02:15 UTC
16,644,406
279,007,012
342,502
367,013
24,511 6.68% 2024-07-22 11:55:03 UTC
16,643,513
279,006,068
341,609
366,074
24,465 6.68% 2024-07-22 11:50:07 UTC
16,642,593
279,005,098
340,689
365,104
24,415 6.69% 2024-07-22 11:42:22 UTC
16,641,661
279,004,125
339,757
364,126
24,369 6.69% 2024-07-22 11:35:40 UTC
16,640,785
279,003,150
338,881
363,149
24,268 6.68% 2024-07-22 11:28:19 UTC
16,639,839
279,002,157
337,935
362,124
24,189 6.68% 2024-07-22 11:21:54 UTC
16,638,877
279,001,171
336,973
361,173
24,200 6.70% 2024-07-22 11:14:37 UTC
16,637,929
279,000,160
336,025
360,161
24,136 6.70% 2024-07-22 11:05:02 UTC
16,637,015
278,999,192
335,111
359,191
24,080 6.70% 2024-07-22 10:59:11 UTC
16,636,081
278,998,216
334,177
358,194
24,017 6.71% 2024-07-22 10:51:22 UTC
16,635,154
278,997,231
333,250
357,234
23,984 6.71% 2024-07-22 10:45:33 UTC
16,634,231
278,996,271
332,327
356,270
23,943 6.72% 2024-07-22 10:35:20 UTC
16,633,311
278,995,277
331,407
355,276
23,869 6.72% 2024-07-22 10:27:59 UTC
16,632,416
278,994,327
330,512
354,330
23,818 6.72% 2024-07-22 10:21:55 UTC
16,631,363
278,993,239
329,459
353,264
23,805 6.74% 2024-07-22 10:12:59 UTC
16,630,451
278,992,279
328,547
352,277
23,730 6.74% 2024-07-22 10:06:44 UTC
16,629,564
278,991,314
327,660
351,316
23,656 6.73% 2024-07-22 09:58:33 UTC
16,628,652
278,990,375
326,748
350,378
23,630 6.74% 2024-07-22 09:51:29 UTC
16,627,773
278,989,431
325,869
349,431
23,562 6.74% 2024-07-22 09:43:13 UTC
16,626,890
278,988,489
324,986
348,491
23,505 6.74% 2024-07-22 09:38:06 UTC
16,626,048
278,987,535
324,144
347,536
23,392 6.73% 2024-07-22 09:31:34 UTC
16,625,167
278,986,564
323,263
346,566
23,303 6.72% 2024-07-22 09:23:42 UTC
16,624,245
278,985,595
322,341
345,593
23,252 6.73% 2024-07-22 09:18:41 UTC
16,623,346
278,984,635
321,442
344,638
23,196 6.73% 2024-07-22 09:10:26 UTC
16,622,363
278,983,603
320,459
343,605
23,146 6.74% 2024-07-22 08:59:31 UTC
16,621,500
278,982,664
319,596
342,665
23,069 6.73% 2024-07-22 08:54:31 UTC
16,620,597
278,981,700
318,693
341,697
23,004 6.73% 2024-07-22 08:45:15 UTC
16,619,682
278,980,740
317,778
340,740
22,962 6.74% 2024-07-22 08:40:47 UTC
16,618,779
278,979,791
316,875
339,792
22,917 6.74% 2024-07-22 08:31:08 UTC
16,617,864
278,978,831
315,960
338,820
22,860 6.75% 2024-07-22 08:26:35 UTC
16,616,992
278,977,879
315,088
337,883
22,795 6.75% 2024-07-22 08:18:47 UTC
16,616,056
278,976,927
314,152
336,926
22,774 6.76% 2024-07-22 08:12:59 UTC
16,615,121
278,975,951
313,217
335,952
22,735 6.77% 2024-07-22 08:02:24 UTC
16,614,197
278,974,985
312,293
334,986
22,693 6.77% 2024-07-22 07:56:21 UTC
16,613,273
278,974,015
311,369
334,018
22,649 6.78% 2024-07-22 07:50:44 UTC
Back to All Validators